မိမိမၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအတြက္ မိမိမွာသာ တာ၀န္အရွိဆုံးျဖစ္ပါသည္။ မည္သူ က မည္သည့္ဘာသာကုိ ပုတ္ခတ္ေနပါသည္၊ ေစာ္ကားေနပါသည္၊ ဖ်က္ဆီး ေနပါသည္ ဆုိ႐ုံမွ်ျဖင့္ ထုိဘာသာ ပ်က္စီးသြားလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ ဘာသာကို မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္သာလွ်င္ ခ်ိဳးဖ်က္၊ပုတ္ခတ္၊ဖ်က္ဆီးေနၾကျခင္း ေၾကာင့္သာလွ်င္ ပ်က္စီးေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာႀကီး အမွန္တကယ္ ထြန္းေတာက္လုိပါသလား။ ယခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာမည့္ အခ်က္ ကေလး တစ္ခ်က္တည္းကိုသာ လုိက္နာလုိက္ပါ။ လူလည္လုပ္ၿပီး လုိက္နာ ခုိင္းေနျခင္းမဟုတ္။ လုိက္နာဖုိ႔ သတ္မွတ္ထားေသာ ရွိၿပီးသားစည္းကမ္းကုိ သာ တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအခ်က္ကား ရဟန္းေတာ္မ်ား ေ႐ႊ၊ေငြ၊ပုိက္ဆံ မကုိင္ဖုိ႔ သတ္မွတ္ထားခ်က္ စည္းကမ္း(၀)သီလသိကၡာကေလးပါပဲ။ မိမိတုိ႔ ၏ သာသနာကုိ အမွန္တကယ္ ထြန္ေတာက္ေစလုိပါလွ်င္ အေၾကာင္းအမိ်ဳး မိ်ဳးျပၿပီး ျငင္းပယ္လုိက္ဖုိ႔ေတာ့ မႀကိဳးစားမိဖုိ႔ေတာ့ လုိပါလိမ့္မည္။
ထုိအျပစ္သည္ မ်ားစြာႀကီးေလး၏။ နိႆဂိၢတ္ပါစိတ္အာပတ္သင့္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ထုိပါဠိ၏ အဓိပၸါယ္မွာ မိမိကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ေ႐ႊ၊ေငြ၊ပုိက္ဆံတုိ႔ ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လုံး စည္းကမ္းပ်က္ေသာ(၀ါ)သီလမရိွေသာရဟန္း ျဖစ္ ေနပါေတာ့သည္။ ဤအခ်က္ကုိ လုိက္နာပါက ရရွိမည့္ ေကာင္းကိ်ဳးခ်မ္းသာ တုိ႔သည္ကား မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ ေပၚထြက္လာေပလိမ့္မည္။ စည္းကမ္း တုိ႔ကုိမလုိက္နာေသာ စည္းပ်က္၊ကမ္းပ်က္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ မည္သည့္အဖြဲ႔ အစည္းမဆုိ မလြဲမေသြက်ဆုံးရမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္တည္း။
လူသားစည္းကမ္း(၀ါ)လူသားသီလကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးသူ မည္သူမဆုိ ဘာသာမဲ့အဖြဲ႔အစည္းကုိ တည္ေထာင္သူျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသားတုိ႔ လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္ လူသားသီလကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေသာ လူသားအဖြဲ႔အစည္းႀကီးကုိတည္ေထာင္ၾကပါစို႔။ လူသားထဲက လူတစ္ေယာက္သည္ လူသားစည္းကမ္း(၀ါ)လူသားသီလကုိ ေဖာက္ဖ်က္၊ က်ဴးလြန္လုိက္သည္ႏွင့္ ထုိျပစ္မူက်ဴးလြန္သူ တစ္ဦးတည္းသာခံရသည္ မဟုတ္။ လူသားေလာကႀကီး တစ္ခုလုံးကုိရုိက္ခတ္ျခင္းခံရပါေတာ့သည္။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အျခားလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား သတ္ ျဖတ္လုိက္ေသာ လူသားစည္းကမ္းကုိ က်ဴးလြန္လုိက္သည္ ဆုိပါစုိ႔။ အသတ္ ခံရသူ တစ္ဦးတည္းသာခံရျခင္းျဖစ္ပါသေလာ။ သတ္သူတစ္ဦးတည္းသာ ခံရျခင္း ျဖစ္ပါသေလာ။ ထုိသူႏွစ္ဦးတည္းသာ ခံရျခင္းျဖစ္ပါသေလာ။လူသား စည္းကမ္းကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ ထာ၀ရငရဲထက္လည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းပါ၏။ မဟတၱမာ မျဖစ္မွာထက္လည္း ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါ၏။ ေသၿပီး ေႏွာင္ဘ၀၌ အသက္တုိမွာ၊ အနာေရာဂါထူေျပာမွာ၊ ျပန္လည္အသတ္ခံရမွာထက္လည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းပါ၏။
သတ္ျဖတ္သူ၏ အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ခံရသူ၏ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔ သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္း၍ရႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔အတြက္ မ်ားစြာနစ္နာရ၏။ ဦးေစာ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔သည္လည္း ဘာမဆုိင္ ညာမဆုိင္ လူတုိ႔၏ ၿငိဳ ျငင္ျခင္းကုိ ခံၾကရရွာေလေတာ့၏။ ယင္းသုိ႔ လူသားတုိ႔ ရရိွခံစားေနရေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ လူသားစည္းကမ္းကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာမွာ ထြက္ေပၚလာခ်က္မ်ားပင္မဟုတ္ပါေလာ။ထုိအက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ အဘယ္ ဘုရားသခင္၊ အဘယ္အတိတ္ကံတုိ႔ေၾကာင့္မွ မဟုတ္သည္မွာ ထင္ရွားေပၚ လြင္လွပါသည္။

ကယ္ေတာ္မူလွည့္ပါ့
လူ႔စည္းကမ္း (အ)ဟုတ္(အ)မွန္ဟာ
လူ႔ထံမွာေပၚျမဲ လူ႔ဥာဏ္လႊာေတာ္ကဲလုိ႔
ေဖၚသဟဲစုံစြာ။
ၿပံဳးတစ္လွည့္ မဲ့တစ္ခါ
လွည့္အလာအားစုိက္လင္းရွာ။
လူ႔ကမာၻလူ႔ေလာက
သူ႔ေဒါသ ကင္းစြာ။
သူ႔ေလာဘ အတင္းခြာတယ္
ယင္းကမာၻသာေရး။
သူ႔စရုိက္ မုိက္အေမွာင္ကုိ
လုိက္ေယာင္ကာ မက်င့္ေစဖုိ႔ေတြး။
လူ႔အသိ လူ႔ပညာကို
လူ႔ထံမွာ မရွာပါပဲနဲ႔
ဘာသာထဲ ကုန္းေကာက္လုိ႔ေမႊ
ဦးေဏွာက္တုိ႔ေ၀
ဗုံးေပါက္လုိ႔ ဘ၀ေသတယ္
အမေရ ကယ္ေတာ္မူလွည့္ပါေလး။(အစ္မ=အေမ)

About koyo

has written 23 post in this Website..