“သူရႆဝါႏွင့္ ဝက္ဋီကာ”

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေပ်ာ္ေမြ႕က်က္စားရာ အင္တာနက္ ေလာကႀကီး တစ္ခုလံုးသည္ကား ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါတြင္ ဝက္မ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းလ်က္ ႐ွိေသာ ဝက္ကမၻာႀကီး၊ ဝက္ေခတ္ႀကီး ျဖစ္၍ ေနေခ်ၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္ဆိုလိုေသာ ဝက္ဆိုသည္မွာ အသင္တို႔ သိထားသည့္ နား႐ြက္ကား၊ အၿမီးေကာက္၊ ႏွာေခါင္းေထာ္သည့္ ဝက္အေကာင္မ်ား မဟုတ္ပါေပ။ အေနာက္တိုင္း ဘာသာစကား အလိုအရ ဝက္ဘ္ဆိုက္ (Website) ဟူသည့္ အသံထြက္ကို ကၽြႏု္ပ္၏ ပိရိခန္႔ညား လွစြာေသာ မေထာ္မနန္း ပ႐ိုေနာင္ေဇး႐ွင္းျဖင့္ မန္းမႈတ္ေသာေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဝက္ျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းဝက္ တို႔ကို တီထြင္ေရးသား ဖန္တီးအပ္သည့္ ဥာဏ္ႀကီး႐ွင္ မ်ားအား ဝက္ဒဗလုပ္ပါ ဟုေခၚတြင္ၾကၿပီး အႏွီသူတို႔မွာ ၄င္းဝက္မ်ားကို လူအမ်ား သံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ ေမြးထုတ္ ေပးၾကျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝက္သမိခင္ ဝက္သဖခင္မ်ား ဟုလည္း ေခၚဆို ဂုဏ္ျပဳ အပ္ေပသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳး မွာကား ထိုဝက္မ်ား၏ အျပင္အဆင္ အေရာင္အေသြး တို႔ကို ေရာစပ္ ျခယ္သ ေပးသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ကိုမူ ဝက္ဒီဇိုင္နာ ဟုျဖစ္ေပ၏။ ထိုသူတို႔မွာကား ဒီဇိုင္းအျမင္ ႐ွိရ၍ ထိုဝက္မ်ားကို လွလွပပ ၾကည့္ေပ်ာ္ ႐ႈေပ်ာ္ ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ ေပးသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ဝက္အလွဖန္တီး႐ွင္ ဟုလည္း ေခၚဆို အပ္ေလသည္။ ေနာက္ထပ္ ႐ွိေသးသည္ မွာကား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဝက္ၿခံ (Website) မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ႐ွာက္၍ လူအမ်ား သံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ ေနာက္ကြယ္မွ နည္းနစ္ပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ား ႀကိဳးကိုင္ လႈပ္႐ွား ေပးၾကသူ မ်ားမွာ ဝက္သခင္ (Web Master) ျဖစ္ေပ၏။ ထိုသို႔ေသာ ဝက္မ်ားကို သံုးစြဲၾကသည့္ လူအမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္၍ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပဳၾကသူမ်ားမွာ ဝက္ထိန္း (Web Administrator) မ်ား ျဖစ္ၾကေပ၏။ ကၽြႏ္ုပ္အေနႏွင့္ ဤမည္ေသာ ၾသကာသ အင္တာနက္ ေလာကႀကီး အတြင္းတြင္ ေဂ်ာင္းေဂ်ာင္းေျပး လည္ပတ္ လႈပ္႐ွားရသည့္ အခ်ိန္ကာလ အတန္ၾကာ လာသည္ႏွင့္အမွ် ဤကဲ့သို႔ အမ်ိးမ်ိဳး အေထြေထြေသာ ဝက္တို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ ႀကံဳဆံု ခဲ့ဖူးသည္ ျဖစ္ေလ၏။

၄င္းတို႔အနက္ တစ္ခုေသာ အမည္တပ္၍ ရသည္မွာ ေအာ္ဖစ္႐ွယ္ဝက္ (Official Web) ျဖစ္ေလ၏။ လူသိမ်ား ထင္႐ွားေသာ ဆယ္လီဘရီတီမ်ား၊ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား၏ အလွျပ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လက္႐ွိ လႈပ္႐ွားမႈ အနည္းငယ္ တို႔ကို သိသာ ထင္႐ွားစြာ ေဖာ္ျပထား ေသာေၾကာင့္ ေအာ္ဖစ္႐ွယ္ဝက္ အမည္တပ္ရျခင္း ျဖစ္ကာ အခ်ိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ဝက္မ်ား ျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕မွာ ကမၻာေက်ာ္ ဝက္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အေတာ္အတန္ အရာေရာက္ ၾကသျဖင့္ လူတြင္က်ယ္ နည္းတူ ဝက္တြင္က်ယ္မ်ား ျဖစ္ၾကေလ၏။ ေနာက္တစ္ခု မွာကား တြစ္တာ၊ ေဖ့ဘုတ္တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ဝက္မ်ား ျဖစ္ၾကကာ ကမၻာ တလႊားမွ လူအမ်ား လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတို႔ကို အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ႏွီးေႏွာ၍ သတင္းႏွင့္ အတင္းကို ေရာတုပ္ ကုန္ၾကသည့္ ဝက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဆို႐ွယ္ဝက္ဟု အမည္တပ္ေသာ္ ရေလ၏။ ထိုဆို႐ွယ္ဝက္ တုိ႔မွာမူကား အျခားဝက္မ်ား ႏွင့္မတူ တမူထူး၍ အေတာ္အတန္ စကားမ်ားေသာ၊ အေရးအရာ ကိစၥစံုလင္ေသာ ဝက္လည္ ဝက္႐ႈပ္မ်ား ျဖစ္ကုန္၏။

ကၽြႏု္ပ္ထပ္မံ၍ သတိျပဳမိေသာ ဝက္တစ္မ်ိဳးမွာ နည္းပညာဝက္ ျဖစ္၏။ ထိုဝက္တို႔မွာ သူမတူေအာင္ ႏွံ႔စပ္ တတ္ကၽြမ္း၍ အိုင္တီ နည္းပညာဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ား၊ လူအမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္သည့္ ဝဲေပ်ာ့ (Software) မ်ား၊ ဝဲမာ (Hardware) မ်ား အေၾကာင္းကို လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေဝေသာ အက်ိဳး႐ွိသည့္ ဝက္မ်ားပင္ ျဖစ္ေလ၏။ ၄င္းတို႔ကိုမူ ဝက္ပညာ႐ွိမ်ားဟု ေခၚေသာ္ ရႏိုင္ေလသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာကား လူတကာႏွင့္ မတည့္ေသာ ဝက္မ်ား ျဖစ္ေလ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႔သည္ အဝတ္အစားဖိုး မတတ္ႏိုင္ေသာ မိန္းမပ်ိဳမ်ား၊ ေယာကၤ်ားပ်ိဳမ်ား၏ ၾကည့္မေတာ္ ႐ႈမေတာ္ေသာ ပံုရိပ္မ်ား၊ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္၍ ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ ထိုဝက္အမ်ိဳးအစားမွာ 18 + ဟု ေခၚတြင္၍ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္ လူပ်ိဳဘဝ ေရာက္သူမ်ားမွ ၾကည့္႐ႈခြင့္ ႐ွိသျဖင့္ ကာလသားဝက္မ်ားဟု ေခၚလွ်င္ ရႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပ၏။ ထို႔အျပင္ ကမၻာတခြင္ ျမန္မာတခြင္ ၿပဲၿပဲစင္ေအာင္ စပ္စု၍ ထိုသတင္းစံုတုိ႔ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပသည့္ ဝက္မ်ားလည္း ႐ွိေလ၏။ ကမၻာ၏ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ဘာျဖစ္ေနေန လူအမ်ား ခ်က္ျခင္းလိုလို သိ႐ွိရေအာင္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း ေဖာ္ေကာင္လုပ္ ေလာေဆာ္သည့္ ထိုဝက္မ်ားကို ေလာ္စပီကာဝက္ ဟုေခၚတြင္ေလ၏။

ထို႔အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာ စက္ထဲတြင္ ထည့္သြင္း အင္စေတာ လုပ္၍ ေဆာ့စရာ မလိုဘဲ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ပင္ ေဆာ့ကစားျခင္း အမႈကို ျပဳႏိုင္ေသာ ဂိမ္းဝက္မ်ားလည္း ႐ွိေသး၏။ အနီးတြင္႐ွိေသာ ကီးဘုတ္၊ ေမာက္စ္တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ တစ္ေနကုန္ တြီတြီတြမ္တြမ္ျဖင့္ ေမ်ာက္႐ံႈးေအာင္ လက္ေဆာ့ေျခေဆာ့ လုပ္ေန၍ ရသျဖင့္ ၄င္းတို႔ကိုကား ေမ်ာက္တူဝက္တူ ဟုေခၚေသာ္ ရ၏။ ထို႔အျပင္ ၄င္းအြန္လိုင္းေပၚ႐ွိ ဝက္စာ႐ြက္ (Web Page) မ်ားတြင္ ဝါသနာအရ စာေရးသားမႈ ျပဳၾကသူတို႔ကို ဝက္စာေရးဆရာမ်ားဟု ေခၚတြင္၍ အြန္လိုင္း႐ွိ သတင္းဝက္ မ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ သတင္းမ်ား ေရးသားသူ တုိ႔ကိုမူ ဝက္သတင္းေထာက္ မ်ားဟု ေခၚတြင္ ေလသည္။ ထို႔အျပင္ ေဖာ္ျပၿပီးအပ္ေသာ ဝက္စာ႐ြက္ (Web Page) မ်ား၏ အားနည္းမႈ၊ လံုၿခံဳေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ တို႔ကို အသံုးခ်ကာ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာက္ထြင္း ခိုးယူသူမ်ားကို Hacker (သို႔မဟုတ္) ဝက္နင္ဂ်ာ ဟုလည္း နာမည္တပ္၍ ရႏိုင္ေပ၏။

မည္သည့္ ဝက္တြင္မဆို ကိုယ္ပိုင္ အမည္ေပါက္ နာမည္မ်ား ႐ွိၾကၿပီး အမည္နာမ မ်ားလည္း မတူကြဲျပား ျခားနားၾကေလ၏။ ဥပမာ ဆိုရေသာ္ ေအာ္ဖစ္႐ွယ္ဝက္ အမ်ိဳးအစား ထဲတြင္ပင္ သူရႆဝါဝက္၊ ႐ွာကီရာဝက္၊ ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာဝက္ စသျဖင့္ အမည္ခြဲျခား ထားၾကျခင္း ျဖစ္ေလ၏။ ထိုဝက္မ်ား ေနစရာ ေနရာအတြက္မူ ဟိုစတင္ေခၚ ကိုယ္ပိုင္ ဝက္႒ာေန မ်ားလည္း ႐ွိၾကသည္ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာကား ကၽြႏ္ုပ္ေလ့လာ စပ္စုသိ႐ွိ ထားသမွ်ေသာ ေထြလီကာလီ ဝက္ေပါင္းစံု အေၾကာင္း ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဝက္ကမၻာႀကီး အတြင္းတြင္ ေျပးလႊား လႈပ္႐ွား၍ ေနၾကသည့္ ဝက္ေလာကသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယခုဖတ္႐ႈေနသည့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခ်စ္ခင္လွစြာေသာ ဝက္စာဖတ္သူမ်ား သိ႐ွိေစရန္ ရည္သန္၍ ေရးသားျပဳစုအပ္သည့္ ဝက္ဋီကာႀကီး ျဖစ္ေပေတာ့သတည္း။

သူရႆဝါ

ၾသဂတ္စ္ ၁၀ ရက္ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

www.thurathawah.net

www.facebook.com/ThuraThawah

www.facebook.com/LiteraryArtBlog

(အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးကို ယခုတစ္ပတ္ထုတ္ Net Guide Journal, Volume 1, Issue 95 တြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္)

About သူရႆဝါ

သူ ရ ႆ ဝါ has written 157 post in this Website..

25 Years Old From Yangon | Myanmar | Writer | Blogger | Stand-up Comedian | Freelance Web Designer | Admin Member of Suboo Multi Social Network | Contact Me as Followings, kophonethantkyaw@gmail.com www.thurathawah.net www.facebook.com/ThuRaThaWah www.twitter.com/Thurathawah

   Send article as PDF