ကမာၻ႕အရပ္အပုဆံုး ေမာင္ႏွံ

Douglas Maistre Breger da Silva ဟာ ၂၁ စက္တင္ဘာလ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာေမြးဖြားခဲ့ျပီး Claudia Pereira Rocha ကေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၆ရက္ ၁၉၇၂ မွာေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္လံုးဟာ ဘရာဇီး ႏိုင္ငံကျဖစ္ၾကျပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ ၁၉၈၈ မွာ Curitiba လက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းတာၾကည့္ေတာ့ တစ္ေယာက္က ၃၅ လကၡႏွင့္ ေနာက္တစ္ေယာက္က ၃၆ လကၼသာရွိၾကပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းရင္ ၆ ေပမေက်ာ္တာေၾကာင့္ ကမာၻ အရပ္အပုဆံုး ဇနီေမာင္ႏွံ အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
Ref: myanmarreader

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..