ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေပးျခင္းကိစၥကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ၀န္ထမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ကို ယခင္ကတည္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ယခုအခါ ယင္းကဲ့သို႔ကိစၥမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တရားေရး၀န္ထမ္းႏွင့္ ဥပေဒ၀န္ထမ္းမ်ားအား တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထပ္မံညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိ ဥပေဒ၀န္ထမ္းေတြအျပင္ ေက်းရြာရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္ေတြကိုလဲ သက္ဆုိင္ရာက ထပ္မံညႊန္ၾကားထားတယ္လုိ႔သိရတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ တရား၀င္ လည္ပတ္အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒ၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ေနထုိင္ျခင္းမရွိရင္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး(အေရးေပၚျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား)အက္ဥပေဒအရ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးႏုိင္ပါတယ္”ဟု တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန႕ ထပ္မံေျပာသည္။ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေသြးေဆာင္ကာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ေပးရန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ကင္းမဲ့သည့္ လူပြဲစားမ်ားကိုလည္းေဖာ္ထုတ္ကာ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ၀င္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူပြဲစားမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..