ႏိုင္ငံေတာ္ျဖိဳခြဲသူ ေၾကာင့္ရန္သူ

သဂ်ီးတင္လုိက္တဲ႕ ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ထုတ္.. ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာပါ ေမာင္တင္ေအး(သရက္)ရဲ႕ ႏိုင္ငံကိုစြန္႔ခြာျခင္းေဆာင္းပါး ဖတ္ျပီး စဥ္းစားမိလို႕ပါ။ ေဆာင္းပါး အေၾကာင္းအရာ တုိင္းျပည္ကုိ စြန္႕ခြာေျပးျပီး သူတပါးႏုိင္ငံမွာ အေျခက်ေနထုိင္သူ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ေက်းဇူးသစၥာကို ခံစားျပီး (သူတုိ႕အဆုိအရ) တျခားႏုိင္ငံမွာ ခုိလႈံခြင့္ခံ၊ ႏိုင္ငံသားခံယူသူ ျပည္ပအတုိက္အခံမ်ားကုိ စြတ္စြဲတုိက္ခုိက္ ထားပါတယ္။ ေဆာင္းပါးရွင္ စြပ္စြဲသလုိ ႏိုင္ငံေတာ္ကေပးတဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ား ဥပမာ ပညာသင္ဆု ယူျပီး အိမ္မျပန္တဲ႕သူေတြလဲ ရွိပါမယ္။ က်ေနာ္က ႏုိင္ငံေရး ထဲထဲဝင္ဝင္ လႈပ္ရွားသူ၊ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ေနသူလည္း မဟုတ္လုိ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခံစားခ်က္ မရွိပါ။ စဥ္းစားမိတာ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတာ တကယ္ရွိသလား၊ ေဝါဟာရသက္သက္လား၊ ဘယ္လုိမ်ိဳးကုိ ေခၚသလဲ။ ျပည္တြင္းမွာ အတုိက္အခံမ်ားကုိ ႏွိပ္ကြပ္၊ ဝါဒျဖန္႕ခ်ီတဲ႕အခါ စစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုိသလုိ ဆြဲသုံးေလ႕ရွိတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ ေဝါဟာရနဲ႕မစခင္ ေဆာင္းပါးပါ စြပ္စြဲခ်က္တခုျဖစ္တဲ႕ ျပည္ပေရာက္ အတုိက္အခံမ်ား ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံ၊ ႏိုင္ငံသားခံတာနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ သူတုိ႕ကိုယ္စား ထင္ျမင္တာကုိ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လူတုိင္းမွာ အတၱ၊ ဘဝ၊ မိသားစု ကိုယ္စီရွိပါတယ္။ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေနျပီး ႏုိင္ငံတခုရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ ပတ္စ္ပုိ႕မရွိ၊ မေရရာတဲ႕ ဘဝကုိ ဘယ္သူျဖတ္သန္းခ်င္မွာလဲ။ ကုိယ္တုိင္ ေနႏုိင္တယ္ထားအုံး၊ မိသားစုကေရာ တုိးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးတဲ႕ တုိင္းျပည္က ႏုိင္ငံသားျဖစ္ ခ်င္ၾကမွာေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆုိတာ ေရရွည္မွာ အတၱနဲ႕ပရ မွ်ႏိုင္မွ ရွင္သန္ႏုိင္တယ္။ ေနာက္တခ်က္ ခုိလႈံရာတုိင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္) မရွိရင္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ၊ အလုပ္ကိစၥနဲ႕ ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရင္း အေရးၾကဳံတဲ႕အခါ ဘယ္သူက တာဝန္ယူေျဖရွင္း ေပးမွာလဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္လည္း မရွိ (သို႕) တရားမဝင္ေတာ့ဘူး (ရွိလည္း လာၾကည့္မွာမဟုတ္)။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္အသုိင္းအဝန္း မိသားစုဝင္ေတြေတာင္ အာဏာတန္ခုိး ထြားေနလ်က္နဲ႕ စကၤာပူ၊ ဩစေတးလ်ားလုိ ႏုိင္ငံမ်ိဳးမွာ သြားေနအေျခခ် ေသးတာပဲေလ။ သူတုိ႕ ႏိုင္ငံသား မခံတာေတာ့ ျပည္တြင္းက ပုိင္ဆုိင္မႈအေမြေတြ  ဆုံးရႈံးမွာစုိးလုိ႕ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

တရုတ္ျပည္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားလုိ အာဏာရွင္တုိင္းျပည္ေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတာကို အမ်ားျပည္သူ ေၾကာက္ရြံ႕ေလးစားေအာင္ အေဆာက္ဦးအၾကီးၾကီး၊ ခန္းမအၾကီးၾကီး၊ အလံဧရာမၾကီးေတြနဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ စစ္ဆင္မႈ ျပဳပါတယ္။ သူတုိ႕လႊတ္ေတာ္ခန္းမ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရင္ျပင္၊ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အဦး ရုပ္ထုေတြကို ၾကည့္လုိက္ရင္ ေနရာအက်ယ္အဝန္း၊ အျမင့္ထုထည္တို႕ကုိ တမင္တကာ ၾကီးမားခန္႕ထည္ေအာင္လုပ္ထားျပီး ျပိဳင္တုခြင့္မရွိတဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္သေကၤတအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကုိယ္စား ပုံေဖၚေပးထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတဲ႕ စကားရပ္သည္ ၾကီးမားက်ယ္ဝန္းလုိ႕ တိတိက်က် သတ္မွတ္ရန္ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ အာဏာရွင္အစုိးရမ်ားကေတာ့ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ စကားလုံးကုိ ေဝဖန္သူေတြကုိ ဖိႏွိပ္တဲ႕အခါ၊ လိုခ်င္တာ ရေအာင္ယူတဲ႕အခါ ျပန္မလွန္ရဲေအာင္ သုံးပါတယ္။ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ ဘက္မလုိက္ေၾကး သတ္မွတ္ၾကရင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တုိင္းျပည္နယ္နမိတ္ အက်ယ္အဝန္းရွိ သက္ရွိသက္မဲ႕ ၿဒပ္ရွိၿဒပ္မဲ႕ အားလုံးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႕ သက္ဆုိင္တာမုိ႕ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ဆီကုိ ဦးတည္သြားပါျပီ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိင္း အစုိးရမဟုတ္သလုိ ဥပေဒတုိင္း တရားမွ်တ လြတ္လပ္ျခင္း မေဆာင္ၾကဥ္းပါဘူး။ ျပည္သူဆႏၵနဲ႕အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရသူမ်ားသာ တုိင္းျပည္နဲ႕လူထုကို တာဝန္ခံႏုိင္လုိ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတဲ႕ စကားလုံး သုံးစြဲခြင့္ရွိတယ္။

သုိ႕ေပမဲ႕လည္း တုိင္းျပည္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လြပ္လပ္မွ်တတဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟုတ္တယ္မဟုတ္ဘူး အျငင္းအခုံ ျဖစ္ေလ႕ရွိတာမုိ႕ အျမဲတေစ သုံးေကာင္းတဲ႕ ေပတံျဖစ္ဖုိ႕ ခဲယဥ္းပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆုိ တထစ္ေလ်ာ႕ျပီး တုိင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳး အက်ိဳးစီးပြား ဦးထိပ္ထားေဆာင္ရြက္ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိး သယ္ပုိးတယ္လုိ႕ ေျပာရင္လည္း နာဇီဂ်ာမနီ၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြ ႏုိင္ငံေတာ္ အမည္ခံထုိက္သလား။ သူတုိ႕ေခတ္မွာ ခုိင္းတာကို ဆန္႕က်င္ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အာခံမႈပုဒ္မနဲ႕ ေသဒဏ္အထိ အျပစ္ေပးႏိုင္တယ္။ သမုိင္းဆုိတာ ႏုိင္သူေတြေရးတာလုိ႕ေျပာသူ အမ်ားရွိတာမုိ႕ အျပတ္ေျပာဖုိ႕ ခက္ပါမယ္။

သူတပါးကုိ တရားလက္လြတ္ မထိခုိက္ေစဘဲ တုိင္းျပည္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ဆုိရင္ေရာ ထုိက္တန္မလား။ ဥပမာ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး၊ ၾကီးပြားတိုးတက္ေရး၊ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ ခုခံစစ္ပြဲ။ ဒါဆုိရင္ျဖစ္ ေကာင္းပါမယ္။ အေရာင္အေသြး အယူဝါဒ မစြဲဘဲ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားနဲ႕အညီ တုိင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိးျပဳသူ မွန္သမွ် ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႕ သက္ဆုိင္တယ္။ အစုိးရတရပ္သည္ အခ်ိန္ကာလတခုသာနဲ႕ဆုိင္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကေတာ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မဆုံးသ၍ တည္ရွိေနပါတယ္။ တနည္းဆုိရင္ လစာ၊ခံစားခြင့္၊ အေဆာင္အေယာင္ဆုိတာ တည္ဆဲအစုိးရက ေပးတယ္ဆုိေပမဲ႕ အခြန္ေငြ၊ သယံဇာတေရာင္းရေငြမ်ားနဲ႕ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးေဆာင္၊ အလုပ္လုပ္ေပးလုိ႕ ခ်ီးျမွင့္တာပါ။ စစ္အစုိးရ ဝါဒျဖန္႕ခ်ီေရးေတြမွာ သူတုိ႕ကိုဆန္႕က်င္ရင္ပဲ ေက်းဇူးကန္းသလုိ၊ သူတုိ႕အိပ္ထဲကပဲ စုိက္ေပးေနရသေယာင္ တဖက္ေစာင္းနင္း ေရးပါတယ္။ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ရြက္ေဆာင္ခဲ႕တဲ႕ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ အတုိက္အခံမ်ားကို သတင္းစာထဲမွာ ပုတ္ခတ္ေရးသားတာ ေတြ႕ဖူးတယ္။ အာဏာယစ္မူးလြန္ျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္လုိ႕ မတန္မရာ ထင္ကုန္တယ္လုိ႕ ေျပာပါရေစ။ http://myanmargazette.net/59958/politics-news-issues  စပ္ဆက္စဥ္းစားၾကည့္ဖုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ႏုိင္ငံေတာ္ေၾကာင္ၾကီး :cool:

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF