ဘာသာမဲ့ဆုိေသာ စကားလုံးကုိ အေတာ္ႀကီးမေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကဟန္ တူပါသည္။ မိမိက သူတစ္ပါးအား စကားေျပာဆုိရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါး၏ ေျပာဆုိစကားကုိ မိမိက နားေထာင္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ ထုိစကား၏ဆုိလုိ ခ်က္ကုိ မိမိရရဆင္ျခင္တတ္ဖုိ႔ေတာ့လုိပါလိမ့္မည္။ ကုိယ္လုိရာဆြဲၿပီး အဓိ ပၸါယ္မဖြင့္မိေစဖုိ႔လုိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ လူတတ္ႀကီးလုပ္၍ ဆရာလုပ္ ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာဆုိသမွ် စကားတုိ႔သည္ ကမ ၻာေပၚရွိ လူ သားအသီးသီးတုိ႔အား ရည္ညႊန္း၍ေျပာဆုိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ဘာ သာ၀င္ကုိမွ ထိခုိက္ေစလုိျခင္း အလွ်င္းမရွိပါ။
အားပါ၍ မေက်ပ်က္ေသာ စကားတစ္ခြန္းသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ဘ ၀ကုိ မ်ားစြာေျပာင္းလြဲေစပါသည္။ မိမိကုိယ္မွလြဲၿပီး တစ္ျခားအားကုိးစရာတုိ႔ အား လုိက္လံရွာေဖြေနစရာမလုိေတာ့သည္အထိ ေျပာင္းလြဲေစပါသည္။ ပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အားသာ အားကုိးေနျခင္းသည္ ကေလးအ႐ြယ္ လူမ မယ္ဆန္လြန္းလွပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔အားကုိးေနသမွ်ကာလပတ္လုံး မိမိကုိယ္ မိိမိ အားကုိးတတ္ေသာလူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။
ဘဟာအီသာသနာအေၾကာင္းကုိ ဂဃနဏ မေလ့လာဖူးသည္ကုိကား ၀န္ခံပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ဤသာသနာ၀င္တုိ႔သည္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိထုတ္ျပန္ ၿပီး ထုိစည္းကမ္းတုိ႔ကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍ကား အ ၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ နားလည္ထားပါသည္။ တကယ္ေတာ့ စည္းကမ္းဆုိသည္ မွာ ဗုဒၶ၏အလုိအားျဖင့္ တရားကုိယ္ေကာက္မည္ဆုိလွ်င္ သီလ ကုိသာ ေကာက္ယူရပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘဟာအီသာသနာ၀င္တုိ႔သည္ သီလ မ်ားကုိျဖည့္က်င့္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေနသည္မွာ ယုံမွားစရာရွိမည္မထင္ပါ။
လူသားတုိ႔အား အမွန္တကယ္ စိတ္ပ်က္၊ ၿငီးေငြ႔ၿပီး လူ႔ဘ၀၌ မေပ်ာ္ မ ႐ႊင္ျဖစ္ေနေစသည္မွာ စည္းကမ္း(သီလ) ပ်က္ျခင္းတုိ႔ကုိသာ ျဖစ္ပါသည္။ မိ မိ စိတ္ပ်က္ေသာအေၾကာင္းအျခင္းအရာတုိ႔ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ မယ္ဆုိရင္ သိႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပဲ ဟုိလူ႔အျပစ္တင္ သည္လူ႔အျပစ္ တင္ လုပ္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ လူသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ အလွမ္းေ၀းေနအုံးမွာ ပါပဲ။ မိသားစု တစ္စုမွာ စည္းကမ္း (သီလ)ေတြကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသူ တစ္ ေယာက္ပါေနမည္ဆုိလွ်င္ ထုိမိသားစု၀င္မ်ားသည္ ဘယ္လုိမွ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ မိသားစုဆုိသည္မွာ အေဖတစ္ဦးတည္းပိုင္ေသာ အစု အဖြဲ႔မဟုတ္ရပါ။ အေမတစ္ဦးတည္းပုိင္ေသာ အစုအဖြဲ႔လည္းမဟုတ္သလုိ အစ္ကုိ၊ အမ၊ ညီ၊ ညီမတုိ႔ ပုိင္ေသာ အစုအဖြဲ႔လည္းမဟုတ္ပါဘူး။
တကယ္ေတာ့ မိသားစု၀င္တုိင္းမွာ စည္းကမ္း(သီလ)ေတြ ရွိၾကပါတယ္။ အေဖ့မွာလည္း မိသားစုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့စည္းကမ္း၊ အေမ့မွာလည္း မိသားစုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စည္းကမ္း၊ သားသမီးေတြမွာလည္း သားသမီးေတြနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့စည္းကမ္းေတြဆုိတာရွိၾကပါတယ္္။ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ကုိယ္ေစာင့္ထိန္းရမည့္ စည္းကမ္း(သီလ)ကုိ မေစာင့္ထိန္းေတာ့ဘူး ဆုိပါလွ်င္ ၎မိသားစုသည္ စည္းလုံးညီညႊတ္မႈရွိႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။
ထုိကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနၿပီဆုိပါက သူတစ္လူ ငါတစ္မင္းႏွင့္ ထင္ရာစုိင္းၾကေပ ေတာ့မည္။ တစ္အိမ္ထဲေနၿပီး မ်က္နာျခင္းဆုိင္ေနရေပမယ့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေႏြးေထြးစြာ ဆက္ဆံႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိမိသားစုသည္ မည္ကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္ႏုိင္ပါေတာ့မည္နည္း။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေနရသည္မွာ စည္းကမ္းတုိ႔ကုိ မလုိက္နာသည္ကလြဲ၍ တစ္ျခားရွိႏိုင္ပါအုံးေတာ့မည္လား။ စည္းကမ္း (သီလ) လုိက္နာရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကုိ လူသားအားလုံးက လက္ခံႏိုင္တဲ့အထိ ေပၚလြင္ထင္ရွားဖုိ႔လုိပါသည္။
လူသားတုိ႔သည္ ဘာသာတရားတုိ႔အား မကုိးကြယ္ မယုံၾကည္ကာမွ်ျဖင့္ ေလာကႀကီး ဘာမွျဖစ္သြားလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ လူသားစည္းကမ္း (၀ါ) လူသားသီလကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ၾကၿပီဆုိလွ်င္ေတာ့ ဘယ္လုိနည္း ႏွင့္မွ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ မရႏုိင္ေတာ့ေပ။ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ မည္သည့္ အစု အဖြဲ႔မဆုိ လူသားတုိ႔၏ ျငင္းပယ္ျခင္းကုိ ခံၾကရမည္သာ။ မိမိတုိ႔၏အဖြဲ႔ မိမိတို႔ ဘာသာကုိ လူသားတုိ႔ လုိက္နာက်င့္သုံေစလုိပါလွ်င္ မိမိတုိ႔အဖြဲ႔ အစည္း၏ စည္းကမ္း(၀ါ)သီလတုိ႔ကုိ ဦးစြာ လုိက္နာမိဖို႔ လုိပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗုဒၶသာသနာကုိ ထြန္းလင္းေတာက္ ပေစလုိၾကသည္ကုိ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာႀကိဳဆုိပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတုိ႔လုိက္ နာရမည့္ စည္းကမ္း သုိ႔မဟုတ္ ၀ိနည္းတုိ႔ကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးဖုိ႔ကုိကား ေမ့ ေနၾကဟန္တူပါသည္။ ပါးစပ္ထဲရေနတာက ုိမဆုိလုိ။ သံကုိသံဖ်က္ သံေခ်း တက္ဟူေသာ စကားကုိ ၾကားဖူးၾကလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ဤစကားသည္ လူသားတုိင္းအတြက္ တန္ဖုိးရွိ၍ အျမဳေတက်ေသာ ေခ်ဖ်က္၍ မရေသာ စကား ျဖစ္ပါသည္။
ထုိထုိဘာသာ ေပါင္းမ်ားစြာကုိ……
တရားခံလုိ မဆုိလုိေပ။
ဆုိလုိရင္းမွာ ထုိဘာသာတုိ႔
မွားတာလဲရွိ မွန္တာရွိမုိ႔
အရွိအမွန္ အသိဥာဏ္၌
၀င္စံေစာင္မ ေကာင္းက်ိဳးရၿပီး
မရဆုိးက်ိဳး ကၽြန္ေမွ်ာ္ကုိးလွ်က္
ယြင္းပ်က္ဘာသာ မွားေနတာကုိ
ေသခ်ာၾကည့္ျမင္ ျပင္ေစခ်င္သည္
အသင္လူလား ေျမာက္ပါေစ။

About koyo

has written 23 post in this Website..

   Send article as PDF