စာေပေဟာေၿပာပြဲမ်ားမွ ႏိုင္ငံ့အေရးအေတြးမ်ား

ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွစာေရးဆရာမ်ားဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္

လြတ္ေၿမာက္လာၿပီးတဲ့အခ်ိန္ေလာက္ကစၿပီး ၿပဳလုပ္လာတဲ့ၿပည္တြင္းၿပည္ပစာေပေဟာေၿပာပြဲေတြမွာ ႏိုင္ငံ

ေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးေတြနဲ ့ပက္သက္တဲ့အေတြးအၿမင္မ်ားကို ပိုမိုရဲရင့္ပြင့္လင္းစြာ ေၿပာဆိုလာႀကတာကို

ေတြ ့ရပါတယ္။ အုပ္ခဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ပိုမိုလိုက္ေလ်ာလြတ္လပ္ခြင့္ ၿပဳလာတာကိုေတြ ့ရပါတယ္။

အေတြးေကာင္းေကာင္းနဲ ့ သေရာ္တတ္တဲ့ ကာတြန္းဆရာေအာ္ပီက်ယ္၊ တက္ႀကြစြာေဟာတတ္တဲ့ ေမာင္သာခ်ိဳ၊

မႏ ၱေလးက ကိုဘုန္း (ဓာတု)၊ ဆရာဦးေအာင္သင္း၊ ႏုႏုရည္ (အင္း၀) နဲ ့ စာေရးဆရာမ ဂ်ဴး တို ့ရဲ ့ေဟာေၿပာပြဲ

ဒီဗီဒီအေခြေတြကုိ ႀကည့္ရႈနားေထာင္လိုက္ရၿပီး စာေရးဆရာမ ဂ်ဴး ေဆြးေႏြးသြားတဲ့ ႏိုင္ငံၿခားက သုေသတီစာေရး

ဆရာတစ္ဦးေရးတဲ့ ကမာၻ ့ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေတြ ့ရတတ္တဲ့အခ်က္ ၄ ခ်က္ အေႀကာင္းကို ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ

ၿဖစ္ေနတဲ့အေၿခအေနနဲ ့ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ထပ္ဆင့္မွ်ေ၀လိုက္ရပါတယ္။

ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာေတြ ့ရတဲ့ တူညီတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့…

(၁) ႏိုင္ငံဟာ သယံဇာတေပါမ်ားၿခင္း

(၂) ၿပည္တြင္းစစ္မက္ၿဖစ္ပြားေနၿခင္း
(
၃) မေကာင္းတဲ့ပတ္၀န္းက်င္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရွိၿခင္း

(၄) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈညံ့ဖ်င္းၿခင္း

.. တို ့ဘဲၿဖစ္ပါတယ္။

(၁) ႏိုင္ငံသယံဇာတေပါမ်ားၿခင္း

ႏိုင္ငံသယံဇာတေပါမ်ားၿခင္းဟာ ၿဖစ္သင့္တာက ႏိုင္ငံခ်မ္းသာတိုးတက္ရမယ့္အစား ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံမ်ား ၿဖစ္ေနႀက

တာကို အံ့ႀသဖြယ္ေတြ ့ရွိရပါတယ္လို ့ သုေသတီစာေရးဆရာကဆိုပါတယ္။ အဲဒီသယံဇာတမ်ားကို ႏိုင္ငံစီမံအုပ္

ခ်ဳပ္သူလူတစ္စုရဲ ့မေတာ္ေလာဘနဲ ့ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္အလြဲသံုးစားၿခင္၊ သယံဇာတကို အက်ိဳးရွိေအာင္မသံုးစြဲႏိုင္

ၿခင္း၊ သယံဇာတမ်ားရဲ ့ အက်ိဳးစီးပြားကိုခြဲေ၀ရာမွာ ညီမွ်မႈမရွိၿခင္း၊ သယံဇာတမ်ားေႀကာင့္ ကြဲလြဲေသာသေဘာထား

မ်ားၿဖစ္လာႀကၿခင္းတို ့ေႀကာင့္ သယံဇာမ်ားဟာ ႏိုင္ငံဆင္းရဲေစဖို ့ ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုလိုၿဖစ္လာရပါတယ္။ ၿမန္မာ

ႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီလိုအေၿခအေနမ်ိဳးေတြရွိေနပါတယ္။

(၂) ၿပည္တြင္းစစ္မက္ၿဖစ္ပြားေနၿခင္း

ၿပည္တြင္းစစ္မ်ားၿဖစ္ပြားေနတာဟာ ႏိုင္ငံဆင္းရဲေစတဲ့အေႀကာင္းအရင္းပါဘဲ။ ႏိုင္ငံရဲ ့သယံဇာတမ်ားရဲ ့အက်ိဳး

စီးပြားခြဲေ၀သံုးစြဲမႈ မညီမွ်ၿခင္းဟာလည္း ၿပည္တြင္းစစ္ၿဖစ္ေစပါတယ္။ ၿပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးေၿပလည္မႈမရွိၿခင္း၊ တိုင္း

ရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားနဲ ့ တန္းတူညီမွ်အေၿခခံထားၿပီး ယံုႀကည္မႈနဲ ့စည္းလံုးမႈမတည္ေဆာက္ႏိုင္ၿခင္းတို ့ေႀကာင့္

ၿပည္တြင္းစစ္မက္ေတြၿဖစ္ပြားေစပါတယ္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ၿပည္တြင္းစစ္ ၿပန္လည္ၿဖစ္ပြား

ေနၿပီး ခုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရညွိႏိႈင္းႏိုင္ဖို ့ လုပ္ေဆာင္လာႀကမယ္လို ့ထင္ရပါတယ္။ ၿပည္တြင္းစစ္စရိတ္ေတြေႀကာင့္

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြရဲ ့အသံုးစရိတ္မ်ား ေလ်ာလာရၿပီး လူ ့စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္

ေတြပါ ထိခိုက္လာရလို ့ တိုင္းၿပည္ကိုဆင္းရဲေစပါတယ္။

(၃) မေကာင္းတဲ့ပတ္၀န္းက်င္အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားရွိၿခင္း

ၿမန္မာႏိုင္ငံအဖို ့ မေကာင္းတဲ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထဲမွာ အဆိုးဆံုးကေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံၿဖစ္ၿပီး သူ ့ေနာက္မွာ

ယိုးဒယားႏိုင္ငံနဲ ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို ့လို ့ ေၿပာရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ကေတာ့ ကမာၻ ့စီးပြားေရးနဲ ့စစ္ေရးအင္

အားႀကီးႏိုင္ငံၿဖစ္လာေတာ့ ၿမန္မာႏိုင္ငံအေရးကို ကမာၻ ့ႏိုင္ငံေတြ ၀င္ပါလာမယ္ဆိုရင္ ကုလသမဂၢမွာ ဗီတိုအာဏာ

နဲ ့ ပယ္ခ်ၿပီး သူ ့အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေတာ့ အရပ္၀တ္အသြင္ေၿပာင္းအစိုးရနဲ ့ေရာ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အုပ္စုေတြနဲ ့ပါ ဆက္ဆံေရးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးက်င့္သံုးၿပီး နယ္ေၿမနဲ ့သယံဇာတကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ကာ ယခုလက္ရွိ

အစိုးရကို တိတ္တဆိတ္အႏိုင္က်င့္ေနႏိုင္ၿခင္းဟာ တိုင္းၿပည္ကိုပ်က္ဆီးဆင္းရဲေစဖို ့ၿဖစ္ေနပါတယ္။ ယိုးဒယား

ႏိုင္ငံဟာလည္း ၿမန္မာရဲ ့နိမ့္က်ေနတဲ့အေၿခအေနကိုအသံုးခ်အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈအၿငင္းပြားေနတဲ့

နယ္စပ္က ၿမန္မာပိုင္နယ္ေၿမေတြကိုသိမ္းယူထားပါတယ္။

(၄) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈညံ့ဖ်င္းၿခင္း

မဆလ အစိုးရလက္ထက္မွာေရာ၊ ၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာပါ ၿမိဳ ့ၿပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ ့

စက္ရံုေတြမွာပါ အစိုးရအဖြဲ ့ကစၿပီး စက္ရံုနဲ ့ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ေတြအထိ စစ္တပ္ကအရာရွိ အရာခံအႀကပ္

ေတြကို ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ၿပီး ထိပ္ပိုင္းေနရာေတြကို ၀င္ေရာက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေစတာကစၿပီး ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့စီမံအုပ္ခ်ဳပ္

မႈဟာ ပိုမိုညံ့ဖ်င္းလာခဲ့ပါတယ္။ အရပ္သားပညာရွိပညာတတ္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြဟာ သူတို ့ရဲ ့အလုပ္ခြင္တိုးတက္

ဖို ့ အခြင့္အလမ္းနဲ ့စား၀တ္ေနေရးကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္လာတာေႀကာင့္ အရပ္သား၀န္ထမ္းေတြဟာ အလုပ္ခြင္ထဲမွာ

စိတ္ဓာတ္က်လာၿခင္း၊ မေက်နပ္ၿခင္းတို ့ေႀကာင့္ အလုပ္ေတြထဲမွာ ေစတနာနဲ ့ ႀကိဳးႀကိဳးပမ္းပမ္းစီမံခန္ ့ခြဲလုပ္ကိုင္

လိုၿခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ရတဲ့ေနရာမွ လာဘ္စားၿခင္း၊ ခိုကပ္ၿခင္းေတြၿပဳလုပ္လာႀကတာေႀကာင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဟာ

ညံ့ဖ်င္းလာရၿပီး တိုင္းၿပည္ဆင္းရဲလာရပါေတာ့တယ္။

အထက္ပါ အေႀကာင္းအခ်က္ (၄)ခ်က္ဟာ တိုင္းၿပည္ဆင္းရဲေစတဲ့အခ်က္ေတြၿဖစ္ၿပီး တိုင္းၿပည္တိုးတက္ႀကြယ္၀

ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီအားနည္းခ်က္ေတြကို ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲႏိုင္ရပါမယ္။

အခုအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အစိုးရသမၼတသစ္က ေကာင္းေသာအစိုးရ၊ သန္ ့ရွင္းေသာအစိုးရၿဖစ္ရမယ္လို ့ေႀကြးေႀကာ္

ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနဲ ့ၿပည္တြင္းရင္ႀကားေစ့ေရးေကာင္းမြန္ဖို ့ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္နဲ ့ေတြ ့ဆံုညႈိႏိႈင္းမႈေတြလုပ္ၿပီး အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို ့ လမ္းစရွာတာေတြကို

စလုပ္ေနၿပီလို ့ေၿပာပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ မဂၤလာသတင္းပါဘဲ။ အစိုးရဘက္က ေဒၚစုကို ပါတီမွတ္ပံုၿပန္တင္ဖို ့၊

လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းလုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ၿပည္ထဲေရးဌာနမွာ မွတ္ပံုတင္ဖို ့ေဆြးေႏြးတယ္လို ့ေၿပာပါတယ္။

ေဒၚစုဘက္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ၿပန္လႊတ္ေပးဖို ့၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ ့

ၿဖစ္ပြားေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြရပ္ဆိုင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရညႈိႏိႈင္းေႏြးဖို ့ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္စလံုး

ေၿပာတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္ေတြပါ။ ေဒၚစုရဲ ့ပါတီ မွတ္ပံုတင္ၿပီး တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၿပန္လုပ္

လာရင္ လက္ရွိအစိုးရအဖို ့ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္နဲ ့ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ ့တို ့အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာနဲ ့ဆက္ဆံေရး

ပိုမိုေကာင္းမြန္လမ္းပြင့္လာႏိုင္ၿပီး ၿပည္တြင္းသို ့ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈနဲ ့နည္းပညာ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမို

ရရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

အစိုးရရဲ ့ပံုရိပ္ဟာလည္း ႏိုင္ငံတကာမွာ ပိုၿပီးလင္းလက္ေကာင္းမြန္လာမွာၿဖစ္ပါတယ္။ NLD ပါတီအဖို ့လည္း

အစိုးရနဲ ့ေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ ့ဆက္ဆံရာမွာပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေခ်ာေမြ ့က်ယ္ၿပန္ ့လာမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ

အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာနဲ ့တိုးၿမွင့္ဆက္ဆံႏိုင္မွသာ အိမ္နီးခ်င္းဆိုးတရုတ္ႏိုင္ငံကို တၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း ထိန္းညွိလာ

ႏိုင္မွာၿဖစ္ၿပိး တရုတ္ကို မနီးလြန္းမေ၀းလြန္းဆက္ဆံလာႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာဟာ တရုတ္ကို သိပ္နီးနီး

ေပါင္းလြန္းရင္ တရုတ္ရဲ ့ေလာဘကို ဆြေပးရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ယခုလက္ရွိအစိုးရအဖြဲ ့မွာလည္း ဒုတိယ

သမၼတတစ္ဦးကို ဆရာတစ္ဆူတင္ၿပီး သေဘာထားတင္းမာတဲ့ ၄ ဦးအုပ္စုအဖြဲ ့က တရုတ္ကို ဆရာတင္ထားႏိုင္

ရင္ လံုေလာက္တယ္လို ့ယူဆေနႀကပံုေပါက္ပါတယ္။

NLD ဘက္မွာလည္း ၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ၊ ဒီပဲယင္းတိုက္ခုိက္မႈကိစၥ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို လက္မခံတဲ့

သေဘာထားတင္းမာတဲ့အုပ္စု ရွိေနတယ္လို ့ႀကားရပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွာ ဒီအေၿခအေနေတြကို ေၿဖရွင္းဖို ့

အေရးေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္တရုတ္ကို ဆရာတင္ထားရတာမွာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆရာအဆင့္ေလာက္နဲ ့တင္

မရေတာ့ဘဲ သခင္အဆင့္ေနရာကေနၿပီး ၿမန္မာအစိုးရနဲ ့ၿမန္မာၿပည္သူေတြကို ဆက္ဆံလာတာဟာ အစိုးရထိပ္

ပိုင္းက ပုဂၢိဳလ္မ်ား ခန္ ့မွန္းႏိုင္ႀကမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၿခအေနေတြကို ထိန္းညႈိႏိုင္ဖို ့ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုသမၼတနဲ ့

အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ဂၽြန္မက္ကိန္းတို ့ ေတြ ့ဆံုေဆြးေနြးေၿပာဆိုႀကတဲ့အေႀကာင္းေတြထဲက တခ်ိဳ ့

ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္တဲ့အေၿခအေနမ်ိဳးၿဖစ္လာတာကေတာ့ ေကာင္းတဲ့ဘက္ကို ဦးတည္လာတယ္လို ့ထင္ၿမင္

ယူဆမိပါတယ္။

ၿမန္မာၿပည္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္နဲ ့ထင္ထင္သာသာရွိဖို ့ကိုလည္း ၿပည္သူအားလံုး

က ေမွ်ာ္လင့္ေနႀကပါတယ္။
SoeLwinLwin – ThuYeGaungDohYeHnaLoneTher

About mgpyichit

has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF