သူတို႕အလိုက် ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ မွာ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါတီ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကင္းရွင္းရမည္ လို႕ေရးထားၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္က ပါတီ ေထာင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုမ်ိဴး နားလည္ရမည္နည္း မသိေတာ့ပါ။

About wunna

kw wunna has written 42 post in this Website..

I'm from Myanmar.