ဘ ၀ အ ေမာ-အ ခ က္ အ ခဲ ျပ ႆ နာ အား လံုး ေျဖ ရွင္း နည္း အ စစ္ ကို သိနားလည္ဖို႔အတြက္
မွန္ကန္တဲ့ နားလည္မႈ သေဘာထား အၿမဲရွိဖို႔လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ မွန္ကန္သည့္ သေဘာထားျဖစ္ေပၚေရး တိုက္ရုိက္ေက်းဇူးျပဳသည့္
အဆံုးအမမ်ား spiritual motto မ်ားျဖစ္ပါသည္။

spiritual motto မ်ားကို ႏွလံုးသြင္းလက္ခံမႈ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ ရန္လိုအပ္ပါသည္။


အသိဥာဏ္ႀကီးျခင္း

– အသက္ႀကီးလို႔ လူႀကီးျဖစ္တာထက္
အသိဥာဏ္ႀကီးလို႔လူႀကီးျဖစ္တာ ပိုေကာင္းတယ္။

– အသက္ႀကီးတာ၊ မႀကီးတာထက္ ကံႀကီးဥာဏ္ႀကီးဖို႔ ပိုအေရးႀကီးတယ္။

ရိွျခင္း မရိွျခင္း

– ေ၀းလို႔ရိွေနတယ္ထင္ရတဲ့ ႏွင္းေတြလို နီးရင္ မရိွေတာ့ဘူး။

– မရင္ဆိုင္ရဲလို႔ ရိွေနတဲ့ ျပႆနာအမ်ားစုဟာလည္း တကယ္ရင္ဆိုင္ရဲရင္ မရိွေတာ့ဘူး။

– သမုဒၵရာႀကီးက ၾကည့္ရင္ အဆံုးမရိွေပမယ့္ သြားလိုက္ရင္ေတာ့ အဆံုးရိွတယ္။

– မလုပ္ေသးခင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ထင္ရတာေတြက တကယ္လုပ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ျဖစ္တာပါပဲ။

ထင္ရွားျခင္း မထင္ရွားျခင္း

– မ်က္စိက အထင္ရွားဆံုးကိုသာ ျမင္တာ။

– စိတ္ကလည္း အထင္ရွားဆံုးကိုသာ သိတာ။

– ေကာင္းတာလုပ္ေနေပမယ့္ လုပ္ရပ္က အထင္ရွားဆံုး မျဖစ္ေသးခင္မွာေတာ့ မေကာင္းထင္၊ အဆိုးျမင္ ခံရႏိုင္ေသးတယ္။

– ပညတ္ကို အဓိကထားလြန္းရင္ ပရမတ္ မထင္ရွား ေတာ့ဘူး။

– ပညတ္က ပရမတ္ရဲ႕ အဖံုးအကြယ္။


လိုအင္ဆႏၵ

– ျဖစ္ခ်င္ေနရမွာ၊ မျဖစ္ခ်င္ေနရမွာလည္း မဟုတ္။

– ျဖစ္ေစတဲ့၊ မျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားကို ျပဳလုပ္ေနရမွာ။

– တျခားလိုအင္ဆႏၵေတြ အားလံုးကိုစြန္႔ၿပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္ခ်င္တာ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

– စြန္႔လႊတ္ႏိုင္တဲ့စြမ္းအားအျပည့္နဲ႔ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

စြန္႔လႊတ္တဲ့သေဘာထား

– အမွားႀကီးသေလာက္ အမွန္ႀကီးဖို႔လိုတယ္။

– အစြဲႀကီးသေလာက္ စြန္႕လႊတ္ျခင္းႀကီးဖို႔လိုတယ္။

– အစြဲႀကီးေလ အဆင္မေျပတာမ်ားေလ။

– ဆုပ္ကိုင္ရတာ မလြတ္လပ္ဘူး၊ မဆုပ္ကိုင္မွ လြတ္လပ္တယ္။

– ကိုယ့္သေဘာထားကိုစြန္႔ၿပီး ဘုရားထားေစခ်င္တဲ့သေဘာကို ထားႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။

– ဘာျဖစ္ခ်င္ညာျဖစ္ခ်င္ဆိုတဲ့သေဘာထားကိုေရာ၊ ……
ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုတဲ့သေဘာထားကိုေရာ စြန္႔ႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္။

– ဆုပ္ကိုင္မႈ၊ အတည္ယူမႈမွန္သမွ်ကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။

– ရသေလာက္စြန္႔၊ စြန္႔သေလာက္ရ။

– ဘာေတြ၊ ညာေတြ၊ ဘယ္သူ၊ဘယ္၀ါ၊ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခ်ိန္အခါဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအတြက္
စြန္႔လႊတ္တာထက္ အမွန္တရားအစစ္အတြက္ အရာရာကို စြန္႔လႊတ္တာျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

လုပ္ျခင္း ျဖစ္ျခင္း

– မေက်နပ္တဲ့အျဖစ္ကို လက္ခံေနလို႔ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနရတာ။

– ဆရာလုပ္လို႔ ဆရာျဖစ္တာထက္ ဆရာျဖစ္လို႔ ဆရာလုပ္တာ ပိုေကာင္းတယ္။

– ဟန္လုပ္လို႔ ဟန္က်တာထက္ ဟန္လုပ္စရာမလိုဘဲ ဟန္က်တာ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

– လုပ္မယူနဲ႔ စြန္႔ယူ။

တကယ့္တရားအလုပ္အစစ္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္

– အမွားမွန္းမသိတဲ့ အမွားစစ္၊
အမွန္မွန္းမသိတဲ့ အမွန္တရားစစ္ကို နားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။

– အေကာင္းျမင္တိုင္း အဆိုးကို၊ အဆိုးျမင္တိုင္းအေကာင္းကို တြဲျမင္ႏိုင္ရမယ္။

– ဟန္လုပ္ထားသေလာက္ ျပန္စြန္႕ႏိုင္ရမယ္၊

– ထိန္းခ်ဳပ္ထားသေလာက္ ျပန္ေလွ်ာ့ႏိုင္ရမယ္၊

– မာန္တင္းထားသေလာက္ ျပန္ခ်ႏိုင္ရမယ္၊

– ဆုပ္ကိုင္ထားသေလာက္ ျပန္လႊတ္ခ်ႏိုင္ရမယ္။

– မာန္တင္းေတာ့ ဥာဏ္ကင္း၊

– မာန္ခ်မွ ဟန္က်၊ မာန္ကင္းေတာ့ ဥာဏ္လင္း။

အလယ္လမ္း

– ဘာပဲ ညာပဲဆိုၿပီး ဘာေတြ ညာေတြကို အဟုတ္လုပ္ရမွာ မဟုတ္သလို၊
ဘာမွမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ဘာမွမဟုတ္တာကိုလည္း အဟုတ္လုပ္ရမွာမဟုတ္။

– ဆုပ္ကိုင္ထားရမွာ မဟုတ္သလို လႊတ္ခ်ထားရမွာလည္း မဟုတ္။

– ကိုယ္လုပ္တတ္သလို လုပ္ရမွာမဟုတ္သလို၊ မလုပ္ဘဲေနရမွာလည္းမဟုတ္။

– ဂ႐ုစိုက္ရမွာ မဟုတ္သလို၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားရမွာလည္း မဟုတ္။

– ပညတ္(သတ္မွတ္ခ်က္)ေတြကို အပယ္မလြတ္၊ အတြယ္မလြတ္သေရြ႕
ပရမတ္တရား ကြယ္ၿမဲ ကြယ္ေနမယ္။

(ပညတ္ = အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲသြားမည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမွန္တရား၊
ပရမတ္ = မေျပာင္းမလဲ မေဖာက္မျပန္ အၿမဲ မွန္ကန္ေနသည့္ တသမတ္တည္းျဖစ္ေနေသာ အမွန္တရား)

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

သန္လ်င္ သဘာ၀ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ [၁-၂၀၁၁] ၊ အနတၱအဆံုးအမမ်ားကို ကုိးကားေဖာ္ျပပါသည္။
ေကာင္းကင္ အမိုး၊ ေျမႀကီး အခင္း၊ ေလထု အကာ
သဘာ၀တရားရဲ႕ သဘာ၀တရားရိပ္သာ။

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

   Send article as PDF