သင္႔ရဲ႔ေမတၱာ ..ဘယ္လိုဟာလဲ။။။

ရွင္ေတာ္ဘုရားဟာ မိဘႏွင္႔ပါတ္သက္၍ သားသမီးမ်ားအေပၚ ေမတၱာတရားၾကီးမားပံု
မိဘေက်းဇူးၿမင္မိုရ္ ဦးသို႔ ဆပ္၍မကုန္နိုင္ေအာင္ရွိပံုတို႔ကိုေဟာၾကားထားသည္႔ တရားမ်ာအား
ၾကားနာမွတ္သား မိၾကမယ္လို႔ထင္ပါတယ္….
ရဟန္းပညာရွိလူပညာရွိမ်ားကလည္း
ေက်းဇူးဂုဏ္ၾကီးၿမင္႔လွမိႏွင္ဖ ၿဗဟၼာ လူစင္စစ္က ၿဗဟၼာဘြဲ႔ ခံထိုက္သူမ်ားဟုဆိုရေလာက္ေအာင္ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားပံု
မိဘ ေမတၱာသည္ ယူဇနာရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ရွိေသာ ၿမင္မိုရ္ေတာင္ႏွင္႔ႏိႈင္းစာလွ်င္ ၿမင္မ္ုရ္ေတာင္သည္ ႏြားဦးခ်ိဳခန္႔သာရွိပံု
မိဘေမတၱာသည္ ယူဇနာရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္နက္၀ွမ္းေဆာင္သည္႔ သမုဒၵရာႏွင္ႏိႈင္းစာပါက သမုဒၵရာသည္ ေရေပါက္ပမာသာရွိပံု
မိဘေမတၱာသည္ ယူဇနာႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းအထုရွိေသာကမၻာေၿမၾကီးႏွင္႔ႏိႈင္းစာပါကကမၻာေၿမၾကီးသည္ ၀ါးရြက္ငယ္မွ်သာရွိပံု
တိုကို ထင္းရွားသက္ေသ  စာပန္းေခြတို႔ၿဖင္႔ ထင္ရွားေအာင္တင္စားခဲ႔ၾကပါသည္။။
မိဘတို႔၏ေမတၱာသည္ တသြင္သြင္စီးဆင္းေသာ စိမ္႔စမ္းေရကဲ႕သို႔ သားသမီးတိုအေပၚ၌ ထားရွိေလသည္ဟုသိၿမင္ထားၾကသည္။။။။
စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ားသင္တို႔ေရာ  မိဘ ေနရာမွာရယူထားၾကတဲသူမ်ားအတြက္ သတိထားသင္႔တဲ႔ မိဘေမတၱာ တရားအေၾကာင္းေလး
ေၿပာခ်င္ပါတယ္….
ရွင္ေတာ္ဘုရား အပါအ၀င္ ရဟန္းပညာရွိ လူပညာရွိမ်ားက အထက္ပါသာဓက မ်ားစြာနဲ႔ မိဘေမတၱာကိုေဖာ္ၾကဴးေရးသား
သင္ၾကားၿပသခ်က္အတိုင္း သင္တို႕ ကၽြန္နဳပ္တို႔ မိဘ ေနရာကေနၿပီးေတာ႔….
ေမတၱာ တရားကို သားသမီးတို႔အေပၚမွာတစ္ကယ္  ထားရွိပါရဲလား
“““သင္တို႔ရဲေမတၱာတရားဟာ ယူဇနာရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္အၿမင္႔ေဆာင္တဲ႔ ”””
ၿမင္မိုရ္ေတာင္ကဲ႕သို႔…သားသမီးမ်ားအေပၚေမတၱာတရားတစ္ကယ္ထားရွိပါရဲလား။။။။။။
“““ယူဇနာ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္း အထုရွိတဲ”””
ကမၻာေၿမကဲသို႔….သားသမီးမ်ားအေပၚေမတၱာတရားတစ္ကယ္ထားရွိပါရဲ႔လား။။။။။
“““ယူဇနာရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ နက္၀ွမ္းေဆာင္တဲ႔””””
သမုဒၵရာၾကီးေလးစင္းကဲသို႔….သားသမီးမ်ားအေပၚေမတၱာတရားတစ္ကယ္ထားရိွပါရဲ႔လား။။။။
ၿဗဟၼာၾကီးေလးဦးကဲသို႔…..သားသမီးမ်ားအေပၚ ေမတၱာတရားၿဖင္႔တစ္ကယ္ေစာက္ေရွာက္ပါရဲ႔လား။။။။
သင္တို႔၏ေမတၱာမ်ားကေရာ..စိမ္႔စမ္းေရကဲ႕သို႔ တသြင္သြင္ စိးဆင္းကာ သားသမီးမ်ားအေပၚေမတၱာတရားၿဖင္႔ေအးခ်မ္းမႈေပးပါရဲ႔လား။။။။။
သင္တို႔ရဲ႕ေမတၱာတရားကိုေရာေလ႔လာဆန္းစစ္ဖူးၾကပါသလား…
ငါတို႔ သားသမီးမ်ားအေပၚမွာ ဘယ္အတိုင္းတာထိ ေမတၱာထားရွိ ခဲ႔ပါသလဲ
စာရွိအလာအတိုင္း သားသမီးမ်ားကလက္ခံထားၾကပါတဲ႔  မိဘ ေမတၱာဆိုတာၾကီးကို ဘယ္လိုေဖၚထုတ္ၿပသခဲ႔ၾကပါသလဲ
ၿမင္မိုရ္ေတာင္ကိုေရာ တစ္ကယ္မွီပါရဲလား…
ကမၻာေၿမထုၾကီးေလာက္ေရာ တစ္ကယ္ၾကီးပါရဲ႔လား…
သမုဒၵရာေလာက္ေကာ တစ္ကယ္နက္၀ွမ္းခဲ႔ပါသလား…
လက္ေတြ႔ဆန္တဲ႔ေလာကၾကီး ….. ဒီဘက္ေခတ္မွာေတာ႔ ……
ခင္ဗ်ားတို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြက စာေပအရွိအတိုင္း ငါတို႔ေမတၱာတရားက ေတာ႔အဲေလာက္ၾကီးရွိတယ္ကြလို႔
ရြတ္ၿပလိုမရနိႈင္ေတာ႔ဘူးထင္ပါတယ္….သင္တို႔ရဲ႔ ေမတၱာအတိုင္းအတာကို..သားသမီးေတြတစ္ကယ္နားလည္လက္ခံလာနိဳင္ေအာင္
သက္ေသသာဓကနဲ႔ အေသအခ်ာၿပမွရေတာ႔မယ္ထင္ပါတယ္……
ကၽြန္ေတာ္ တို႔တစ္ေတြအေနနဲ႔ …အရင္ထဲက စာထဲမွာအဲေလာက္ၾကီးရွိတယ္လို႔ေရးထားတယ္ကြ  ဆိုၿပီး
ကိုယ္႔ေမတၱာတရားအေပၚ  ဆရာၾကီးဂိုက္ဖမ္းၿပီး ေက်နပ္ ဒူးႏွန္႔ မေနသင္႔ေတာ႔ဘူးထင္ပါတယ္….

သင္႔ေမတၱာတရား..ၿမင္မိုရ္ေတာင္ၾကီးေပၚကို..သင႔္ရဲ႔ရင္ေသြးရတနာေတြ တက္ေရာက္ေပ်ာ္ပါး ..ပါေစ။။
သင္႔တို႔ေမတၱာ သမုဒၵရာၿပင္က်ယ္ မွာ   သင႔္ရဲ႔ရင္ေသြးရတနာေတြ လြတ္လြပ္ေပ်ာ္ရြင္စြာ ကူးခတ္ေက်နပ္….နိုင္ပါေစ။။
သင္တို႔ေမတၱာ တစ္ကမၻာ ကို သင္႔ရဲရင္ေသြးရတနာေတြ ကမၻာတစ္ပတ္ ေၿခဆန္႔ ၾကကာ ေပ်ာ္ရြင္ေက်နပ္…နိုင္ပါေစ။။။
သင္တို႔ရဲ ေမတၱာစိမ္႔စမ္းေရအလွ်ဥ္မွာ  သင္႔ရဲရင္ေသြးရတနာေတြ ခပ္ခ်ိဳး ေသာက္သံုးေက်နပ္ၾက…ပါေစ။။။
တို႔ရဲ႔မိဘၿမင္႔မိုရ္ေတာင္ၾကီးကြဆိုၿပီး မ်က္စိတစ္ဆံုးေမာၾကည္႔ …..
ေတာင္ေၿခအဆင္႔ ကေန လွည္ၿပန္သြားမိေအာင္  မလွည္ဖ်ားမိပါေစနဲ႔…..
တ႔ိုရဲ႔မိဘ သမုဒၵရာၾကီးကြဆိုၿပီ ..ေသာက္မရတဲ႔ေရငန္ေတြနဲ႔ ငါးလိပ္ ငမန္း ဆိုးသြမ္းသတၱ၀ါေတြ မရွိၾကပါေစနဲ႔…
တို႔ရဲ႔မိဘ ကမၻာေၿမၾကီး ၾကီးလွတယ္ ဆိုၿပီးစိတ္ဓါတ္က်မသြားၾကပါေစနဲ႔….

ေတာင္ၿမင႔္ၿပီး တက္မရ။။။။။။။။
သမုဒၵရာသာေၿပာတယ္ဆင္းမကူးရဲ။။။။။။
ကမၻာေၿမသာေၿပာတယ္ဆူးေတာအၿပည္႔နဲ႔။။။။။။။
စမ္းေရသာေၿပာတယ္ ဆင္းခ်ိဳးလို႔မရခပ္ေသာက္လို႔မ၀ တဲ႔ ။။။။။။။။။
ေမတၱာတရားအလွၿပသက္သက္ မ်ားမၿဖစ္စေကာင္းပါ…..
စာထဲမွာေရးၿပထားတဲ႔ ေမတၱာတရားခိုင္းႏိႈင္းပံုမ်ားနဲ႔  သားသမီးမ်ားအေပၚမ၀ံ ၾကြားၾကေစခ်င္ငွာ တင္ၿပအပ္ပါတယ္။။။။။
အေ၀းကေနေငးၾကည္႔ သြားရည္က်မိေစတဲ႔ မိဘေမတၱာတရားအလွၿပသက္သက္မ်ားမၿဖစ္ၾကပါေစေၾကာင္း….
ဆုေတာင္းရမလား/တိုက္တြန္းရမလားတစ္ ခုခုေတာ႔ စဥ္းစားေနရၿပီေလ……။။။။
သားသမီးကိုခ်စ္ၾကရင္ ေမတၱာအၿပည္႔အ၀ေပးနိဳင္ၾကပါေစ….၊။။။။။

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ဘီလူး။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com

   Send article as PDF