ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သံုးစြဲေနသည့္ က်ပ္၅သိန္းတန္ CDMA 800 MHz WLL ဖုန္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ေခၚဆုိမႈတြင္ အခက္အခဲမ်ား၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိပါက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ က်ပ္ ၅သိန္းတန္းဖုန္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ Complane Center သို႔ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ က်ပ္ ၅သိန္းတန္ဖုန္းမ်ားသည္ ဟန္းဆက္တြင္ကတ္ထည့္သြင္း၍ မိုလ္ဘိုင္းဖုန္းအသြင္ျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ၿမိဳ႕နယ္ကိုေက်ာ္လြန္၍ ကိုင္ေဆာင္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ဖုန္းမ်ားသည္ ဆက္သြယ္မႈ အဆင္ေျပေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ဖုန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆက္သြယ္မႈ အဆင္မေျပျခင္း၊ အဆုိပါဖုန္းမ်ားသတ္မွတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္ အခါ ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေခၚဆုိ၍ မရေၾကာင္း၊ စက္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေနျခင္းေၾကာင့္ ဆက္သြယ္မႈအဆင္မေျပျခင္းမ်ား ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါအဆက္အခဲမ်ားကိုပါ Complane Center သို႔ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ “တစ္ခါတေလ သံုးစြဲသူရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ စနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းသလို၊ စက္ေတြရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ တစ္ခါတေလ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြရွိတတ္ပါတယ္။ ဖုန္းကိုသတ္မွတ္ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္ သယ္သြားမိလို႔ သတ္မွတ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲ ျပန္ေရာက္လို႔ဆက္သြယ္လို႔မရခဲ့ရင္ Complane Center ကို ဖုန္းနံပါတ္၊ ပိုင္ရွင္နာမည္နဲ႔စာရင္းေပးၿပီးအကူအညီေတာင္းရင္ ဒီက ပညာရွင္ေတြက ေျဖရွင္းေပးပါတယ္။ ဒါမွ မရေသးဘူးဆုိရင္ ဖုန္းကိုရံုးကိုယူေဆာင္လာၿပီးေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္”ဟု Complane Center မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။ Complane Center ၏ ဖုန္းနံပါတ္သည္ ၇၃၀၀၀၀၀၀ျဖစ္ၿပီး က်ပ္၅သိန္းတန္ CDMA 800MHz WLL ဖုန္းမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနရာ က်ပ္ ၅သိန္းတန္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..