ဘ ၀ အ ေမာ-အ ခ က္ အ ခဲ ျပ ႆ နာ အား လံုး ေျဖ ရွင္း နည္း အ စစ္ (အပိုင္း ၄ အဆံုးပုိင္း)
(ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ)
ေကာင္းကင္ အမိုး၊ ေျမႀကီး အခင္း၊ ေလထု အကာ
သဘာ၀တရားရဲ႕ သဘာ၀တရားရိပ္သာ။

သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ (ဆူနာမီဆရာေတာ္) လမ္းညႊန္သင္ျပေပးေသာ
ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ တိုက္ရိုက္ေက်းဇူးျပဳမည့္ မွန္ကန္တဲ့နားလည္မႈ ကို ျဖစ္ေစေသာ
အနတၱအဆံုးအမမ်ား (အပိုင္း -၄)(အဆံုးပိုင္း) ကို ဓမၼဒါနျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ယခု အပုိင္း-၄ အဆံုးသတ္ အဆံုးအမမ်ားသည္
ေလာကီ ဘ၀အေမာ၊ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး အတြက္ေရာ……
မဂ္ဥာဏ္-ဖိုလ္ဥာဏ္ကို ေက်းဇူးျပဳမည့္ တရားႏွလံုးသြင္းမႈ အတြက္ေရာပါ ….
အသံုးခ်ရံုအသံုးခ်ရမည့္ မွန္ကန္တဲ့နားလည္မႈ ျဖစ္ေပၚေရး လမ္းညႊန္အဆံုးအမမ်ားျဖစ္သျဖင့္
တကယ္လက္ေတြ႕ နားလည္-ႏွလံုးသြင္းတတ္ေစရန္ အဖန္ဖန္ ႏွလံုးသြင္း ေလ့က်င့္ဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္း
ေလးစားစြာ အႀကံဳျပဳအပ္ပါသည္။

လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္

– ဘာလုပ္လုပ္ အတည္ယူ၊ ဆုပ္ကိုင္၊ လက္ခံသိမ္းပိုက္ၿပီး မလုပ္နဲ႔။

– သံုး႐ံုသက္သက္သံုးရမွာ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး မသံုးရဘူး၊ မလုပ္ရဘူး၊ မက်င့္ရဘူး။

– အကန္႔အသတ္မွန္သမွ်က လြန္ေျမာက္ဖို႔လိုတယ္။

– ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို အကန္႔အသတ္မရိွ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။

– လုပ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္၊
လုပ္သေလာက္ လုပ္လာႏိုင္မယ္။

-ႀကိဳတင္ စီစဥ္တာ၊ မစီစဥ္တာ ကိစၥမရိွေပမယ့္
တကယ္လုပ္ေတာ့ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ
အမ်ားအဆင္ေျပေအာင္ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲလုပ္ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။

– လုပ္ဖို႔လိုသလို ကိုယ္လုပ္တတ္သလိုလုပ္တာ မဟုတ္ဖို႔လည္း လိုတယ္။

– ဒီယုန္ျမင္လို႔ ဒီခ်ံဳထြင္သလို
တမင္တကာႀကီးလုပ္ရမွာမဟုတ္ ၊
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္႐ံုသက္သက္လုပ္ရမွာ။

– အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္မႈအစြဲနဲ႔ မလြတ္မလပ္သာလုပ္တတ္ရာက …..
အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္မႈ အစြဲကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္တတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။

– မလြတ္မလပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္သတၱိကို မစြန္႔ႏိုင္ဘဲနဲ႔ေတာ့
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္တတ္စရာ အေၾကာင္းမရိွဘူး။

– မဆုပ္ကိုင္ဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္။

– လုပ္တာ မလုပ္တာကို မဆုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုတယ္။

– အစြဲကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္တတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။

– အစြဲမကင္းဘဲနဲ႔ အမွန္မျမင္ႏိုင္ဘူး။

– ေလာကအမ်ိဳးမ်ိဳးကို –
သံုး႐ံုသက္သက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးၿပီး၊ …..

– ဆန္႔က်င္ဘက္ ေလာကီအေတြ႕အႀကံဳအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေတြ႕ႀကံဳၿပီး၊…….

– ေလာကီအေၾကာင္းတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္႐ံုသက္သက္
မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပဳလုပ္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္မွ…….
ေလာက က လြန္ေျမာက္မယ္။

၀ိပႆနာဥာဏ္ မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုလ္ဥာဏ္

– အမွန္တရားအေပၚ သတိ၊ အသိ
လုပ္ယူ ပါမ်ားလို႔၊
ယာယီ ေပၚေပါက္လာတဲ့
လုပ္ယူမႈမပါတဲ့
အမွန္တရားကိုနားလည္တဲ့ အမွန္တရားသတိ-အသိ က ၀ိပႆနာဥာဏ္။

– လုပ္ယူမႈမပါတဲ့ အမွန္တရားကိုနားလည္တဲ့
အမွန္တရားသတိ-အသိ
ျဖစ္ပါမ်ားလို႔
ေပၚေပါက္လာတဲ့
ခိုင္ၿမဲတဲ့
အမွန္တရားကိုနားလည္မႈ-သတိစစ္-အသိစစ္က မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုလ္ဥာဏ္။

– ျမင္သိ၊
ၾကားသိ၊
နံသိ၊
စားသိ၊
ထိေတြ႕သိ၊
ေတြးႀကံသိေတြမွာ –
လမ္းမဆံုးမွ ၀ိပႆနာဥာဏ္ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ဆိုတဲ့ အသိစစ္ေတြထင္ရွားလာမယ္။

– လုပ္ယူတဲ့နားလည္မႈမွာ လမ္းမဆံုးဘဲ
လုပ္ယူတာ မဟုတ္တဲ့
နားလည္မႈအစစ္ (၀ိပႆနာဥာဏ္ မဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္) ကိုနားလည္ဖို႔ႀကိဳးစားရမယ္။

သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမွန္တရား(ပညတ္)နဲ႔
အမွန္တရားအစစ္ (ပရမတ္)

ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး –
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေနတဲ့
အက်ိဳးတရားေတြျဖစ္တဲ့ဘ၀ေတြ၊
ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳေတြ၊
အခ်ိန္ကာလေတြ၊ ေနရာေဒသေတြက
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြပါ။

ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး၊
မွားမွားမွန္မွန္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာျပဳလုပ္မႈအေၾကာင္းတရားေတြကလည္း
သတ္မွတ္ခ်က္ပါပဲ။

-အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနားလည္မႈ၊
နားမလည္မႈ၊
သိမႈ၊မသိမႈေတြကလည္း သတ္မွတ္ခ်က္ပါပဲ။

– အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို
အဓိကထားေနမႈအစား –
“သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရဲ႕ အမွန္တရား ´´
(သုိ႔)
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏
“အတည္ယူဆုပ္ကိုင္စရာ၊
အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္ရမွာ မဟုတ္ျခင္း´´ တည္းဟူေသာ
“တစ္သမတ္တည္းေသာ အမွန္တရား´´ ကုိ

မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းအားျဖင့္
ျဖစ္ရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊
ျပဳလုပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔၊
နားလည္မႈ၊နားမလည္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို –

ေတြ႕ၾကံဳ႐ံု သက္သက္၊ မေတြ႕ၾကံဳ႐ံုသက္သက္၊
ျပဳလုပ္႐ံုသက္သက္၊ မျပဳလုပ္႐ံုသက္သက္၊
အသံုးခ်႐ံုသက္သက္ မွန္မွန္ကန္ကန္သံုးတတ္လာၿပီး

စိတ္၊
ေစတသိက္၊
႐ုပ္၊
နိဗၺာန္ဆိုတဲ့
ပရမတ္တရားေတြကို နားလည္တဲ့
၀ိပႆနာဥာဏ္၊ မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုလ္ဥာဏ္
(နားလည္မႈအစစ္)ေတြ ထင္ရွားလာပါလိမ့္မယ္။

သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရဲ႕အမွန္တရား

– တကယ္မဟုတ္တာအစစ္က –
အတည္မဟုတ္တာ-ဆုပ္ကိုင္စရာမဟုတ္တာ။

– တကယ္ဟုတ္တာအစစ္က –
အသံုးခ်ဖို႔သက္သက္၊ ျပဳလုပ္ဖို႔သက္သက္၊
ေတြ႔ႀကံဳဖို႔သက္သက္သာလွ်င္ ဟုတ္တာ။

– ဘာျဖစ္တာ မျဖစ္တာထက္ …. ျဖစ္တာ၊ မျဖစ္တာေတြကို အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္မႈကင္းဖို႔က အဓိက။

– အမွား အမွန္၊
အေကာင္း အဆိုး၊
အပူ အေအး
ဆန္႔က်င္ဘက္ အေျခအေနတိုင္းကို
အဟုတ္ထင္ ၿငိတြယ္မႈကင္းကင္းနဲ႔
လက္ခံ႐ံုသက္သက္ လက္ခံႏိုင္ဖို႕ ႀကိဳးစားရမယ္။

ၿပီးျပည့္စံုျခင္း

– ေျပာစရာ၊လုပ္စရာ၊ပူစရာ၊က်င့္စရာ မလိုေတာ့တဲ့အထိ က်င့္ႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္။

– လိုေနရင္ မဟုတ္ေသးဘူး၊ မလိုမွ ၿပီးျပည့္စံုမွာ။

အမွန္တရား ထင္ရွားၿပီ။ ဓမၼစၾကာလည္ၿပီ။

သဘာ၀အမွန္တရားဥပေဒသ
စိတ္၊ စတသိက္၊ ႐ုပ္၊ နိဗၺာန္။

သစၥာေလးပါး သဘာ၀အမွန္တရား-
ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊ မဂၢသစၥာ၊ နိေရာဓသစၥာ။

သဘာ၀ အမွန္တရားက်င့္စဥ္

မဂၢင္ရွစ္ပါး-
သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာ သကၤပၸ၊သမၼာ ၀ါစာ၊သမၼာ ကမၼႏၲ၊ သမၼာအာဇီ၀ ၊သမၼာ၀ါယာမ၊ သမၼာ သတိ၊ သမၼာ သမာဓိ။
(မွန္ကန္ေသာ သတိ၊ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈ၊ မွန္ကန္ေသာ လံု႔လ၊ မွန္ကန္ေသာ နားလည္မႈ၊ မွန္ကန္ေသာ ႏွလံုးသြင္းမႈ၊ တို႔သည္ တစ္ခုခု-တစ္ေယာက္ေယာက္အေပၚ တြင္ျဖစ္ရမည္မဟုတ္ဘဲ သစၥာထိုက္ေသာ အမွန္တရား – အေပၚတြင္သာျဖစ္ရေပမည္)

သဘာ၀အမွန္တရားသူႀကီး-
၀ိပႆနာဥာဏ္၊ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္။ ။

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္-
စိုး၀င္းထြဋ္
Thanks a lot for reading till the end.
(We will see and get as our mind can perceive, contemplate and think)

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

   Send article as PDF