ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ၿမိဳ႕ျပေျမပံုတုိင္းစနစ္ပါ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္းတင္သြင္းရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း Myanmar Credent Technology ကုမၸဏီမွ ၂၇-၄-၂၀၁၀ရက္ တြင္သိရသည္။ အဆုိပါ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပ၏ တည္ရွိပံု အေနအထားကို တုိင္းတာၿပီး ေျမပံုေပၚတြင္ အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္မည့္ေရြ႕လ်ားေျမပံုတုိင္းစနစ္( Mobile Mapping System) ပါဝင္မည္ျဖစ္၍ ကားသြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ေျမပံုမ်ားကို ထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ကားသြားရင္တစ္မီတာ( ၃ဒသမ ၃ေပ) နဲ႔ တစ္မီတာအကြာအေဝးမွာေတြ႕ႏိုင္တဲ့ သစ္ပင္ေတြ၊ ျမင္ကြင္းေတြကို ေျမပံုထုတ္ႏုိင္တဲ့ကိရိယာပါဝင္မယ့္ လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြျဖစ္ပါတယ္“ ဟု Myanmar Credent Technology မွ Sales Manger ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာျပသည္။ ၎ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းရန္အတြက္ ကုမၸဏီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ကာ ေမာ္ေတာ္ကားတန္ဖုိးကို အတည္ျပဳေျပာၾကား၍ မရေသးေၾကာင္းသိရသည္။ ေရြ႕လ်ားေျမပံုတုိင္းစနစ္ ( Mobile Mapping System ) ပါဝင္သည့္ ၎ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ဆူဇူကီးကဲ့သို႔ အရြယ္ အစားျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတြင္း အာရံုခံကိရိယာမ်ား၊ ကင္မရာမ်ား၊ ေျမပံုအမွတ္အသားခ်ထားေပးမည့္ကိရိယာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပထဝီအေနအထား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္၊ စူးစမ္းႏိုင္မည့္ကိရိယာမ်ားတစ္ပါတည္းတပ္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ပံုမွန္ထက္သာလြန္သည့္ ကား၏ အရွိန္ႏႈန္း၊ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီကို ထိန္းညႇိေပးထားသည့္ စနစ္၊ လက္ရွိ ျမန္ႏႈန္းျပ ကိရိယာထက္ပိုမို၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းမြန္သည့္ ကိရိယာမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ ေျမတုိင္းပံုထုတ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကင္း သိရသည္။ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဒီဇုိင္းထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကိုမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..