ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားတြင္ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး စံခ်ိန္တင္တက္လ်က္ရွိၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေႏွးေကြးသြားေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားေငြလဲဒိုင္မ်ားထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီလလယ္မွစၿပီး ေဒၚလာေစ်းမ်ားက်ဆင္းလာကာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၉၉၀က်ပ္ေအာက္သို႔ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကဆိုသည္။ လတ္တေလာေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ျမန္မာေငြ ၉၈၀က်ပ္ေစ်းေပါက္ၿပီး အက္ဖ္အီးစီေစ်းႏႈန္းမွာလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာေပါက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ထူးျခားစြာတူညီေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းၿပီး ျမန္မာေငြေစ်းတက္ေနရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြစီးဆင္းမႈမ်ားျပားျခင္း၊ ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား အနည္းငယ္တံု႔ဆိုင္းေနျခင္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး က်ဆင္းျခင္းအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီးပြးေရး လည္ပတ္မႈေအးစက္ေနျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးကမူ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ားလွ်င္ ျပည္တြင္းသံုးေငြေၾကးခိုင္မာမႈမ်ားၿပီး ေငြတန္ဖိုးတက္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ယခုျမန္မာေငြတန္ဖိုးတက္ျခင္းသည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..