ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနေသာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုလ ၁ရက္ေန႔မွစ၍ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ကန္႔သတ္သည့္ေနရာႏွစ္ခုသတ္မွတ္လိုက္သည္။ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရေသဆံုးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနရာေနျပည္ေတာ္ ရာဇသဂၤဟ အဝုိင္းမွသည္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာဧည့္ရိပ္သာအထိႏွင့္ ေဘာဂသီရိအေဝးေျပးကားဝင္းမွသည္ ရန္ကုန္- မႏၲေလးအေဝးေျပးကားလမ္းအထိ ေနရာႏွစ္ေနရာကို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မဝင္ရ ကန္႔သတ္ေနရာမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္လုိက္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီက ယခုလ ၁ရက္မွစ၍ ပညာေပးကာလ ႏွစ္ပတ္ သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိကာလေက်ာ္လြန္ပါက စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအား စစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေနျပည္ေတာ္ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ (၁၆/ ၂၀၁၀) အစည္းအေဝးတြင္ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဝလြင္ကေျပာၾကားေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၇ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..