ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးဆံုးသဘာဝဥယ်ာဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ကို ထူးကုမၸဏီက ၁၅ႏွစ္တာ အငွားစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ဧၿပီလဆန္းမွ စတင္ကာလႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသိန္းေအာင္ကအတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ “ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းခြင့္ကို ၁၅ႏွစ္အငွားစာခ်ဳပ္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသြားတာပါ” ၎ကေျပာသည္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ အစ ဧၿပီလ ၁ရက္မွ စတင္ကာလုပ္ကိုင္ခြင့္ရသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ထူးကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဥယ်ာဥ္အတြင္း အေသးစားျပင္ဆင္မႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ “အခုကေတာ့ ေရပိုက္တို႔၊ မီးလိုင္းျပင္တာစတဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြ စလုပ္ေနပါတယ္။ ဥယ်ာဥ္တြင္း အႀကီးစားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ့္ အစီအစဥ္က ေတာ့အေသးစိတ္ မသိရေသးပါဘူး” ဟုေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္သည္ အပန္းေျဖစခန္း ၄ခုပါဝင္ၿပီး ဧရိယာ ၆၁ဧက က်ယ္ဝန္းေသာ တိရစာၧန္ဥယ်ာဥ္ငယ္တစ္ခုလည္းပါဝင္ကာ ၈၁၈ ဧက က်ယ္ဝန္းေသာ ဥယ်ာဥ္ဧရိယာရွိသည္။ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲေပါင္း၄၀၀ေက်ာ္ ေနထုိင္က်က္စားလ်က္ ရွိသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..