၁။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္သည္ အေတာ္ပင္ငယ္ပါေသး၏။ ေတာင္ေပၚမွ မဟာရန္ကုန္ဟုေခၚတြင္အပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ မအူမလည္ျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ အခ်ိန္ကာလကပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကိုေျဖဆိုၿပီးေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္၏ ပညာသင္ၾကားျခင္းသည္လည္း အလိုအေလ်ာက္ပင္ ဆံုးရွဴံးသြားၿပီျဖစ္ေသာ အခါပင္ျဖစ္ေလသည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေငြရွာေဖြရေပေတာ့မည္။ ပင္စင္စားမိဘ၏ ၀င္ေငြျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အား ေလာက္ငွေအာင္မေကၽြးႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း မိဘမ်ားမွ အသိေပးသျဖင့္ အလုပ္ရွာေဖြရေလၿပီ။

သို႕ကလိုျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ကား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အေတာ္အလွမ္းေ၀းရာ၊ ေတာရြာေလးတစ္ရြာတြင္ ခမ္းခမ္းနားနား တည္ေဆာက္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သိပ္မမ်ားလွေသာ ဘီယာစက္ရံု(၃)ရံုအနက္မွ တစ္ရံုတြင္ Store Keeper ရာထူးကို တစ္လလ်င္ ျမန္မာေငြ ၈၀၀၀ က်ပ္တိတိျဖင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရေလေတာ့သည္။

၂။ စက္ရံု၏ တည္ေနပံုကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပရလ်င္ ရန္ကုန္ အမွတ္(-) လမ္းမႀကီးေဘးတြင္ ေဘးပါတ္ပါတ္လည္တြင္ လယ္ကြင္းမ်ား၀န္းရံလ်က္ ၂၇ ဧကက်ယ္ေသာ ေျမကြက္တြင္ မေလးရွားႏွင့္ ဖက္စပ္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို ၂ မ်ဳိး၊ ၂ စားခြဲျခားထားသည္။ ပံုမွန္လခစား၀န္ထမ္းႏွင့္ ေန႕စား၀န္ထမ္း တို႕ျဖစ္သည္။ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ား၏ ထိုစဥ္က ငွားရမ္းခမွာ မိန္းကေလး ၁၇၅ က်ပ္၊ ေယာက်ာ္းေလး ၂၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ကား Store Keeper ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ Warehouse Department တြင္သာ ေန႕စား၀န္ထမ္းအေယာက္(၂၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ က်င္လည္ေနရသည္။

နံနက္မိုးလင္းသည္ႏွင့္ ေန႕စားအလုပ္သမားမ်ားအား စုေ၀းေစၿပီး တာ၀န္က်ရာေနရာအသီးသီးသို႕ ခြဲေ၀ တာ၀န္ခ်ထားေပးျခင္းျပဳရသည္။ လူအင္အားအမ်ားဆံုးအသံုးျပဳရသည္မွာ ကုန္ထုတ္ဌာနႏွင့္ ထုပ္ပိုးဌာနတို႔သာျဖစ္သည္။ ေန႕စား၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း မၿမဲၾကပါ။ ေန႔ျမင္၊ညေပ်ာက္သာ ျဖစ္သည္။ ေန႕စဥ္လိုပင္ လူေဟာင္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ လူသစ္ ၅ ေယာက္ခန္႕တို႕အား အတူတကြ တြဲအလုပ္လုပ္ခိုင္းရသည္။

ဘီယာထုတ္လုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္

၃။ ဘီယာခ်က္လုပ္ပံုကိုေတာ့ျဖင့္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ နားမလည္သျဖင့္ ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါမည္။ ဘီယာပုလင္းသြင္းပံုမွ စတင္ၿပီး တင္ျပပါမည္။

ဦးစြာပထမ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း ပုလင္းကုန္သည္ (ေဘာ္တယ္ကုလားမ်ား)ထံမွ လာေရာက္ခ်ထားေသာပုလင္းပံုမ်ားမွ ပုလင္းမ်ားကို စတင္ေရြးခ်ယ္စီစစ္ရပါသည္။ ဒီေနရာတြင္ ပုလင္းအမ်ဳိးအစား မ်ားစြာရွိသည့္အနက္မွ Local ႏွင့္ Beer Chang ႏွစ္မ်ဳိးကိုသာ အသံုးမ်ားသည္။ စက္မွဳ(၁) မွ ပုလင္းမ်ား လာေရာက္ျပသေသာ္လည္း Pressure ကိုမခံႏိုင္သည့္အတြက္ မသံုးျဖစ္ပါ။ Carlsberg Beer မွ ပုလင္းမ်ားကိုသံုးရာတြင္လည္း Singapore မွတစ္ဆင့္ သြင္းရေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ကို မကာမိေပ။ Can မ်ားအတြက္သာ မေလးရွားမွ မွာယူသံုးစြဲသည္။

Local ပုလင္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားျခင္း၊ ငံျပာရည္၊ ငရုတ္ဆီ၊ တင္ခ်ာ၊ အစရွိသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အသံုးျပဳၿပီး ေရာက္ရွိ္လာသည့္အတြက္ ပယ္ပုလင္းမ်ားသည္။ ရေနာင္းနယ္စပ္မွ တင္သြင္းလာေသာ Beer Chang ပုလင္းမ်ားမွာမူကား တစ္ခါသံုးသာ ရွိေသးသည့္အတြက္ ၉၀% ခန္႕ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ တင္သြင္းသူေရာ၊ စက္ရံုအတြက္ပါ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားလွသည္။

ပုလင္းမ်ားကို ၂ မ်ဳိးခြဲျခား ထုတ္ပိုးသည္။ ၁၁၀ ပါအိတ္ႏွင့္ ၇၀ ပါအိတ္ျဖစ္သည္။

ပုလင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဆာလာအိတ္မ်ားအားဖြင့္ၿပီး ၾကမ္းျပင္တြင္ က်ဲခ်ၿပီးေနာက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုလင္းႏွုတ္ခမ္းမ်ားတြင္ ပဲ့ရာပါမပါ၊ ပုလင္းကိုယ္ထည္တြင္ အက္ရာပါမပါ၊ အမ်ဳိးအစား တူ၊ မတူ (ဒီေနရာတြင္ Local ပုလင္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ Beer တံဆိပ္မ်ား ရိုက္ႏွိပ္ထားသည္ကို ျမင္ဖူးၾကမည္) ထိုသို႔ေသာ ပုလင္းမ်ားအား မသံုးပါ၊ ငရုတ္ဆီ၊ ငံျပာရည္ ပုလင္းမ်ားျဖစ္ပါက လည္ပင္းတြင္ ေကာ္ပါတ္မ်ားပါေနလ်င္ ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ အဖံုးပါေနလ်င္ အဖံုးမ်ားခြာျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးေသာအခါ Crate မ်ားအတြင္းသို႔ ၁၂ ပုလင္းက်စီထည့္ၿပီး ၆ လႊာစီ စီရသည္။ ထိုသို႔စီၿပီးေသာ Crate မ်ားအား တစ္ေစာင္းအေနအထားျဖင့္ လက္ျဖင့္ လည္ပါတ္ေရြ႔လ်ားေစၿပီး ကုန္ထုတ္ဌာနအတြင္းရွိ ပုလင္းေဆးစက္ရွိရာသို႔ ပို႕ေဆာင္ရသည္။ ထိုသို႕ေရႊ႕ယူရာတြင္မူ ပညာသားပါလွေပသည္။ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ မလွည့္ႏိုင္ပါက ပုလင္းမ်ားက်ကြဲၿပီး လူကိုပင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

၄။ ပုလင္းေဆးစက္အတြင္းသို Conveyor မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပုလင္းမ်ားအားသြင္းရသည္။ ပုလင္းေဆးစက္၏ စက္စြမ္းအားမွာ တစ္နာရီ ပုလင္း တစ္ေသာင္းႏွဴန္းျဖစ္သည္။ စက္အတြင္းတြင္ ေကာ့စတစ္ဆိုဒါႏွင့္ ဆပ္ျပာမွဳန္႕တို႔အား ေရျဖင့္ ေရာေႏွာကာ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ေဆးေၾကာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆးေၾကာလိုက္ေသာအခါ ပုလင္းမွ စကၠဴတံဆိပ္မ်ား ေျပာင္စင္ၿပီးေနာက္ ပုလင္းအရည္ျဖည့္စက္ရွိရာသို႔ Conveyor မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပို႕ေဆာင္ရသည္။ စက္မွအထြက္တြင္ မီးေခ်ာင္းျဖင့္ အလင္းေပးထားေသာေနရာသို႕ျဖတ္ရသည္။ ထိုေနရာတြင္ အလုပ္သမား ၃ ေယာက္ခန္႕က ထြက္လာသမွ် ပုလင္းတိုင္းအား မျပတ္တန္း ေစာင့္ၾကည့္ရသည္။ အက္ရာပါသည့္၊ မေျပာင္သည့္ပုလင္းမ်ားအား ဖယ္ခ်ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေဆးေၾကာရန္ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရသည္။

ထိုသို႕ စကာတင္ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည့္ပုလင္းမ်ားအား ပုလင္းအရည္ျဖည့္စက္အတြင္းတြင္ ဘီယာႏွင့္ CO2 ကိုျဖည့္သြင္း၊ အဖံုးဖံုးၿပီးေနာက္ ပိုးသတ္ခန္းကို ထပ္မံျဖတ္ခိုင္းရသည္။ ထိုမွ လြန္ေျမာက္လ်င္ တံဆိပ္ကပ္စက္အတြင္းျဖတ္သန္းကာ Product Code ရိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ အဆံုးသတ္ Conveyor သို႕ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ အဆံုးတြင္မေတာ့ အလုပ္သမား ၆ ေယာက္ခန္႔ တစ္ဆိုင္းစီျဖင့္ ထြက္လာသည့္ ပုလင္းမ်ားအား Conveyor မွတစ္ဆင့္ Crate မ်ားအတြင္းသို႔ ဆြဲခ် ထည့္သြင္းရသည္။

ထိုေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္ရသူမ်ားအဖို႔မွာ အေတာ္ပင္ အႏၱရာယ္မ်ားလွသလို ကၽြမ္းက်င္မွဳရွိရန္ လိုသည့္အတြက္ လူေဟာင္းမ်ားကိုသာ သီးသန္႕တာ၀န္ေပးထားရသည္။ စက္မွ ထြက္လာသမွ်ကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ဆြဲခ်ႏိုင္ရန္လိုအပ္သလို ပုလင္းမ်ား မကြဲေစရန္အတြက္လည္း ဂရုစိုက္ရသည္။ ထိုအေနအထားတြင္ ပုလင္းမ်ားမွာ ကြဲရန္ လြန္စြာမွာ အေျခအေနေပးသည္။

Crate မ်ားအတြင္း ျဖည့္သြင္းၿပီးေသာ ဘီယာပုလင္းမ်ားအား Warehouse အတြင္းသို႔ Forklift ျဖင့္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ပို႔ေဆာင္ရသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ပုလင္း ၆၀၀၀၀ ခန္႔ထုတ္သည္။ အားလံုးၿပီးဆံုးေသာအခါတြင္ကား ဘီယာထုတ္လုပ္ျခင္း ၿပီးေလၿပီျဖစ္သည္။

ထုပ္ပိုးျခင္း

၅။ Crate မ်ားအတြင္းမွ ဘီယာမ်ားအား စကၠဴေသတၱာမ်ားတြင္ ထုပ္ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ေရာက္ရွိလာေသာ စကၠဴပံုးမ်ားအား တိပ္ျဖင့္ကပ္ၿပီးပံုသြင္းျခင္း၊ စကၠဴလွ်ာမ်ားထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ ဘီယာထုပ္ပိုးရန္အသင့့္ျဖစ္ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ထုပ္ပိုးၿပီးေသာ ဘီယာမ်ားအားသစ္သားခံုမ်ားတြင္ တစ္ခံုလ်င္ ၇၂ ေသတၱာႏွဴန္းျဖင့္ ကမာရိုက္ၿပီး ႏွစ္လႊာစီ Forklift ျဖင့္ ထားသိုရသည္။

ဒီေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ ေျပာျပရမည္ဆိုလ်င္ ပုလင္းဘီယာမွာ ဘီယာအတြင္း အေအးဓါတ္ကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ CO2 ကို ဖိႏွိပ္ထည့္သြင္းထားသျဖင့္ ၆ လသက္တမ္းရွိသည္။ စည္ဘီယာမွာမူကား 20 Litter Can မ်ားအတြင္းတြင္ ဘီယာသက္သက္သာထည့္သြင္းၿပီး ခြက္အတြင္းေျပာင္းသည့္အခါမွ CO2 ကို ေရာေႏွာေပးသည့္အတြက္ သက္တမ္းတိုသည္။ ထုတ္လုပ္သည္မွ ၃ ရက္အထိသာ သံုးႏိုင္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း လတ္ဆတ္သည့္ စည္ဘီယာကိုသာ ေသာက္ပါသည္။

၆။ စက္ရံုမွပံုေသ၀န္ထမ္းမ်ားအား ထိုစဥ္က တစ္လတစ္ႀကိမ္၊ လတစ္လ၏ေနာက္ဆံုးပါတ္ ေသာၾကာေန႕တြင္ ဘီယာစိတ္ႀကိဳက္ေသာက္ရန္ႏွင့္ အျမည္းပါ စီစဥ္ေပးသည့္ Beer Party ကိုလုပ္ေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္မွာကား စက္ကိုင္ေပးရံုသာ ကိုင္ေပးေလသည္။ အေၾကာင္းမွာမူကား ကၽြန္ေတာ္သည္ကား Warehouse တြင္ အလုပ္လုပ္ေပသည္မလား။ ပုလင္းမ်ားမွာ အေတာ္ပင္ကြဲတတ္ေသာေၾကာင့္ ေန႕စဥ္ပင္ကြဲရေပသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕မွာကား ကြဲၿပီး ၾကမ္းျပင္သို႕ဖိတ္စဥ္က်သည္လဲရွိသလို တစ္ခ်ဳိ႕မွာကား မကြဲခင္ကပင္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ခႏၵာထဲ စီး၀င္သြားၿမဲျဖစ္ေပသည့္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ Beer Party တြင္ ကၽြန္ေတာ္ Beer မေသာက္ပါ။

၇။ ေနာင္တြင္ တစ္လ ၈၀၀၀ မွ တစ္လ ၁၀၀၀၀ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ သိပ္မၾကာခင္ကာလတြင္ပဲ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ ေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္လာေတာ့သည္။ တစ္ခါဖူးမွ် လယ္မထြန္ဘူးပဲ၊ ရွမ္းဆန္၊ ၀န္ထမ္းဆန္၊ ေပၚဆန္းေမႊးႏွင့္ မေနာသုခေလာက္သာသိေသာ ကၽြန္ေတာ္မွာ ဘုရင့္ေနာင္သို႔ ဆန္ပြဲရံုစာေရးအျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ျပန္ေလေတာ့သည္…….။

(ဒီဆိုက္မွာ စာေကာင္းေတြရွားေနတယ္ဆိုလို႔ ဗဟုသုတအလို႕ငွာ ကိုယ္ေတြ႕မ်ားကို ေရးသားပါသည္)

About စဆရ ႀကီး

စဆရ ႀကီး has written 160 post in this Website..

   Send article as PDF