ယေန႔ေခတ္သည္ ဗဟုသုတနဲ႔ နည္းပညာႀကီးစိုးေသာ ေခတ္အခါျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတို႔တြင္ အသိဉာဏ္မ်ားကို  ပိတ္ဆို႔၍ မရေတာ့ပါ။

 

ဟိုယခင္ေခတ္ကာလတုန္းက အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးတြင္ ေထရ၀ါဒစာေပမ်ားကိုသာ သိ႐ိွေလ့လာခြင့္ပဲ ရခဲ့ၾကပါသည္။

 

ယခုအခါတြင္ နည္းပညာက်ယ္ျပန္႔လာသည့္အတြက္ ဗုဒၶတရားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေထရ၀ါဒစာေပတင္မက၊ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာစာေပမ်ား၊ ဇင္ဗုဒၶဘာသာစာေပမ်ား၊ တိဗက္ဗုဒၶဘာသာစာေပမ်ားႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ဗုဒၶစာေပမူကြဲမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေလ့လာလို႔ ရ႐ိွေနပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပညာ႐ွင္မ်ားက ယေန႔ေခတ္ကို ဟင္းလင္းပြင့္ေနေသာ၊ ဒိုးယိုေပါက္ျမင္ႏိုင္ေသာေခတ္၊ အသိပညာက်ယ္ျပန္႔လာေသာေခတ္ဟု ေခၚဆိုၾကျခင္းျဖစ္၏။

 

ဗဟုသုတနဲ႔ နည္းပညာမ်ားက်ယ္ျပန္႔လာသည့္အတြက္ ဘာသာရပ္ အသီးသီးတြင္ အယူအဆ မတူညီမႈမ်ား၊ ႐ႈျမင္မႈမတူညီမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာ၏။

အယူအဆမတူျငားေသာ္လည္း သေဘာထားႀကီးၾကေသာ ပညာ႐ွင္မ်ားပီပီ ကိုယ့္ဟာမွ မွန္တယ္ဟု တစ္ဖက္သတ္ေျပာဆိုတာမျပဳပဲ အခ်င္းခ်င္း အသိအျမင္ အယူအဆမ်ား ဖလွယ္၍ ပူေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေနၾကမႈမ်ား လည္း ၾကားသိေနရ၏။

 

ယေန႔ ကမၻာ့တြင္ “လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲႏိုင္ပါတယ္၊ သေဘာထားႀကီးဖို႔ပဲလိုတာပါ” စတဲ့ နားလည္မႈမ်ားနဲ႔ ပညာ႐ွင္မ်ား အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါသည္။ ဒါသေဘာထားႀကီးတဲ့ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပါသည္္။

 

ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္လည္း ဟိုယခင္ေခတ္ကလို ေထရ၀ါဒစာေပ ေလ့လာမႈတစ္ခုတည္းနဲ႔ ရပ္တန္႔မေနပဲ ဗုဒၶတရားကို နည္းပညာအကူအညီတို႔ျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလလာၾကဖို႔လိုပါၿပီ။

 

ဒါမွသာ ဗဟုသုတအၾကားအျမင္မ်ား ျပည့္စံုၿပီး ေခတ္ကိုအမွီ ရင္ေဘာင္ တန္းႏိုင္ကာ အနာဂတ္ကမၻာမွာ အရာ၀င္မွာျဖစ္ပါသည္။

 

ကိုယ္သိတာမွအမွန္ ကိုယ္နဲ႔မတူရင္ အမွားဆိုတဲ့ မိမိသိတဲ့ အသိအေပၚမွာ အစြဲအားႀကီးတဲ့ ဒိ႒ဳပါဒါန္ေတြနဲ႔ ျပဳမူေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အနာဂတ္ ကမၻာရဲ႕ ေဘးဖယ္ျခင္းကို ခံၾကရပါလိမ့္မည္။

 

ကမၻာ့ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ တရားေတာ္ေတြကို တိုးတက္လာေသာ ဗဟုသုတနဲ႔ နည္းပညာမ်ား၏ပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ပိုမို၍ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သိ႐ိွခြင့္ရ႐ိွလာသည္မွာ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဗဟုသုတႏွင့္ နည္းပညာမ်ား အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အညီ အယူအဆမတူညီမႈမ်ား၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာၾကပါသည္။

ဒါသည္ပင္ အသိိဉာဏ္ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒီအယူအဆမတူညီမႈမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ယေန႔ ျမန္မာေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာေလာကတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာပညာ႐ွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပစ္ေျပာ၊ ေ၀ဖန္၊ အတင္း အဓမၼႏိွပ္ကြပ္ေနသာ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ၾကားသိ၊ ျမင္ေတြ႕ေနရ၏။

အယူအဆမတူညီလို႔ အျပစ္ေျပာ ေ၀ဖန္တာထက္ ကိုယ္နဲ႔မတူ ကိုယ့္ရန္သူလို သေဘာမ်ဳိးေတြနဲ႔ အတင္းအဓမၼႏိွပ္ကြပ္ေနၾကသည္မွာ အလြန္အ႐ုပ္ဆိုၿပီး အလြန္သေဘာထားေသးေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ ဗုဒၶတရားအေပၚတြင္လည္း ကာလ၊ ေဒသ၊ အေတြ႕အႀကံဳစသည့္ ကြဲလြဲမႈတို႔အေပၚမူတည္၍ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးနဲ႔တစ္မ်ဳိး အယူအဆ၊ အေတြးအျမင္မ်ား ကြဲလြဲလာၾကသည္မွာလည္း ေလာကဓမၼတာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းက ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေတာင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီကိုး။

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ဦးေဉယ်

က ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ သိမ္သမုတ္တာနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ကိုဗုဓ္ သိမ္သမုတ္တာ ကံမေျမာက္ဘူး” ဟု ေ၀ဖန္လိုက္၏။ အဲဒီအခါမွာ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ က“ ေအာင္မယ္၊  ငါ သိမ္သမုတ္တာ ကံေျမာက္တယ္၊ မေျမာက္ဘူးလို႔ ေျပာရေအာင္ ေဉယ် နင္က ဘုရားမို႔လို႔လား၊ လာခဲ့၊ ငါ ရွင္းျပမယ္ ”ဟု ျပန္ေျပာလိုက္ေလ၏။

သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္က သူသိထားတဲ့က်မ္းဂန္မ်ားသာ ဘုရားေဟာအစစ္လို႔ ယံုၾကည္ေနသလို ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ကလည္း သူသိတာမွ ဘုရားေဟာအစစ္ဟု ကိုယ္သိတာကိုယ္အမွန္ထင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 

ဘယ္အရာကမွ ဘုရားေဟာအစစ္အမွန္ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဗုဒၶဘုရားမွ မ႐ိွေတာ့တာကိုး – – – ။

ဒါဆို စာေပပိဋကတ္ေတြက ဗုဒၶဘုရားေဟာ အစစ္ေတြ မဟုတ္လားဟု ျပန္ေမးစရာရိွ၏။ ဗုဒၶဘုရားေဟာ အစစ္ေတြ ပါသလို ေနာက္လူေတြက ဘုရားေဟာဆိုၿပီး တိုးထားတာေတြလည္း ပါေနသည္ဟု သုေတသနပညာရွင္တို႔ သံုးသပ္ၾက၏။ ဘယ္ဟာက ဗုဒၶဘုရားေဟာ အစစ္၊

ဘယ္ဟာက ေနာက္တိုးဆိုတာ စိတ္၀င္စားသူ ပညာရွင္တို႔ ေ၀ဖန္ၾကပါကုန္။

ေနာက္တိုးဆိုတာ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ (အဖြင့္က်မ္း)တို႔ကို ေျပာတာမဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶဘုရားေဟာပါတယ္ဆိုတဲ့ ပါဠိေတာ္ထဲမွာကိုပဲ ဒါမွ ဘုရားေဟာအစစ္၊ ဒါကေနာက္တိုးဆိုၿပီး အျငင္းပြားစရာေတြျဖစ္ေနၾကလို႔ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္တို႔ အယူအဆမတူျခင္း ျဖစ္ခဲ့ၾက၏။

 

သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္တို႔တြင္လားဆိုေတာ့ – – -မဟုတ္ပါ။ ယေန႔ေခတ္တြင္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာေတြကလည္း သူတို႔စာေပပိဋကတ္ေတြကမွ ဗုဒၶဘုရားေဟာအစစ္ဟု ယူၾက၏။ ေထရ၀ါဒ

စာေပေတြက အေရာေတြပါေနသည္။ သဂၤါယနာတင္တယ္ဆိုၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပင္ထားတာ၊ ေရာထားတာဟု ဆိုၾက၏။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာေတြကလည္း ငါတို႔ဟာမွ အမွန္ မဟာယာနေတြက ဘုရားေဟာေတြကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြတ္တာေတြလုပ္ထားတာဟု ေ၀ဖန္ၾက၏။

တနည္းအားျဖင့္ ကိုယ့္သမီး ကိုယ္ေခ်ာ လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ဘယ္ဟာကမွ ဗုဒၶဘုရားေဟာအမွန္ဟု ေျပာၾကမည္နည္း။ ေျပာမယ့္သူကလည္း  ” ဘုရားမို႔လို႔လား” – – – – – -။

 

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာမွာကိုပဲ ျမန္မာေထရ၀ါဒက ကိုယ့္ဟာမွအမွန္၊ ယိုးဒယားေထရ၀ါဒကလည္း သူ႔ပိဋကတ္ေတြကမွ ဘုရားေဟာအစစ္လို႔ ေျပာသလို က်န္တဲ့ ေထရ၀ါဒႏိုင္ငံေတြကလည္း သူတို႔စာေပေတြကမွ အစစ္လို႔ အသီးသီးေျပာၾကမွာပါပဲ။ ေထရ၀ါဒသဂၤါယနာ တင္တဲ့ကိစၥမွာပဲ ျမန္မာေထရ၀ါဒက (၆)ႀကိမ္တင္ၿပီးၿပီ၊ ယိုးဒယားေထရ၀ါဒက (၉)ႀကိမ္ တင္ၿပီးၿပီ။ အဲဒီ ယိုးဒယားေထရ၀ါဒသဂၤါယနာ (၉) ႀကိမ္မွာ ျမန္မာျပည္မွာ တင္ခဲ့တဲ့ ပဥၥမသဂၤါယနာနဲ႔ ဆ႒သဂၤါယနာမပါပါ။ အဲဒီ ပဥၥမနဲ႔ ဆ႒မကို ယိုးဒယားေထရ၀ါဒီတို႔က အသိအမွတ္မျပဳပါ။ ယေန႔ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ဆ႒သဂၤါယနာတင္ပိဋကတ္ေတြကို  ယိုးဒယားေထရ၀ါဒ တို႔က အသိအမွတ္ မျပဳတဲ့ သေဘာပါပဲ။ (ပဥၥမသဂၤါယနာနဲ႔ ဆ႒သဂၤါယနာအေၾကာင္း သီးသန္႔ post တစ္ခုေရးပါဦးမည္။) အဲဒီေထရ၀ါဒႏွစ္ႏိုင္ငံမွာကိုပဲ ကိုယ့္ဟာမွ အမွန္ဆိုၿပီး ျဖစ္ေနၾက၏။

က်န္မဟာယာနမ်ားဆိုရင္ပိုဆိုးၿပီေပါ့။

ဗုဒၶဘုရားပြင့္ခဲ့တာ ႏွစ္က (၂၅၀၀)ေတာင္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီကိုး – – – ။

ႏွစ္ (၂၅၀၀)ေက်ာ္အတြင္းမွာ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂမ်ားအလိုက္ အေရာေရာ အေႏွာေႏွာ ျဖစ္ရသည္မွာ သဘာ၀ပါပဲ။

သူတို႔မွာလည္း ေနာက္တိုးအေရာေတြ ပါေနတယ္လို႔ သိဖို႔လိုသလို မိမိတို႔မွာလည္း အေရာအေႏွာေတြ ရိွေနႏိုင္ပါလားလို႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ့္ဟာမွ ဘုရားေဟာအစစ္လို႔ ဇြတ္အတင္းေျပာေနလို႔ သင့္ပါ့မလား။

ကို္ယ့္သမီး ကိုယ္ေခ်ာ မလုပ္ၾကပါနဲ႔ေတာ့။  ကိုယ္သမီးလည္း ေခ်ာတယ္လို႔ထင္ရင္ သူမ်ား သမီးလည္း ေခ်ာတယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးပါ။ သူမ်ားသမီးမွာ ဆိုးတာ႐ိွတယ္လို႔ ယူဆမိရင္ ကိုယ္သမီးမွာလည္း ဆိုးတာေတြ႐ိွေနတယ္လို႔ သိဖို႔ႀကိဳးစားေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ဟာ နည္းပညာက်ယ္ျပန္႔လာတာမို႔ သိေအာင္ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ ရေနပါၿပီ။

 

ဒါ့ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲတာ သဘာ၀ပါ၊ သေဘာထားႀကီးဖို႔ ပဲလိုတာဆိုၿပီး အႀကံျပဳပါရေစ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ယေန႔ ျမန္မာေထရ၀ါဒ အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွာ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ အစြန္းေရာက္ေထရ၀ါဒီေတြက ကိုယ္အယူနဲ႔မတူ ကိုယ့္ရန္သူလို သေဘာမ်ဳိးေတြနဲ႔ အတင္းအဓမၼႏိွပ္ကြပ္ေနၾကသည္မွာ အလြန္၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေပသည္။

ကမၻာေပၚ႐ိွ လူကိုယဥ္ေက်းေစေသာ ဘာသာတရားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသူမ်ားသည္ ထိုဘာသာထဲတြင္ရိွေနၾကေသာ အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ဘာသာတရားေတြမွေပးခ်င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈသည္ ထို အစြန္းေရာက္၀ါဒီတို႔ေၾကာင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းပဲ ျဖစ္ေနၾကရမွာ လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာထဲမွ အစြန္းေရာက္ေထရ၀ါဒီေတြလည္း က်န္ဘာသာေတြထဲမွ အစြန္းေရာက္၀ါဒီေတြနဲ႔ အလားတူစြာ မိမိတို႔ႏွင့္ အယူမတူသူမ်ားကို အတင္းအဓမၼႏိွပ္ကြပ္ေနၾကသည္မွာ ဗုဒၶ၀ါဒမွ ေပးခ်င္သည့္ လူ႔ၿငိမ္းေအးေစမႈႏွင့္ လံုး၀ ဖီလာ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။

ဒီအစြန္းေရာက္ေထရ၀ါဒီေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၾကာရင္ မူလေထရ၀ါဒပါ နံမည္ပ်က္လာပါလိမ့္မည္။

အတင္းအၾကပ္ႏိွပ္ကြပ္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးမမ်ားႏိုင္၊ မတူတာေတြေဘးဖယ္၊ တူတာေတြႏွင့္ လက္တြဲဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ” ဓမၼကထိကေတြၾသ၀ါဒခံ ပူေဇာ္ပြဲမွာ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၾသ၀ါဒေပးခဲ့သည္မွာ မွတ္သားဖို႔ေကာင္းေပသည္။ ဒါသေဘာထားႀကီးၾကဖို႔ ေျပာတာပါပဲ။

ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲတဲ့အေပၚမွာ သေဘာထားႀကီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းမွာမို႔လို႔ပါ။

ဒါဆိုရင္ ယေန႔ ျမန္မာေထရ၀ါဒေလာကမွာ ကိုယ္နဲ႔မတူ ကိုယ့္ရန္သူလို သေဘာမ်ဳိးေတြနဲ႔ အတင္းအဓမၼႏိွပ္ကြပ္ေနၾကသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္ရဲ႕လား – – – ။

 

အတင္းအဓမၼႏိွပ္ကြပ္  ခံေနရသူမ်ားက    အဓမၼ၀ါဒီေတြလား၊  အတင္းအဓမၼႏိွပ္ကြပ္ေနသူေတြက    အဓမၼ၀ါဒီေတြလား ဆိုတာ စဥ္းစားေ၀ဖန္ၾကပါကုန္ – – – – ။

About realman

has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF