ေလာကမွာတစ္ခါတစ္ရံ အမ်ားေကာင္းက်ဳးိကုိ သယ္ပုိးလုိစိတ္ရွိသူ(စိတ္ထားျမင္႔ျမတ္သူေပါ႔)ေတြေပၚထြန္းလာတတ္ပါတယ္။
သူတုိ႔တစ္ေတြက လည္းတူရာလူေတြစုလုိ႔ အမ်ားအက်ဳိးကုိ စြမး္စြမး္တမံေဆာင္ရြက္တတ္ၾကပါတယ္။
အေပၚကပုံေလးေတြက သံလ်င္ျမိဳ႕ က ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခနး္ေလးနဲ႔ နာေရးအသင္းတုိက္ အမ်ားအက်ဳးိကုိ တဖက္တစ္လမ္းက သယ္ပုိးေပးေနသူေတြစုေ၀းရာ
ေနရာေလးေပါ႔။

ဒီေတာရေက်ာင္းေလးကုိ လာေရာက္တရားထုိင္သူမ်ား သြားလာေရးအဆင္ေျပဘုိ႔အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေပးထားတဲ႔မုိးလုံေလလုံ စၾကၤန္ေလးပါ။
ဒီလုိစၾကၤန္ေလးေတြက ေယာဂီေက်ာငး္အသီးသီးကေန ျဖာထြက္လာလုိက္တာ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ဆြမ္းစားေဆာင္၊ေယာဂီမ်ားအတြက္ေတာ႔ ထမင္းစားတဲ႔ခန္းမေတြ
တရားထုိင္ရတဲ႔ခန္းမေတြကို ဆက္သြယ္ေပးထားပါတယ။္
မုိးမ်ားတဲ႔ေဒသျဖစ္တဲ႔အတြက္ မုိးလုံေလလုံစၾကၤန္ေလးရွိတဲ႔အခါ အဆင္ေျပပါတယ္။
ေနာက္ဒီစၾကၤေပၚမွာေလ်ာက္သူအားလုံးဖိနပ္မစီးရပါဘူး။
ဒီေတာ႔ စၾကၤန္က သန္႔ရွင္းလုိ႔ေနပါတယ္။
ေနာက္လမး္ ညာဘက္ကပ္ေလွ်ာက္ပါလုိ႔ သတိေပးစာတန္းေလးေတြေရးထားပါတယ္။
ဒိပုံေလးေတြက ေယာဂီမ်ား စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ကင္းစြာ တရားထိုင္ႏုိင္ဘုိ႔အတြက္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းတဲ႔က်ယ္ျပန္႔တဲ႔အခန္းၾကီးထဲမွာ
မွက္ ျခင္ ယင္ ေဘးက ေနေ၀းေအာင္ ျခင္ေထာင္အေသးေလးေတြနဲ႔စနစ္တက် ။
အေပၚကပုံအားလုံးကေတာ႔ နုိင္ငံအ၀ွမ္းမွာရွိေနတဲ႔ဖားေအာက္ေတာရ တရားစခန္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ သံလ််င္(အရပ္အေခၚတညင္)ျမဳိမွာရွိတဲ႔ တရားစခနး္ကပုံေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။
တည္ေထာင္ထားတဲ႔ႏွစ္ကလဲအေတာ္ေလးရ ရိပ္သာအက်ဳးိကုိ သယ္ပုိးသူမ်ားရဲ႕ ေစတနာထက္သန္မူ႔ကလဲ႔အျပည္႔၊
စည္းကမး္ကလဲ တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္၊
ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာနဲ႔ရပ္တည္ခဲ႔တဲ႔ရိပ္သာတစ္ခုျဖစ္တဲ႔အတြက္ သဒၶါတရားထက္သန္စြာလွဴဒါန္းသူမ်ားကလဲေပါမ်ားေလေတာ႔
ဒီတရားစခနး္ေလးရဲ႕ ရပ္တည္မူ႔က “တည္ျငိမ္”ေနရုံမက ေရွ႔ဒီထက္တုိးတက္ဘုိ႔ဘဲရွိတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။
ဒီပုံေလးကေတာ႔ က်ဳိက္ေခါက္ေစတီေဘးကေနျဖတ္သြားတဲ႔အခါ” ေရႊေပၚကြ်န္း” ဆုိတဲ့မုဒ္ဦးၾကီးထဲ၀င္ျပီး အေရွ႔ဘက္တည္႔တည္႔၀င္သြားလုိ႔လမ္းဆုံးတဲ႔အခါ ျမင္ရတဲ႔
သစ္ျမစ္ဆုံၾကီးပါ။
ဒီေနရာေလးကိုေတာ႔ “သဘာ၀ဓမၼရိပ္သာ”လုိ႔အမည္ေပးထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
က်ေနာ္မွာရွိေသာအားနည္းခ်က္က ေနရေဒသတစ္ခုကို ေရာက္ခဲ႔ရင္ ဘယ္တုန္းက ဘယ္သူက ဘယ္လုိ ဆုိတဲ႔သတင္းေတြထက္ျမင္ေတြ႔လုိက္ရတဲ႔
အေပၚမွာ ခံစားရတဲ႔ စိတ္ခံစားမူ႔ကုိဦးစားေပးတတ္တာပါဘဲ။
ဒီအျမစ္ဆုံကေတာ႔ နာဂစ္တုန္းက ျပဳိလဲသြားတဲ႔ သစ္ပင္ၾကီးရ႕ဲ အေမြလုိ႔ သိရပါတယ္။
ျမင္ရသူအေပါင္း သတိမေမ႔မေလွ်ာ႔ေအာင္ ၾကီးမားတဲ႔ပင္စည္ေတြမွာ သတိေပးထားေတြကုိေရးထားတာကေတာ႔ ထူးထူးျခားျခား။
ဒီပုံေလးကေတာ႔ အခုမွရိပ္သာက လူမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ဆဲ ထမင္းဖုိပါဘဲ။
မီးဖုိေခါင္းတုိင္ကုိျမင္တာနဲ႔ လူအရည္အတြက္ဘယ္ေလာက္ရွိမယ္ဆုိတာ ခန္႔မွန္းၾကည္႔နုိင္ပါတယ္။
ဒီအခန္းေလးကေတာ႔ တရားထုိင္တဲ႔အခန္းေလးပါ။
တရားထုိင္ဘုိ႔အတြက္ကေတာ႔ေလာေလာဆယ္အေနနဲ႔ နာဂစ္ရဲ႕ လက္ေဆာင္ သစ္ပင္ ပင္စည္ေတြကုိေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ထုိင္လုိ႔ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ေပးထားပါတယ္။
ဒါကလဲ ဒီတရားစခန္းေနရာေလးထဲကပုံေတြပါ။

တုိင္မွာခ်ိတ္ထားတဲ႔စာတန္းေလးက တစ္ခါတစ္ရံမွာ မလုိအပ္ဘဲ မာန္ၾကီးတတ္ေသာ ေခါင္းမာလြန္းေသာ က်ေနာ္ကို တရားျပေနသလုိပါဘဲ။
အေနအထားမတူညီတဲ႔ ရိပ္သာေလးႏွစ္ခုကို တစ္ေန႔တည္းျမင္လုိက္ရတဲ႔အခါ စိတ္ထဲမွာအေတြးေတြက ထပ္ညြန္းကိန္းေတြလုိ မ်ားမ်ားသြားပါတယ္။
ရိပ္သာတစ္ခုကေတာ႔ အရွိန္အဟုတ္တစ္ခုနဲ႔တည္ျငိမ္လုိ႔ေနပါျပီ။
ေစတနာရွင္မ်ား မသိၾကေသးတဲ႔အတြက္ ၾကဳးိစားရုန္းကန္ျပီး ဓမၼအလင္းေတြနဲ႔ လူေတြကိုေအးျငိမ္းေအာင္ တရားေတြျပ၊
ဘ၀အေမာေတြနဲ႔ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနသူမ်ားအတြက္ ေအးခ်မ္းတဲ႔နားခုိစရာေလးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနတဲ႔ ဒီရိပ္သာေလးမွာေတာ႔
မတည္ျငိမ္နုိင္ေသးသမွ်ေရႊ႕ ေနရမွာအမွန္ပါ။
ကဲ ဒီေတာ႔ ဒီရိပ္သာေလး ေရႊ႕ေနရာကေန ျငိမ္ ျငိမ္ရာကေန ျငိမ္းေအာင္က်ေနာ္တုိ႔တစ္ေတြက တတ္အားသမွ်ေလး ၀ိုငး္ျဖည္႔လုိက္ၾကရေအာင္လုိ႔အေလးအနက္တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။
ဒီပုံေလးကေတာ႔ မမ်ားေပမယ္႔ တတ္အားသမွ် (2-7-2011)ေန႔မွာကံဆုံလုိ႔ေရာက္ခဲ႔ၾကတဲ႔ မန္းေလးေဂဇက္က ေမာင္နွမတစုရဲ႕ ေသးငယ္ေသာေကာင္းမူ႔ေလးပါ။
ေနာင္ဒီထက္မက မ်ားစြာ လွဴဒါန္းနုိင္ေသာသူျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF