တရုတ္ႏိုင္ငံရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ၆လၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ကမာၻ႔ကုန္စည္ျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ျပသရန္အတြက္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွာတရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျပသမည္ျဖစ္ေသာ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုးကုန္စည္ျပပြဲကို ယခုႏွစ္ တြင္ “ ရွန္ဟိုင္း ၂၀၁၀ကုန္စည္ျပပြဲ” အမည္ျဖင့္ ေမလ ၁ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ရက္အထိ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ထုိျပပြဲသမုိင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ဝင္ေရာက္ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ ျပခန္းကို ထိုျပပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအႀကိမ္ျပပြဲတြင္ ပုဂၢလိကမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မပါဝင္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ယခုျပပြဲမွာ တျခားကုန္စည္ျပပြဲမ်ားကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံ၏ ကုန္စည္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုျပသျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ကုန္သြယ္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ျပသျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ ျပပြဲတြင္ ဇုန္ငါးခုရွိရာ ျမန္မာျပခန္းမွာ ဇုန္ေအတြင္ပါဝင္ၿပီး “ပိုေကာင္းေသာ ဘဝ၊ ပိုေကာင္းေသာၿမိဳ႕ -Better City, Better Life ” ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကပင္ ျပသမည္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပခန္းကို ေရႊတိဂံုဘုရား၊ မႏၲေလးနန္းၿမိဳ႕ကံ်ဳးရိုး၊ နန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္ႏွင့္ ေခတ္မီတိုက္တာ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့လက္မႈအႏုပညာ ႏွင့္ ဗိသုကာပညာကို ေပါင္းစပ္ ဖန္တီးထားၿပီး ထိုျပခန္းကို ၂ႏွစ္တာဝန္းက်င္အခ်ိန္ယူ၍ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..