စက္ျဖင့္ ဖတ္႐ႈ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္သံုး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ စာအုပ္သစ္မ်ားကို မၾကာမီ ရက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး အဖြဲ႕က စတင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ယင္း စနစ္သစ္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ရရွိခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ စနစ္သစ္ စာအုပ္မ်ားကို အကၡရာ M ျဖင့္ စတင္ၿပီး ေမလ ၅ ရက္ေန႔ထိ နံပါတ္ သစ္ျဖင့္ စာအုပ္ေပါင္း ၅၆၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေပးၿပီး သည္ဟု ယူဆ ရေၾကာင္း စာအုပ္သစ္ အမွတ္ ၅၆၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ရရွိခဲ့သူ တစ္ဦးထံမွ သိရွိရသည္။

စနစ္သစ္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္သည္ ႏိုင္ငံ တကာပံုစံ၊ အမည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ နံပါတ္ ႏွင့္ ဘားကုတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္တြင္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားၿပီး ယခင္ကဲ့သို႔ လက္ေရးျဖင့္ ေရးသားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာအုပ္တြင္ ဓာတ္ပံု ႏွစ္ပံု ပါရွိေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

စက္ျဖင့္ ဖတ္႐ႈ စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေပး သည္မွာ ယခင္ စာအုပ္အေဟာင္း အတိုင္း တစ္လခန္႔ ၾကာျမင့္ ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ယခုထက္ ပိုမို ျမန္ဆန္ လာမည္ဟု ယူဆ ရသည္ဟု ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက သံုးသပ္ ေျပာၾကားေၾကာင္း The Voice Weekly တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..