ဒီခံစားခ်က္ ေ၀ဒနာမ်ား တို႔အေပၚ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တန္ဖိုးထားလြန္း ေနသည္။ ခံစားခ်က္ေ၀ဒနာမ်ားအေပၚ ငါ့ခံစား ခ်က္၊ ငါ့ေ၀ဒနာ၊ ငါ့ဖီလင္ ထင္ၿပီး (သို႔) စိတ္ခံစားခ်က္-ေ၀ဒနာ-ဖီလင္ မ်ားအေပၚ တစ္ခုတည္း တစ္ဆက္တည္းအျဖစ္ အရွိအဟုတ္ထင္ကာ အတည္ယူဆုပ္ကိုင္ – အဓိကထားေနမႈေၾကာင့္ (ေ၀ဒနာ ပစၥယာ တဏွာ ျဖစ္ၿပီး) ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေလာဘ၊ ေဒါသ (တဏွာ) တို႔ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ လာကာ အာရံု အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ စြဲလန္းမိၿပီး မဆံုးႏုိင္ေအာင္ ခံစားၿပီးရင္း ခံစားခ်င္ေနၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီေ၀ဒနာ-ခံစားမႈ တို႔ဟာ ျဖစ္လုိက္ပ်က္လိုက္ ႏွင့္ တရစပ္ ျဖစ္ၿပီးပ်က္၊ ခံစားလိုက္၊ ကုန္ဆံုးလိုက္ႏွင့္ မပိုင္ဆိုင္ေသာ သေဘာ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ မထားႏိုင္ေသာသေဘာ၊ အဖတ္မတင္ေသာသေဘာ၊ ဘာမွသိမ္းထားလို႔မရေသာ၊ ဆုပ္ကိုင္လို႔မရေသာ၊ အတည္ယူ၍မရေသာ သေဘာ – သဘာ၀တရား သက္သက္သာ ျဖစ္ေလသည္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အ႐ူးအမူး တန္ဖိုးထားေနေသာ စိတ္ခံစားခ်က္-ေ၀ဒနာမ်ားမွာ တကယ္ေတာ့-ငါ့ေ၀ဒနာ၊ ငါ့ခံစားခ်က္မဟုတ္၊ ဆုပ္ကုိင္ထား၍မရေသာ၊ အတည္ယူထား၍မရေသာ-တရစပ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကုန္ဆံုးေနေသာ – တရစပ္အသစ္အသစ္ ေျပာင္းလဲ အစားထိုးေနေသာ သဘာ၀တရားသက္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဟာ ထိုသုိ႔ နားမလည္ဘဲ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား(ေ၀ဒနာမ်ား)အေပၚ ငါ့ေ၀ဒနာ၊ ငါ့ခံစားခ်က္ အျဖစ္ အထင္မွားမႈေၾကာင့္ (သို႔) ေ၀ဒနာ-စိတ္ခံစားခ်က္-ဖီလင္မ်ားသည္ အခ်ိန္တစ္ခုၾကာ တစ္ခုတည္း တစ္ဆက္တည္းအျဖစ္ ရွိေနသည္ ထင္မွတ္ကာ အဟုတ္ထင္လွ်က္ အတည္ယူဆုပ္ကိုင္ – အဓိကထားေနမႈေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မဆံုးႏိုင္ေအာင္ အ၀ိုင္းေျပး-ေျပးကာ၊ တစ္ခ်ိန္လံုး-ေယာက္ယက္ခတ္-တစ္ခ်ိန္လံုး အေရးႀကီးေနၾကရပါတယ္။

ရာထူး၊ အာဏာ၊ ေငြ၊ အၾကင္နာ၊ ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ ခ်စ္ျခင္းတရား၊ ဂုဏ္သကၡာ၊ ဘ၀ စသည္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သားသမီး၊ ခ်စ္သူ၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ဆရာ၊ တပည့္၊ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ စသည္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္-တန္ဖိုးထားသည္ ဆိုေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးထားလြန္း ခ်စ္လြန္းေနသည္ မွာ မိမိခံစားခ်က္ မိမိေ၀ဒနာ မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ဗုဒၶကလည္း မိမိကုိယ္ကိုသာ မိမိအခ်စ္ဆံုး၊ မိမိခံစားခ်က္ကိုသာ မိမိအခ်စ္ဆံုး ျဖစ္ၾကတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဒီခံစားခ်က္ေ၀ဒနာမ်ားအေပၚ ၿငိတြယ္လြန္းေနျခင္း၊ စြဲလန္း လြန္းေနျခင္း၊ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးေနလြန္းျခင္း၊ အဓိကထားလြန္းေနျခင္း၊ မိမိကုိယ္ ကိုသာ အဓိကဦးစားအေပးဆံုးျဖစ္ေနရျခင္းမွာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚ ငါ့စိတ္၊ ငါ့ခံစားခ်က္၊ ငါ့ေ၀ဒနာ အျဖစ္ အခ်ိန္တစ္ခုၾကာ တစ္ခုတည္း တစ္ဆက္တည္းအျဖစ္ အရွိ အဟုတ္ထင္ကာ အတည္ယူဆုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ သာ ျဖစ္ရေလသည္။

ဒီစိတ္ခံစားခ်က္ေ၀ဒနာမ်ားအေပၚ- အတည္ယူ ဆုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ အဟုတ္ထင္ ၿငိတြယ္လာကာ ဒီအခ်ိန္မွာလည္း ဒီခံစား ခ်က္-ေနာက္အခ်ိန္မွာလည္း ဒီခံစားခ်က္ပဲလို႔ အထင္မွားပါသည္။ ဒီစကၠန္႔မွာလည္း ဒီေ၀ဒနာ-ေနာက္စကၠန္႔မွာလည္း ဒီေ၀ဒနာပဲ၊ လို႔ အထင္မွားၿပီး၊ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေတာက္ေလွ်ာက္ တဆက္တည္း ရွိေနတယ္ ထင္ကာ၊ ငါ့ခံစားခ်က္-ငါ့ဖီလင္-ငါ့ေ၀ဒနာ-ငါ့စိတ္ထား အျဖစ္ မွားယြင္း-သတ္မွတ္မိကာ မိမိစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သာလွ်င္ အဓိကထားလြန္း ဦးစားေပးလြန္းရာမွ မိမိကိုယ္တိုင္ကိုေရာ ပတ္၀န္းက်င္ကိုပါ ထိခိုက္ေစေသာ ကာယကံမႈ – ၀စီကံမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္မိၾကေလသည္။

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

   Send article as PDF