ကိုယ့်ကိုယ်ခိုင်းကိုယ့်ကိုယ်မခိုင်းရင်သူများကကိုယ့်ကိုယ်ခိုင်းလိမ့်မယ်

if yu want to success in your life, you will train yourself

မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်

time and tide wait for no man

you can become a clever citizen. so, you do not waste your time.

About Lightning cristal

Lightning cristal has written 6 post in this Website..