အျဖစ္မွန္ကို သိေစခ်င္ပါသည္…..

              ဆရာမၾကီးသည္ စကၤာပူအေျခစိုက္ Lotus Foundation အဖြဲ႔ႏွင့္ ၄င္း၏အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ယခင္ကတစ္ၾကီမ္တစ္ခါမွ် မသိရွိခဲ့..မေတြ႔ဆံုခဲ့ဘူးပါ။ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါလူငယ္အဖြဲ႔၏ လူမွုေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လည္း ေသခ်ာစြာမသိရွိခဲ့ရပါ.

ယခုနွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မတိုင္မီအခ်ိန္တြင္  စကၤာပူအေျခစိုက္ Lotus Foundation မွ လူငယ္မ်ားက ဆရာမၾကီးကိုိ ဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ဆက္သြယ္ျပီး ….အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး တည္ေထာင္ျခင္း ႏွင့္ ပႏၷက္ခ်ပဲြ အခန္းအနားကိုလည္း ေရႊတိဂံုရင္ျပင္ေတာ္ ခ်မ္းသာႀကီးတန္ေဆာင္းတြင္ က်င္းပမည့္အခန္းအနားတြင္ တက္ေရာက္ ေပးပါရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္ အဆိုပါ လူငယ္တစ္စုသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာအသင္းႀကီးကို Internet Website တြင္ ပႏၷက္ခ်ဖြင့္လွစ္ျပီး ျမတ္ဗုဒၶအဘိဓမၼာ ပညာကို နိုင္ငံတကာမွ သင္ယူလိုၾကေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအား …Internet မွတစ္ဆင့္လိုအပ္သည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ VCD,DVD ပို႔ခ်ခ်က္သင္ခန္းစာမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးလိုသည့္  ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိရေသာအခါ ဆရာမ ၾကီးသည္ အဆိုပါ Lotus Foundation မွ လူငယ္အဖြဲမ်ားကို လိုအပ္သည့္အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးခဲ့ျပီး ဆရာမၾကီးအသင္းမွ တာ၀န္ရွိလူၾကီးမ်ားနွင့္လည္းေတြ႔ ဆံုေပးခဲ့သည္ ဆရာမၾကီး ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ေသာ အဘိဓမၼာသင္ခန္းစာမ်ားကို လည္း လွူဒါန္းမည္ဟုေျပာခဲ့သည္ ယင္းမွာ ဆရာမၾကီး၏ သာသနာျပဳေနသူမည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကိုမဆို ကူညီပံ့ပိုးလိုသည့္ အျမင္က်ယ္သည့္စိတ္ရင္းျဖစ္သည္

 Lotus Foundation မွ လူငယ္အဖြဲ့သည္ ဆရာမၾကီးအား အဆိုပါအခန္းအနားတြင္ ဦးေဆာင္မွဳျပဳျပီး အခန္းအနားေလွ်က္ထားလႊာကို အခန္းအနားသို႔ ၾကြေရာက္လာၾကမည့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားထံေမွာက္သို႔ ဖတ္ၾကားေပးပါရန္ နွင့္ အခန္းအနားတြင္ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေယာဆရာေတာ္ၾကီးကိုလည္း လိုက္လံဖိိတ္ၾကားေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္  သာသနာ့တိုးတက္ေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ မည့္သည့္ေနရာက ေဆာင္ရြက္ရရ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ခံယူထားေသာ ဆရာမၾကီးသည္  အဆိုပါလူငယ္အဖြဲ႔မွလူငယ္မ်ားသည္ လူနည္းစုျဖစ္ျပီး သာသနာေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားတြင္ က်ြမ္းက်င္မွဳမရွိေသးသည္ကို ေလ့လာသိရွိရသျဖင့္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ခံျပီး သူမအသင္းအဖြဲ့၏ အခန္းအနားမ်ားအတြက္ပင္လွ်င္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအား ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ဖိတ္ၾကား ေလ့မရွိေသာဆရာမၾကီးသည္ ထိုအဖြဲ့ႏွင့္အတူ ေယာဆရာေတာ္ၾကီးအား ကိုယ္တိုင္လိုက္ပါ သြားေရာက္ဖိတ္ၾကားေပးခဲ့သည္. ထို႔အျပင္ ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားသို႔တက္ေရာက္ရန္ အတြက္ လည္းေျပာရမည့္ စာတမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ခိုင္းခဲ့ျပီး  အခန္းအနားမွဳး အျဖစ္ျပဳလုပ္ ေပးရန္ ဆရာမၾကီး၏ အထင္ကရမိတ္ေဆြမ်ားကို အကူအညီေတာင္းေပးခဲ့သည္ အခန္းအနားတြင္လည္း ဆရာမၾကီးကိုယ္တိုင္ Lotus Foundation မွ လူငယ္အဖြဲ႔ကို မိမိ၏သင္ခန္းစာစာအုပ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္လွူဒါန္းရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္

သို႔ရာတြင္ အဆိုပါအခန္းအနားမတိုင္မီ ….မေမွ်ာ္လင့္သည့္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္သြားခဲ့သည္  Lotus Foundation မွ လူငယ္အဖြဲ့မွျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး တည္ေထာင္ျခင္း ႏွင့္ ပႏၷက္ခ်ပဲြ အခန္းအနားကို ဆရာမၾကီးမွ ၾကီးမွဴး၍ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုေသာသတင္းကို Internet တြင္ သတင္းမ်ားျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္ အဆိုပါသတင္းကို Internet ကြန္ယက္မွတစ္ဆင့္ ၾကားသိခဲ့ရေသာ အေမရိကန္နိုင္ငံေရာက္ ဆရာမၾကီး၏မိတ္ေဆြတစ္ဦးမွ အလွူေငြထည့္၀င္လွူဒါန္းလိုပါသျဖင့္ ဆရာမၾကီးထံသို႔ ဆက္သြယ္၍ အဆိုပါမိတ္ေဆြ၏ညီမျဖစ္သူက ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ျပီး ဆရာမၾကီး၏အသင္းၾကီးေနရာတြင္ လာေရာက္လွူဒါန္းခဲ့ရာ ဆရာမၾကီးက အလွဴေငြကို လက္ခံခဲ့ရသည္ ၄င္းသည္ အလွူေငြလွဴဒါန္းျပီးေနာက္ Lotus Foundation နွင့္ပတ္သက္သည့္ သံသယျဖစ္စရာ သတင္းတစ္ခုကို ဆရာမၾကီးအား တစ္ဆင့္ေပးသိခဲ့သည္ ၄င္းသတင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆရာမၾကီးသည္ အသင္းမွ အမွုေဆာင္လူၾကီးမ်ားနွင့္ ေဆြးေနြးတိုင္ပင္ခဲ့ရာ အဖြဲလူၾကီးမ်ားက ဆရာမသည္ Lotus Foundation လူငယ္အဖြဲနွုင့္ အဖြဲ့၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာက်နစြာမသိေနသျဖင့္ ဆရာမအား အဆိုပါအခန္းအနားသို႔ ေရွ႔တန္းမွ မတက္ ေရာက္သင့္ေသးေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္  သို႔ျဖစ္၍ Lotus Foundation လူငယ္အဖြဲ့အား Internet တြင္ျဖန္႔ေ၀သည့္ မိမိနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မည္သည့္သတင္းကိုမဆို မိမိအားအသိေပးျပီးမွ သတင္းျဖန့္ ေ၀ပါရန္နွင့္ Internet တြင္ အတည္ျပဳခ်က္မရေသးဘဲ မဖိတ္ၾကားရေသးဘဲနွင့္  ၾကိဳတင္ေၾကျငာထားခဲ့သည့္ အထင္ကရ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားနွင့္ နာမည္ရ လူပုဂိုလ္မ်ားစာ၇င္းကို အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေျပာၾကားခဲ့ျပီး မိမိအေနႏွင့္ ယခုအခန္းအနားတြင္ မတက္ေရာက္ေသးဘဲ ေနာင္ ကာလမ်ားမွသာ အဖြဲ့၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ျပီး  အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိမ္ေမြ႔စြာ ျငင္းဆိုခဲ့သည္၊ ဆရာမၾကီးသည္ အခန္းအနားသို႔မတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါအဖြဲ႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကို ျဖည့္စည္းေပးခဲ့သည္

 အဆိုပါအျဖစ္မွန္ကို သိလိုပါလွ်င္ ဆရာမၾကီးနွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ အဖြဲ့၀င္မ်ား၏မွတ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ သူမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမး္နိုင္ပါသည္၊  ဆရာမၾကီး၏ တပည့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အမွဳ ေဆာင္မ်ား ကလည္း အဆိုပါအဖြဲ့အေၾကာင္းယခုမွသိၾကရသည့္အျပင္ အဖြဲ့၀င္မ်ားနွင့္ ယခုမွသာေတြ႔ျမင္ ဘူးၾက သူမ်ားျဖစ္သည္ သို႔ျဖစ္၍ ရရွိထားေသာ သတင္းအရ Lotus Foundation လူငယ္အဖြဲ့နွင့္သာမက အျခားေသာ မည့္သည့္အဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္မဆို ဆက္ဆံရာတြင္ သတိထား၍ မလိုအပ္ေသးဘဲ ေရွ့တန္းသို႔ မေရာက္ရန္သာ ဆရာမၾကီးအားအၾကံျပဳေျပာၾကားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္

ဆရာမၾကီးသည္ အဘိဓမၼာသာသနာတိုးတက္ျပန္႔ပြါးေစေရးအတြက္ မိမိ၏ဘ၀ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ား အားလံုးကို ျမွပ္ႏွံထားသူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး အသင္းၾကီးကိုလည္း လြန္ခဲ့သည့္နွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္မွစ၍ တိုးတက္လားေအာင္ အေျမွာ္အျမင္ၾကီးစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ အသင္းၾကီးသည္ ယခုဆိုလွ်င္ မည့္သည့္ပေယာဂမွမေရာယွက္ဘဲ ဘာသာေရးသက္သက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သန္႔ရွင္း သည့္အသင္းၾကီး တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိျပီး ပရိယတ္တိသာသနာတိုးတက္ေစေရးအတြက္ တစ္နွစ္ပတ္လံုး ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳကာေဆာက္ရြက္ေနသည့္ သာ့သနာ့အာဇာနည္ အမ်ဳိးသမီးေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္  ဆရာမၾကီးသည္ ေဆြမ်ဳိးဂုဏ္ျမင့္ျမတ္ျပီး ေငြေၾကးခ်မ္းသာသည့္ ပညာတတ္ လူဂုဏ္တန္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေနအထိုင္ေအးေဆးတည္ျငိမ္ျပီး ဘ၀တြင္ရိုးရွင္းစြာေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္ မည္သူကိုမဆို လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားေပးေလ့ရွိျပီး သာသနာအတြက္လည္းမ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျပဳေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ ယင္းကဲ့သို႔ အဖိုးတန္ျပီး ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္သည့္  သာသာနာျပဳေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို မည့္သည့္ အေၾကာင္းနွင့္မွ ဂုဏ္သိကၡာမက်ဆင္းေစခ်င္သည္မွာ သာသနာ့စိတ္ဓါတ္ရွိသူတိုင္းတြင္ တူညီသည့္ဆႏၵျဖစ္မည္ဟ ထင္ျမင္ မိပါသည္

                  သို႔ျဖစ္၍ ဆရာမၾကီး၏ ဂုဏ္သတင္းညွိးႏြမ္းေအာင္ ဆရာမၾကီး၏ေစတနာနွင့္ လုပ္ေဆာင္ ေနမွုမ်ားကို မသိျမင္ဘဲႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ၏အရင္းအျမစ္ကိုလည္းေသခ်ာက်နစြာမသိဘဲႏွင့္ ဆရာမၾကီး အမွန္တကယ္မေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားလံုးမ်ားကို သံုးစြဲကာ Internet Media မွ သတင္းျဖန္႔ေ၀သူ မည္သူ႔ကိုမဆို ေနာက္ေနာင္တြင္ အလားတူေရးသားမွုမ်ဳိးကို မျပဳလုပ္ပါရန္ သတိေပးလိုက္ရပါသည္

အမွန္တရားႏွင့္ အက်ဳိးလိုလားသူ

ေရႊဇီးကြက္

About shweowl

has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF