သည္ႏွစ္မွာ စက္႐ံုႀကီးေတြနဲ႔ ေရွာ့ပင္းေမာလ္ေတြမွာသာ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း ငွားရမ္းခန္႔အပ္လာၾကတာမဟုတ္ဘဲဆိုင္၊ ေနအိမ္တခ်ိဳ႕နဲ႔နယ္ကလုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕မွာလည္း လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းငွားရမ္းခန္႔အပ္လာတာေတြ႕ရတယ္။ Best Supporting Services ကုမၸဏီက မန္ေနဂ်ာ ဦးစိုးသက္ေမာင္က “မႏွစ္ကဆိုရင္ သံ႐ံုးနဲ႔ေရွာ့ပင္းစင္တာေလာက္ပဲ ေခၚယူမႈမ်ားေပမဲ့ ဒီႏွစ္မွာ ေနအိမ္နဲ႔ဆိုင္ေတြကလဲ ေခၚယူလာတယ္၊ မႏွစ္ကထက္ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းပုိလာတယ္”လုိ႔ သူ႔အေတြ႕အႀကံဳေျပာပါတယ္။ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းေတြမွာ တခ်ိဳ႕က ကိရိယာမပါဘဲ လက္နဲ႔အိတ္ကုိ စစ္ေဆးၾကသလိုနဲ႔ တခ်ိဳ႕က ရွာေဖြေရးကိရိယာ walk through၊ metal detectpr တို႔နဲ႔ စစ္ေဆးၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္းႀကီးတခ်ိဳ႕နဲ႔လူအမ်ား၀င္တဲ့ပြဲ(စတိတ္႐ႈိး၊ ကုန္စည္ျပပြဲ) ေတြမွာ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း ၄၅ေယာက္ေလာက္ အသံုးျပဳၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ေတြက ၂၄နာရီထားတာေတြလည္းရွိတယ္။ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းေခၚယူရာမွာ အမ်ိဳးသား၀န္ထမ္းနဲ႔အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့သူကို ေခၚယူတာမ်ားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးလံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းကိုေတာ့ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုလို အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားတဲ့ေနရာေလာက္ပဲ ေခၚယူၾကတယ္။ စက္႐ံုေတြက ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းေခၚယူရင္ အနည္းဆံုး သံုးေလးဦးအထက္ ေခၚယူၾကတယ္။ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းေခၚယူတဲ့အခါမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္နဲ႔ေခၚယူၾကတာျဖစ္ၿပီး သံုးလစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီတခ်ိဳ႕မွာဆိုရင္ နယ္ကေခၚယူရင္ အနည္းဆံုး ဆယ္ေယာက္ေခၚယူရမွာပါ။ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းရဲ႕တာ၀န္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာမွာ လံုၿခံဳမႈရွိဖို႔ျဖစ္ၿပီး ပစၥည္းေပ်ာက္တာတုိ႔ဘာတုိ႔ဆိုရင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေပၚမူတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းေခၚယူရင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့သူျဖစ္ၿပီး ရွာေဖြေရးကိရိယာပါရင္ ေခၚယူသူအတြက္ ပုိစိတ္ခ်ရတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ ရွာေဖြေရးကိရိယာက သံ၊ သတၱဳပစၥည္းပါတာ အခ်က္ျပတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ metal detector နဲ႔walk through ႏွစ္မ်ိဳးလံုး အသံုးျပဳၾကၿပီး ျပည္တြင္းမွာလည္း လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းေခၚယူမႈက တိုးလာဖို႔ပဲရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၇ရက္ေန႔ထုတ္ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..