သံုးပြင့္ဆိုင္ဗဟိုအဖြဲ႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဇူလိုင္လတြင္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက နာဂစ္သင့္ေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈတာဝန္ကိုလႊဲေျပာင္းတာဝန္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နာဂစ္လြန္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝီလီယံဆဘန္းဒါးကေျပာၾကားခဲ့သည္။ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ ေဒသမ်ားအေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သံုးပြင့္ဆိုင္ဗဟိုအဖြဲ႕ကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားပါဝင္ကာ အဖြဲ႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သက္တမ္းမွာ ယခုႏွစ္ဇူလိုင္လအထိသာျဖစ္သည္။ နာဂစ္ေလေဘးသင့္ေဒသတြင္တိုးတက္မႈ အခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္းအေရးေပၚေနထုိုင္စရာ ေနအိ္္မ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးေရး၊ သန္႔ရွင္းသည့္ ေသာက္ေရရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္းသိရသည္။ သံုးပြင့္ဆိုင္ဗဟိုအဖြဲ႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဇူလိုင္လတြင္ ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလေဘးသင့္ေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၁ဒီဇင္ဘာလအထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသံုးပြင့္ဆိုင္ဗဟိုအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူက မတ္လ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္ဗဟုိအဖြဲ႕၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ထူေတာင္ေရးဖိုရမ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၇ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..