၂၈.၇.၂၀၁၁ ရက္ေန  ့  ၿပည္ၿမိဳ  ့သို  ့ အလုပ္ကိစၥ ၿဖင့္ ခရီးသြားစဥ္ ထူးထူးဆန္းဆန္း ၿမင္ကြင္းၿမင္ေတြ  ့ခဲ့ရသၿဖင့္

စာဖတ္ပရိသတ္ကို တင္ၿပလိုက္ပါသည္။ ပဲခူးတိုင္း ၊သဲကုန္း တာဆံု ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ ရံုးအနီးတြင္  ကေလး တစ္ေယာက္

သည္ ၀ီစီ တစ္လံုး ကို မႈတ္ၿပီး လိုင္းကား အငယ္မ်ား ႏွင့္ ေထာ္လာဂ်ီ မ်ားကို ပိုက္ဆံလမ္းေၾကးေကာက္ခံေနသည္ကို

ထူးထူးဆန္းဆန္းေတြ  ့ၿမင္ခဲ့ရပါသည္။ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ ေဘာက္ အတြင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ ဦးထုပ္အၿဖဴ တစ္လံုးသာ

ၿမင္ေတြ  ့ခဲ့ရၿပီး လူမရွိပါ။ထို ေၾကာင့္ ကေလးေမာ္ေတာ္ပီကယ္(ယာဥ္ထိန္း) ရွိပါလားဟု စဥ္းစားရင္းတင္ၿပလိုက္ရပါသည္။

About Hard Strike

Hard Strike has written 3 post in this Website..

I am Hard Stike

   Send article as PDF