ကမၻာၾကီးအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေၿဗာင္ၾကၾက လိမ္ညာေနေသာ ၿမန္မာ့ရုပ္သံတြင္တေလာေလးကမွ ၿပန္ၾကားေရးၿပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းမွ k i a အမည္ခံ ၿပည္ေထာင္စု ခြဲထြက္ေရး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈဟု ယိုးမယ္ဖြဲ႕စြပ္စြဲခ်က္အား လက္ဟန္ေခ်ဟန္ေလးႏွင့္ စတိုင္ၾကၾက မိန္႔ေခၽြသြားပါသည္။
ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရလက္ထက္ ၿပည္သူမ်ားအား ေပးထားေသာ ဂတိဂ၀တ္မ်ား မည္မွ်တိုးတက္လာပါသည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာ ၿပႏုိင္ၿခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း အဆိုပါ၀န္ၾကီး၏စတိုင္ မွာ ကမၻာေက်ာ္ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၏ စတိုင္ေၿပာင္းသြား သည္ကိုကား ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား ၿမက္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ၿမင္ရပါသည္

သို႔ေသာ္ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား၏ လတ္တေလာ ေၿပာင္းလဲမႈ လိုအပ္ခ်က္သည္ကား ထိုအေဆာင္အေယာင္မ်ားမဟုတ္ေပ အမိၿမန္မာၿပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး တိုင္းရင္းသားၿပည္သူအားလံုးေသြးစည္းညီညြတ္ၾကလွ်က္ ၿပည္ေထာင္စုထာ၀ရ တည္တံ့ေရးပင္ၿဖစ္ပါသည္။

ေဖါက္ခြဲသတ္ၿဖတ္မႈမ်ား၏  အဓိက လုိအပ္ခ်က္မွာ အဘယ္နည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္သတ္ၿဖတ္ေနၾကသနည္း၊အမွန္တကယ္ တိုင္းၿပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးတိုးတက္ေရးကုိ လိုလားၾကသည္ဆိုလွ်င္ ၿပည္သူသေဘာထား ဆႏၵမ်ားကို စစ္စစ္မွန္မွန္ ေကာက္ယူလွ်က္ စစ္ပဲြမ်ား၊ေဖါက္ခြဲသတ္ၿဖတ္မႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္လွ်က္ ၿပည္သူႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အၿပည့္အ၀အေကာင္တည္ေဖၚသင့္ေၾကာင္းပါဗ်ာ၊

ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား ၿပည့္၀ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရရွိႏုိင္ပါေစ

ကၽြန္ေတာ္ေက်ာ္ဟန္ပါ

About kyawhan21

has written 12 post in this Website..