ဘ ၀ အ ေမာ-အ ခ က္ အ ခဲ ျပ ႆ နာ အား လံုး ေျဖ ရွင္း နည္း အ စစ္ ကို သိနားလည္ဖို႔အတြက္
မွန္ကန္တဲ့ နားလည္မႈ သေဘာထား အၿမဲရွိဖို႔လုိအပ္ပါသည္။

ထိုသေဘာထားျဖစ္ေပၚေစေရး သတိတရ ႏွလံုးသြင္း လက္ခံ ယံုၾကည္ရမည့္ အဆံုးအမ spiritual motto မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဒဏ္

– ဒဏ္ခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒဏ္ခံဖို႕လိုတယ္။

– ခံရပါမ်ားေလေလ ခံႏိုင္ရည္ျပည့္၀လာေလေလ။

အေတြ႕အႀကံဳ

– အေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႕ ရင္းႏီွးၿပီး ရင့္က်က္ရမွာ … မေတြ႕မႀကံဳရဲရင္ ဘယ္လိုရင့္က်က္မွာလဲ။

– ေလာကဓံဆိုတာ ေတြ႕ႀကံဳဖို႕သက္သက္၊

– အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္
ေတြ႕ႀကံဳရမယ္၊ အတည္မယူရဘူး။

အမွန္တရားဆိုတာ တရားအမွန္

– အလုပ္မွန္(အမွန္လုပ္)တာ အစစ္ျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။

– တကယ္ဟုတ္တာကို အဟုတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္
မဟုတ္တာကို အဟုတ္မလုပ္ျဖစ္ေစေတာ့ဖို႔ပါပဲ။

– အလိုၿမဲ အၿမဲလို၊ အလိုကင္း အၿမဲပို။

– အလိုႀကီးဖို႔ အေရးႀကီးရမွာမဟုတ္ဘဲ အလိုကင္းဖို႔ အေရးႀကီးရမယ္။

– ဘာျဖစ္ဖို႔ညာျဖစ္ဖို႔ထက္ ျဖစ္သင့္တဲ့အတိုင္းျဖစ္ဖို႔ အဓိကထား။

– ဘာလုပ္ဖို႔ ညာလုပ္ဖို႔ထက္ လုပ္သင့္တဲ့ အတိုင္း လုပ္ႏိုင္ဖို႔ကို အဓိကထား။

– နာမည္ခံဗုဒၶဘာသာျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ယံုၾကည္႐ံုပါပဲ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္အစစ္ ျဖစ္ဖို႕ကေတာ့ ဘုရားရွင္က်င့္ျပသြားတဲ့အတိုင္း က်င့္ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။

– ဘုရားရွင္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းအင္သတၱိ အေမြကို ဆက္ခံႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာ တရားအလုပ္္။

– ကိုယ္နားလည္တဲ့ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာမွာ လမ္းမဆံုးဘဲ ဘုရားနားလည္ေစခ်င္တဲ့ ဘုရား၊ တရား၊သံဃာအစစ္ကို နားလည္ဖို႔ႀကိဳးစားရမယ္။

– ပညတ္ကို သံုး႐ံုသက္သက္သံုးၿပီး ပရမတ္ကို နားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။

– ေလာကကို သံုး႐ံုသက္သက္သံုးၿပီး ေလာက က လြန္ေျမာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။

– ေလာကီထံုးတမ္းစဥ္လာေတြက မျပည့္စံု၊ အမွန္မဟုတ္လို႔ ထံုးတမ္းစဥ္လာက လြန္ေျမာက္ေအာင္
ႀကိဳးစားရမယ္။

တူရာခ်င္း မယွဥ္ရဘူး။

– အေမွာင္ကို …….အလင္းနဲ႔၊

– အပူကို …….အေအးနဲ႔၊

– အမွားကို …….အမွန္နဲ႔၊

– မတရားကို …..တရားနဲ႔၊

– သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမွန္တရားကို ….. အမွန္တရားအစစ္နဲ႔ အႏိုင္ယူရမယ္။

အတည္ယူလက္ခံၿပီး မေျဖရွင္းရဘူး။

– ပေဟဠိကို အတည္ယူၿပီး အေျဖမညႇိရဘူး။

– ျပႆနာကို စိတ္ထဲက အဟုတ္ထင္ အတည္ယူ လက္ခံၿပီး မေျဖရွင္းရဘူး။

– ေရာဂါကို (စိတ္ထဲက အဟုတ္ထင္ အတည္ယူ လက္ခံၿပီး) မကုသရဘူး။

– ကိုယ္နားလည္တဲ့ တရားအလုပ္ကို အတည္ယူ ဆုပ္ကုိင္ၿပီး မက်င့္ရဘူး။

တရားနဲ႔ေျဖရွင္းျခင္း

– ဘာမဆို တရားနဲ႔ရွင္းမွ တကယ္ရွင္းတယ္။

အေၾကာင္း အက်ိဳး

– မွားသေလာက္ ျပန္ျပင္ရမယ္။

– ႐ႈပ္သေလာက္ ျပန္ရွင္းရမယ္။

– ခင္းတဲ့လမ္း ျပန္ေလွ်ာက္ရမယ္။

– ျပဳလုပ္တဲ့အတိုင္း ျပန္ႀကံဳရမယ္။


– မျပည့္စံုလို႕ ျပည့္စံုခ်င္ေနတာ၊
ျပည့္စံုခ်င္ေနလို႕ မျပည့္စံုတာ။

– အနီးဆံုးရင္ အေ၀းစတယ္၊

– အေ၀းဆံုးရင္ အနီးစတယ္။

– အေမွာင္ႀကီးသေလာက္ အလင္းႀကီးမယ္။

– ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသေလာက္ အခက္အခဲႀကီးမယ္။

– အခက္အခဲႀကီးသေလာက္ ေအာင္ပြဲႀကီးမယ္။

– အခက္အခဲဆိုတာ အဆင္ေျပျခင္းရဲ႕ အစပဲ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

We Will See & Get As We think & believe

(ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ၏ မွန္ကန္တဲ့ နားလည္မႈ သေဘာထားအတြက္) ၁-၂၀၁၁ အနတၱအဆံုးအမမ်ား – ကုိးကားေဖာ္ျပပါသည္။

ေကာင္းကင္ အမိုး၊ ေျမႀကီး အခင္း၊ ေလထု အကာ
သဘာ၀တရားရဲ႕ သဘာ၀တရားရိပ္သာ။

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

   Send article as PDF