တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ေတာင္ႀကီးအေျခစိုက္ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( ပ.အ.မ.ဖ) သည္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ဆက္လက္မွတ္ပံုမတင္ဘဲ ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးခြန္ေမာင္တုတ္က ေျပာၾကားသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ယင္းပါတီဌာနခ်ဳပ္၌ ဧၿပီလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ၎ကအထက္ပါ အတုိင္း ေျပာၾကားသည္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားလည္းမရွိေၾကာင္း၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္လည္း အသက္ႀကီးရင့္လာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဆက္လက္ေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ အထက္ပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မတ္လ ၂၄ရက္ႏွင့္ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ( ပ.အ.မ.ဖ) ကိုဖ်က္သိမ္း၍ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( PNO) တစ္ခုတည္းသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္မွတ္ပံုရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းဦးခြန္ေမာင္တုတ္ကဆိုသည္။ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူ၍ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ စည္းရံုးေရးအပိုင္းတြင္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးအား ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ပါတီမွ မလိုအပ္ေတာ့ဟု ယူဆ၍ ဖ်က္သိမ္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီမွ ငယ္ရြယ္သူ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အခ်ိဳ႕ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ “ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ေမလ ၆ရက္ေန႔ဆုိရင္ အလုိအေလွ်ာက္ဖ်က္သိမ္းၿပီးသားျဖစ္သြားမွာပါ။ ခုေခတ္ ပအိုဝ္းလူငယ္ေတြက ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆိုတာမသိေတာ့ဘူး။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ဆိုတာပဲသိေတာ့တယ္”ဟုဦးခြန္ေမာင္တုတ္ကဆုိသည္။ သက္တမ္းရင့္လူမ်ိဳးစုႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၅၂ခုႏွစ္ တြင္က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမတ္ေနရာသံုးေနရာ၊ ၁၉၅၆ခုႏွစ္တြင္ တစ္ေနရာ၊ ၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ သံုးေနရာ အသီးသီးအႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္းႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရသိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..