၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႕ရ အလုပ္အကိုင္သတင္း

ကူ၀ိတ္ႏိုင္ငံ

MALE RESTAURANT SERVICE CREW – 50 (စားေသာက္ဆိုင္၀န္ေဆာင္မႈက်ား- ၅၀ ဦး)

· 21- 28 years old (အသက္ ၂၁ ႏွစ္မွ ၂၈ ႏွစ္ထိ)

· with pleasing personality and can speak English (ရုပ္ရည္အသင့္အတင့္ရွိၿပီး အဂၤလိပ္စကားေျပာႏုိင္သူ)

· with Restaurant/ Fast food background is a plus. (စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ Fast food ဆိုင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူ)

· Basic salary would be: 75 Kuwaiti Dina (အေျခခံလစာ- ၇၅ ကူ၀ိတ္ဒီနာ)

· Plus meal allowance of 15 Kuwaiti Dinar; total salary package is KD90 (ထပ္ေဆာင္းေပးေငြ- ၁၅ ဒီနာ၊ ေပါင္း ၉၀ ဒီနာရမည္။ တစ္ဒီနာ ၃.၇၆ အေမရိကန္ေဒၚလာ)

· Shared accommodation will be provided; (စုေပါင္း ေနရာစီစဥ္ေပးသည္)

· Transportation provided to and from work (အလုပ္သို႕ ပို႕ေဆာင္ေရးစီစဥ္ေပးသည္)

· Plane ticket will be shouldered by our company (ေလယာဥ္လက္မွတ္ အၿပီး)

· Kuwait- Myanmar and Myanmar- Kuwait at the end of the 2-years contract (၂ ႏွစ္ၿပီးပါက ကူ၀ိတ္-ျမန္မာ၊ ျမန္မာ-ကူ၀ိတ္ ေလယာဥ္လက္မွတ္။

· Medical insurance in Kuwait and all other legality procedure expenses will be shouldered by our company (က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားကုန္က်စားရိတ္မ်ား တာ၀န္ယူၿပီး)

· Our company also provides quarterly recreational activity for the staff (၃ လတစ္ႀကိမ္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားက်င္းပေပး)

· Vacation leave is 30 days per year; (တစ္ႏွစ္ခြင့္ ၃၀ ရက္)

The interviews are planned for the 21st August. (အင္တာဗ်ဴး ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္)
စိတ္၀င္စားသူမ်ား ၀၉၇၃၀၅၀၆၀၃ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 938 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။