ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၂/၂၀၁၁ ( လူပ်ိဳျကီး/အပ်ိဳၾကီးမ်ားသိေစရန္ )

သန္း၇၀၀၀ လူဦးရည္အား ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သတင္းစာ တြင္ လက္ေတြထိမ္းခ်ဳပ္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ စတင္ စီစဥ္ေနျပီျဖစ္ေျကာင္း
(ေခ်ာလဲေရာထိုင္ ေဂၚမစြံ ့အပ်ိဳၾကီ/လူပ်ိဳၾကီးအဖြဲ ့မဟုတ္ပါ၊ ေနာက္ဆံုးအြန္လိုင္းသတင္း မ်ားအရစီစဥ္ရျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္းတတိုင္းျပည္လံုးသိေစအပ္ပါသည္။)

တည္ဆဲ ဥပေဒအရ..ယေန (၂၀.၀ရ.၂၀၁၁)ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန့္နံနက္…11နာရီ..10မိနစ္အခ်ိန္တြင္..အမိန္ ့ထုတ္ျပန္လိုက္သည္..)

၁. သတ္မွတ္ခ်က္(က)

အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ျပီး လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ရည္းစားမျပေသးႏိုင္သူ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
လူပ်ိဳျကီး/အပ်ိဳၾကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။(ရွိပါကဆုပ္လည္းဆုပ္ျပရမည္ကိုင္လည္းကိုင္ျပရမည္
.. ေအာ္ … လက္ေျပာပါတယ္..)

ယခင္က experience ေဟာင္းမ်ားကို ခံစားခြင့္ရမည္ မဟုတ္ေခ်။
လက္ရွိမ်က္ေမွာက္ အေျခအေနကို သာဆုိလို သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ံဳးမ၀င္ ေစရန္အလို႔ငွာလိမ္ညာျခင္း၊ အေယာင္ေဆာင္ျခင္းအစားထိုးျခင္း ျပဳလုပ္ပါကျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္..၊ ၊ေၾကာျငာခ်က္အမွတ္၁ /၂၀၁၀ တြင္၂၇ နွစ္သတ္မွတ္ခဲ ့ေသာ္လည္း ေျကာ္ျငာခ်က္ ၂/၂၀၁၁ တြင္ သက္တမ္း၂ နွစ္ေလွ်ာ ့သြားရျခင္းမွာ….ပညာသင္ၾကားစဥ္..ဆရာမ်ားဆိုဆံုးမစကား..မင္းတို ့အသက္အစိတ္ပုခက္ခ်ိန္ေအာင္ၾကိဳးစားပါ ဟူေသာ ဆိုဆံုးမစကား အား အေလးအနက္မထားေသာေၾကာင့္ေလွ်ာ ့သြားရျခင္းျဖစ္သည္..။

၂. သတ္မွတ္ခ်က္(ခ)

လက္ရွိရည္းစားရွိေသာ္လည္း လစာကိုလည္းေကာင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကိုလည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္းျပျပီး
လက္ထပ္ရန္အခ်ိန္ဆြဲေနသူမ်ားသည္ လည္း ေနာက္တိုးစာရင္းျဖင့္ အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္းရွင္းလင္းစြာသိရွိေစရမည္။

တားျမစ္ခ်က္(က/၁)

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ပါတ္သတ္ျပီး . ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာအပ်ိဳၾကီးမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း အုပ္ဖြဲ႔ျပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ငယ္ရြယ္သူအမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေယာက္်ားမေကာင္းေၾကာင္း ေျပာၾကားပါကအျပစ္ၾကီးပါကခ်က္ျခင္း ကတုံးရိတ္ျပီး သီလရွင္၀တ္ေပးခံရမည္
ျဖစ္သည္။…..(သို႔မွသာ ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ကင္းေအာင္ေနႏိုင္မည္ျဖစ္သည္)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပါတ္သတ္ျပီး … ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာလူပ်ိဳၾကီးမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အုပ္ဖြဲ႔ျပီးေသာ္လည္းေကာင္း ငယ္ရြယ္သူ အမ်ိဳးသားငယ္ေလးမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း မိန္းမ မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာၾကားပါက ၊ အျပစ္ၾကီးပါကခ်က္ျခင္း ကတုံးရိတ္ျပီး ဘုန္းျကီး၀တ္ေပးခံရမည္၊ ျမိဳင္ရပ္သို ့နွင္မည္ျဖစ္သည္။(သို႔မွသာ မိန္းမမ်ားႏွင့္ကင္းေအာင္ေနႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ၊ ….သို ့ေသာ္..
သူေယာင္မယ္ကေလးမ်ားနွင့္ေတြ ့လွ်င္………ကင္းလြတ္ခြင့္ ရမရ သူျကီးထံေမးျမန္းနိုင္သည္။….)

တားျမစ္ခ်က္(က/၂)

အခ်စ္ေရးႏွင့္ပါတ္သတ္ျပီး

အခ်စ္ေရးႏွင့္ပါတ္သတ္ျပီး အခ်စ္သည္မေကာင္းေၾကာင္းအထက္ပါအတိုင္း က်ဴးလြန္ပါက
ျမိဳ႕လည္ေခါင္ လူစည္ကားရာ(ရန္ကုန္ျမိဳ႔ျဖစ္ပါက ဆူးေလအ၀ိုင္း၊
အျခားနယ္ျမိဳ႔မ်ားျဖစ္ပါက ျမိဳ႕နာရီစင္ေရွ႕တြင္) ၁နာရီတိတိ
တကယ္ဆိုရင္…..အခ်စ္ဘဲ လိုတယ္ သီခ်င္းကို ေအာ္ဆိုရမည္။ (သို႔မွသာ အျပစ္ကို
အက်ဳိးေဆာင္ျပီး ေက်ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္)

တားျမစ္ခ်က္(က/၃)

အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ပါတ္သတ္ျပီး

အထက္ပါ အက်ံဳး၀င္သူလူပ်ိဳျကီး/အပ်ိဳၾကီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ေရးမေကာင္းေၾကာင္းကို
(ဟုတ္ေသာ္ရွိမဟုတ္ေသာ္ရွိ) မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ျဖစ္ေသာ္
အိမ္ေထာင္ေရးေကာင္းေၾကာင္း ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးသင္တန္းတြင္
စာေတြ႔လက္ေတြ႔ကို ကာလအပိုင္းအျခားတခုအထိ သင္တန္းတက္ ေရာက္ရမည္။

မွတ္ခ်က္(၁) ။ ။ ကာလအပိုင္းအျခားဆိုသည္မွာ က်ဴးလြန္သည့္အျပစ္ အေလးအေပါ့
ရုပ္ရည္ႏွင့္ အမူအက်င့္ အေပၚ မူတည္ျပီး ကြဲျပားေၾကာင္းသိရွိေစရမည္။ တဆက္တည္းတြင္
ထိုသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းနည္းျပဆရာ မ်ား အလုိရွိေနသည္ျဖစ္ရာ
ေယာက္်ား/မိန္းမ တို႔တတ္အပ္ေသာပညာမ်ား ကၽြမ္းက်င္သူ ေယာက္်ားတိုင္း /မိန္းမတိုင္း အသက္
အပိုင္းအျခား ကန္႔သတ္မႈမရွိဘဲ လာေရာက္ေလ်ာက္ထားႏိုင္သည္။(လူဦးေရကန္႔သတ္မထားေသာ္လည္း ဦးရာလူေနရာေကာင္း ရမည္.၊။..သူၾကီးထံတြင္လာေရာက္ စံုစမ္းနိုင္သည္…)

မွတ္ခ်က္(၂)။ ။အဆိုပါ လူပ်ိဳျကီး /အပ်ိဳၾကီးမ်ားျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္
ပါးစပ္ျဖင့္မေျပာေသာ္လည္း Online မွ chat ျခင္း Blog တြင္ေရးသားျခင္း Mail
ပို႔ျခင္းစသည္ media-based ျပစ္မႈမ်ားလည္း အက်ံဳး၀င္သည္။

Final တားျမစ္ခ်က္

ေယာက္်ားမ်ား၏အခ်စ္/မိန္းခေလးမ်ားဧ၊္အခ်စ္ သည္မယံုၾကည္ရေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္
အိမ္ေထာင္မျပဳသင့္ဟုေျပာဆိုခဲ့ပါမူ တားျမစ္ခ်က္
(၁။က/ခ/ဂ) တို႔အားတျပိဳင္နက္က်ဴးလြန္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထက္ပါအျပစ္ (၃)
ခုစလံုးအား တလွည့္စီက်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးပိတ္ေၾကညာခ်က္

အက်ံဳး၀င္သူအားလံုးတို႔သည္ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ရေသးလင့္ကစား
အခ်ိန္မေရြး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္ ျပီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူသားမ်ိဳးႏြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းၾကီးမွ ေန႔ညမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံရမည္။

အခါအခြင့္သင့္ေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္
ဓါတ္ပံုႏွင့္တကြ ရံွဳ႕ခ်ျခင္းခံရမည္။

လူပ်ိဳျကီး/အပ်ိဳၾကီးမ်ား ရွင္းလင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ေစလိုသည္မွာ ယခင္က
မိမိတို႔ညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္သာ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ရွာမရေသးသည္ ျဖစ္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

* ယခု၂၀၁၁ တြင္…ထူးဆန္းေသာသတင္းတစ္ပုဒ္ျမန္မာျပည္ဧ။္လူဦးေရကို ထိမ္းခ်ဳပ္ဖို႔လိုေနျပီ။ဟူေသာသတင္းတစ္ပုဒ္ဖတ္မိသည္ကတစ္ေျကာင္း….

* သန္း၇၀၀၀ လူဦးရည္အား ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သတင္းစာ တြင္ လက္ေတြ ့ ထိမ္းခ်ဳပ္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္စတင္စီစဥ္ေနျပီျဖစ္ေျကာင္း

(ေခ်ာလဲေရာထိုင္ေဂၚမစြံ ့အဖြဲ ့မဟုတ္ပါ၊ေနာက္ဆံုးအြန္လိုင္းသတင္းမ်ားအရ အလွ်င္အျမန္စီစဥ္ရျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္းသိေစအပ္ပါသည္။)

(ေၾကညာခ်က္၃/၂၀၁၁ မၾကာမီ ေမွ်ာ္ … )

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူသားမ်ိဳးႏြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းၾကီး

ေရႊအိမ္စည္…(စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းသီးခံပါ)

*************************************************
က်ေနာ္ေယာင္လည္လည္နဲ ့ဒီအဖြဲ ့ထဲ ေရာက္လာပါတယ္..က်ေနာ္…ေရႊအိမ္စည္

အာဇာနည္ေန႔ ႏွင့္ ယေန႔ၿမန္မာလူငယ္မ်ား Posted by kyawhan21 on Jun 1, 2011 in Copy
ရတနာပံုေနျပည္ သတင္းစာမွကို က်ေနာ္ကူးသြားေျကာင္းေကာမက္ေရးရင္းနဲ ့…ဒိထဲ ေရာက္လာခဲ ့ပါတယ္…
ခင္မင္စရာေကာင္းေသာ..က်ေနာ္ထင္ပါတယ္(အညာသူ/အညာသားေလးမ်ားကို)လာေရာက္ေတြ ့ဆံု ရင္…
က်ေနာ္ကခ်စ္တတ္တယ္ေလ….အညာကိုေျပာတာပါ….တခါတရံေပါေတာေတာစာလည္း…
ေရႊအိမ္စည္ က်ီစယ္ခဲ ့ပါတယ္..သည္းခံ ခြင့္လြတ္ၾကပါကုန္

About ေရႊအိမ္စည္

shweaeim si has written 103 post in this Website..

   Send article as PDF