ဆန္း ၾကည္႕ပါ အားလံုးေတာ႕မ ရ ဘူး ေနာ္။ သတိ  ပ်က္ ရင္ မပါဘူးေနာ္ ။

*#*#4636#*#* - Phone Information
[/URL]*2767*3855# - Hard Reset (ဖုန္းထဲက data ေတြအကုန္ပ်က္တယ္ေနာ္ )<Yes or no မေမးဘူးေနာ္ >
*#*#7780#*#* - Factory Reset
*#*#7594#*#* - Change End Call/Power Option
*#*#197328640#*#* - Service Mode
*#*#273283*255*663282*#*#* - File Copy Screen (Backup Media Files)
*#*#526#*#* - WLAN Test
*#*#232338#*#* - Shows WiFi MAC address
*#*#1472365#*#* - GPS Test
*#*#1575#*#* - Another GPS test
*#*#232331#*#* - Bluetooth test
*#*#232337#*# - Shows Bluetooth device address
*#*#8255#*#* - GTalk Service Monitor

Codes to launch various Factory Tests:

*#*#0283#*#* - Packet Loopback
*#*#0*#*#* - LCD test
*#*#0673#*#* - Melody test
*#*#0842#*#* - Device test (Vibration test and BackLight test)
*#*#2663#*#* - Touch screen version
*#*#2664#*#* - Touch screen test
*#*#0588#*#* - Proximity sensor test
*#*#3264#*#* - RAM version
 Codes to get Firmware version information:

*#*#4986*2650468#*#* - PDA, Phone, H/W, RFCallDate
*#*#1234#*#* - PDA and Phone
*#*#1111#*#* - FTA SW Version
*#*#2222#*#* - FTA HW Version
*#*#44336#*#* - PDA, Phone, CSC, Build Time, Changelist number

By Mobile House (sale and service )
   yeyintaung777@gmail.com ,0991022443 ,01203119 ,
   30st ,bet 73 * 74st ,

About Mobile House

Mobile House has written 82 post in this Website..

Mobile House ဖုန္း ၿပဳၿပင္ေရး ႏွင္႔ အေရာင္း ဆိုင္ လမး္ ၃၀ ။ ၇၃ -၇၄ ၾကား ။ေဆးေက်ာင္း ေရွ႕ ။မန္းေလး ၿမိဳ႕

   Send article as PDF