ဘီစီ (722-481) ေလာက္ကတရုတ္ျပည္မွာ

တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးအက်င္႔ပ်က္၊ခ်စားမွုမ်ား

ျပည္ေထာင္စုအခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲျပိဳကြဲေနခ်ိန္၊

တစ္တုိင္းျပည္လုံးမၿငိမသက္ျဖစ္ေနတဲ႔အခ်ိန္ေပါ႕

အဲဒီလိုျဖစ္ေပၚရတဲ႔အေၾကာင္းကေတာ႔မင္းကမင္းလို

မက်င္႔၊မွဴးမတ္မ်ားသည္လည္းမွဴးမတ္လိုမက်င္႕ေသာ

ေၾကာင္႔ျဖစ္တယ္လို႔ကြန္းျဖဴးရွပ္ကေျပာၾကားခဲ႔..

 

မင္းသည၊္မင္းဘဲျဖစ္ပါေစ

မွဴးမတ္တုိ႔သည္မွဴးမတ္ဘဲျဖစ္ပါေစ

ဖခင္သည္လည္း၊ဖခင္သာျဖစ္၍

သားသည္လည္းသားဘဲျဖစ္ပါေစ

(ကြန္ျဖဴးရွပ္ ဘီစီ 722-481)

(ကြန္ျဖဴးရွပ္)

About mgtharmyar

has written 4 post in this Website..