အဒ္မင္အဖြဲ႕ခင္ဗ်ား။ ရတနာပံု သတင္းစာဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႕ အထက္မွာ ေျပာခဲ့သလုိ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ အဆင့္အတန္း ရိွတဲ့ သတင္းစာ ဆုိတဲ့ ဂုဏ္ကုိ ေစာင့္ထိန္္းေပးၾကပါ။ အေပၚမွာ လူပုဂၢိဳလ္ ေစာ္ကားတဲ့ စာလံုးေတြကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ေျပာင္းလဲေပးေပမယ့္ ကမာၻနဲ႕ယွဥ္၊ ဘာသာတရားနဲ႕ ယွဥ္တဲ့၊ ထိခုိက္နစ္္နာမဲ့ စာလံုးေတြကိုေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ေျပာင္းလဲမႈေတြ မလုပ္ဘူး။ ဒီ ျပသနာေတြကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႕ပဲ ေမႊးခဲ့တာပဲ။ အဆင့္အတန္း ဂုဏ္သိကၡာရိွတဲ့ သတင္းစာ တစ္ေစာင္္ဟာ ဒီလုိ ေစာ္ကားမႈေတြ ကုိ လက္ခံမႈ မျပဳသင့္ဘူး။ အစတစ္ေယာက္ေရး ကတည္းက ခင္ဗ်ားတုိ႕ ပယ္ဖ်က္သင့္တယ္။ Unapprove လုပ္သင့္တယ္။ ကမာၻမွာ ရိွေနတဲ့ လက္ရိွအခ်ိန္ထိ ရပ္တည္ေနတဲ့ သတင္းစာႀကီးေတြ ဒီလုိအေရးအသားကုိ လက္မခံၾကပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ေျပာသလုိ Media ရဲ႕ စည္းကမ္းကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ကိုယ္တုိင္ လုိက္နာရဲ႕လား စမ္းစစ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဒီ ေကာမန္႕ကုိ မဖ်က္ပါနဲ႕။ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ဖ်က္္ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ Script ဖမ္းထားတယ္။ ျပန္္တင္မယ္။ အေပၚမွာ ရိွတဲ့ အျပန္ျပန္ အလွန္္လွန္ ေစာ္ကားထားၾကတဲ့ ဦးေႏွာက္မဲ့ လူတန္းစားေတြဟာကုိ အရင္ဖ်က္ပါ။ သူတုိ႕ဟာ ဖ်က္လုိက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရပ္ပါ့မယ္။ ဒါ ခင္ဗ်ားတုိ႕ လုပ္သင့္တဲ့ အေရးႀကီး ကိစၥတစ္ခုပါပဲ။ ဒါ အဆင့္္အတန္္းရိွတဲ့ အဖြဲ႕အစည္္းေတြရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းပါ။ ခင္ဗ်ားတို႕ ဒီလုိပဲ မီးေမႊးေနမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ DDos နဲ႕ တုိက္ခုိက္ရလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားတုုိ႕ သိမွာပါ။ DDos ဒဏ္ကုိ WordPress မခံႏိုင္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ျမန္ျမန္စဥ္းစားၿပီး ဆံုးျဖတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ လူသားအားလံုး အက်ိဳးကုိ လုိလားပါတယ္။ စစ္အစုိးရလုိ လူအခ်င္းခ်င္း ကုန္းမတုိက္ေပးပါဘူး။ ဒါပါပဲ။

About vvpeople

vivacious people has written 1 post in this Website..

Hacker