နယူးဇီလန္ ေျမာက္ပိုင္း ၀ွန္ဂါရီၿမိဳ႕အနီး မားစ္ဒဲန္ပိြဳင့္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ၿပီး ကၽြန္းသစ္လံုး မ်ား ခ်လ်က္ရိွေသာ ပနားမားမွတ္ပံုတင္ သေဘၤာတစ္စီးေပၚမွ ျမန္မာသေဘၤာသား တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကိုသီဟေအာင္သည္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ေလအလံုအေလာက္ မရရိွသျဖင့္ အသက္ရွဴ ၾကပ္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ယင္းသေဘၤာေပၚတြင္ ျမန္မာသေဘၤာ သား ဆယ္ဦး အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွၿပီး ယခုျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ၾကမည္ဟု သိရသည္။ ကိုသီဟေအာင္သည္ ကိုရီးယား သေဘၤာအရာရိွ တစ္ဦးႏွင့္အတူ ယင္းတို႔ အလုပ္လုပ္ရာ တီပီစီ၀ယ္လင္တန္ သေဘၤာ၀မ္းကုန္ခန္းအတြင္း ေရ၀င္ေအာင္ျခင္း ရိွ မရိွ သြားေရာက္စစ္ေဆးစဥ္ အခိုးအေငြ႔မ်ားအၾကား ေအာင္စီဂ်င္ အလံုအေလာက္မရပဲ ေသဆံုး သြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ ကို ဆက္လက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးဆဲျဖစ္သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားမႈတြင္ ၾကား၀င္ ေစ႔စပ္ေျဖရွင္း ေပးေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပို႔ေဆာင္ေရး အလုပ္သမားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းမွ ဂရာဟိန္းမက္ကလန္က သေဘၤာသားမ်ားမွ သေဘၤာကို စြန္႔ခြာရန္ အခိုင္အမာ ဆံုးျဖတ္ထား ၾကေၾကာင္း၊ သူတို႔၏ အလုပ္ကို ေဘးကင္းမႈမရိွဟု ထင္ျမင္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကင္းစြာ စိတ္ဓါတ္က်လ်က္ ရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ နယူးဇီလန္ အလုပ္သမားသမဂၢကလည္း သေဘၤာသားမ်ား အေနျဖင့္ သူတို႔ေဘးမကင္းဟု ယူဆေသာ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို ျငင္းဆန္ခြင့္ ျပဳရန္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သေဘၤာကို ထြက္ခြာခြင့္ ျပဳလုိက္သည္။ သေဘၤာသား မ်ားသည္ သေဘၤာျဖင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမွ လစာႏွင့္ ဆုေၾကးအျပန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အျပန္စရိတ္ကိုပါ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းမ်ားအရ ကိုသီဟေအာင္သည္ ကိုရီးယားအရာရိွ အသက္ရွဴၾကပ္ ေနျခင္းကို အသက္ရွဴကိရိယာ မ်ားမပါပဲ သြားေရာက္ ကယ္တင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သူတို႔ႏွစ္ဦးကို ကယ္တင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ တတိယ သေဘၤာသားမွာ ေဆးရံုတင္ ကုသႏိုင္ခဲ့ၿပီး အသက္ရွင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

source by : http://www.enjoy.net.mm

About chitkay

myosithu minn has written 26 post in this Website..