ဒု႒ဝတီတံတားအား ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကတာဝန္ယူစဥ္ကက်ပ္ ၄၅၀သာျဖတ္သန္းခေကာက္ခံခဲ့သည့္ ၂၄ေယာက္စီးခရီးသြားဘတ္စ္ကားအားယခုအခါ ၆,၀၀၀က်ပ္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိရာ ၁၀ဆမက ျမင့္တက္သြားခဲ့သျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ေကာက္ခံသူမ်ား မၾကာခဏအခ်င္းမ်ားလ်က္ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားမွ တစ္ဆင့္သိရသည္။ မႏၲေလးတုိင္းအတြင္းရွိထင္ရွားေသာ ေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အင္းဝၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ရာ လမ္းေပၚရွိ ဒု႒ဝတီတံတားျဖတ္သန္းခမွာ ဧၿပီလ ၁ရက္မွစ၍ မႀကံဳစဖူးျမင့္မားစြာေကာက္ခံလ်က္ရွိသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားေရာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားပါအခက္အခဲျဖစ္ေနလ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါ ဒု႒ဝတီတံတားမွာ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးမွပင္ တံတားျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံယူျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္မွစ၍ ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ တံတားျဖတ္သန္းခမွာ အံ့အားသင့္စဖြယ္ျမင့္တက္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘယ္လိုယာဥ္မ်ိဳးကို ဘယ္ေလာက္ေကာက္ခံမယ္ဆိုတာ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားရွိပါတယ္။ အဲဒါကို ျမင္သာေအာင္ထင္ထင္ရွားရွားေရးသားျပထားဖို႔လိုတဲ့အျပင္ ေကာက္ခံတဲ့ကုမၸဏီအမည္၊ တာဝန္ခံလက္မွတ္၊ ကုမၸဏီတံဆိပ္တံုးစတာေတြလည္း ေငြရေျပစာမွာ တရားဝင္ေဖာ္ျပထားရပါမယ္။ ဒါမွသာ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနက အျမတ္ခြန္ေကာက္ခံရာမွာ စနစ္တက်မွန္မွန္ကန္ကန္ေကာက္ခံႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဘာမွသတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ လာတဲ့ကားအေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး ပါးစပ္ထဲကသတ္မွတ္ေစ်းနဲ႔ေကာက္ခံေနတာမျဖစ္သင့္ဘူး” ဟုမၾကာေသးမီက အဆုိပါ တံတားျဖတ္သန္းစဥ္ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ စာနယ္ဇင္းမွပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကေျပာသည္။ “ကၽြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ကုမၸဏီအမည္ကို ေျပာျပခြင့္မရွိဘူးလို႔အဲဒီဂိတ္မွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးကေျပာပါတယ္။ တကယ္ဆုိရင္ ကုမၸဏီကတာဝန္ယူေကာက္ခံပါသည္ဆိုတာရွိကိုရွိရမယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ လမ္းတံတားေတြကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳတာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္ေစဖို႔ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္းပါတယ္။ အခုလို ေရတုိမွာ အျမတ္မ်ားမ်ားက်န္ေအာင္ မတန္တဆ အျမတ္ထုတ္တာက ေဒသတြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကိုပါ ထိခိုက္လာေစလိမ့္မယ္” ဟုအဆိုပါပုဂၢိဳလ္ကဆက္လက္ေျပာသည္။ “သူတို႔ကရင္းႏွီးတဲ့ကားဆုိရင္ ေစ်းတစ္မ်ိဳး၊ ကုမၸဏီေတြကပစၥည္း ျဖန္႔တဲ့ကားေတြဆိုရင္အသြားအျပန္အတြက္ တစ္ေၾကာင္းစာပဲ ေကာက္ၿပီး ေျပစာမွာတစ္မ်ိဳးေရးေပးလိုက္တယ္။ ေျပစာကလည္း အမွတ္စဥ္လည္း မရွိ၊ ကုမၸဏီတံဆိပ္တံုးလည္းမပါေတာ့ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ေနၾကတာ” ဟု ေဒသခံဝန္ထမ္းတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..