ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ဧျပီလ ၅ ရက္
၁။ျမန္မာနိုင္ငံ ဂ်ပန္ပညာသင္ေဟာင္းမ်ားအသင္း (MAJA)မွတဆင္႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္မည္႔ သုေတသနပညာသင္ဆုအတြက္ အသင္းသားမ်ားနွင္႔ နီးစပ္ရာသင္႔ေတာ္သူမ်ား ရိွပါက ဤရံုးသို႔ ဆက္သြယ္၍ ေလ်ွာက္ထားနိုင္ေစရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားနွင္႔ ျပည္႔စံုရမည္ျဖစ္သည္။

(က)၂၀၁၀ ခုနွစ္ ဧျပီလ (၁ )ရက္ေန႔တြင္ အသက္ (၃၅)နွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူ ျဖစ္ရပါမည္။
(ခ)ဘြဲ႔(မည္သည္႔ဘြဲ႔မဆို) ရရိွသူျဖစ္ရပါမည္။ဘြဲ႔လြန္ရရိွျ

ပီးသူမ်ားအား ဦးစားေပးမည္။
(ဂ)မိမိသင္ၾကားေသာ အဓိကဘာသာရပ္တြင္ ပညာသင္နွစ္ အနည္းဆံုး (၁၆) နွစ္ ရိွရပါမည္။
(ဃ)ပထမနွစ္မွ ေနာက္ဆံုးနွစ္အထိ အမွတ္စာရင္း တင္ျပနိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။
(င)သုေတသနေခါင္းစဥ္ နွင္႔ အေသးစိတ္အက်ယ္တ၀င္႔ တင္ျပနိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

၂။အထက္ပါအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားနွင္႔ ကိုယ္ကညီ၍ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသည္
(က)ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ( C V Form)
(ခ)ဘြဲ႔လက္မွတ္အေထာက္အထားနွင္႔တကြ အမွတ္စာရင္း
(ဂ)ဓါတ္ပံု (၂)ပံု (3 cm – 4 cm)
(ဃ)ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာနွင္႔ တယ္လီဖုန္း အျပည္႔အစံု
တို႔နွင္႔တကြ MAJA ရံုးခန္းသို႔ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ ညေန ၄း၃၀ ထက္ေနာက္မက်ပဲ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားရပါမည္။စာတိုက္မွတဆင္႔ ေပးပို႔လာေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားအား လက္ခံစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။
အတည္ျဖစ္ေသာေရြးခ်ယ္မွဳကို ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုးက ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။အေသးစိတ္ သိရိွလိုပါက MAJA ရံုးခန္းသို႔ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ၊ တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၉၈၆၁၃၈၄၈ ၊၀၉၈၆၁၂၁၅၁၊ ၅၃၄၃၄၈ ၊တို႔ျဖင္႔ျဖစ္ေစ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

ဥကၠဌ
ျမန္မာနိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ ပညာသင္ေဟာင္းမ်ားအသင္း

Credit to warwarkhainmin

္forward ေမးလ္ကေနရတာပါ။ သိတဲ ့လူေတြလည္းသိျပီးသားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ စိတ္၀င္စားသူေတြအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ကံေကာင္းျကပါေစ။

About Shwemannmay

Shwe mann may has written 58 post in this Website..

သာမန္သူလိုကိုယ္လို မိန္းမတစ္ေယာက္ပါပဲ