1-2 ကိုနာဂစ္

3-4 လြတ္ေအာ္ေျပး

5-6 ေရထဲေရာက္

7-8 မသာျဖစ္

9-10၀ဋ္ကၽြတ္တယ္

11-12 လူျပန္ျဖစ္

13-14 ေယာကၤ်ားေလး..

15-16 အရြယ္ေရာက္

17-18 ရန္ကုန္လစ္

19-20 ဗံုးေပါက္တယ္…

သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ပို႔လိုက္တဲ့ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ပါ။

About chitkay

myosithu minn has written 26 post in this Website..