ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ ၂ဝ က ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခား ေငြလက္မွတ္ FEC ကို ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မၾကာေတာ့တဲ့ ကာလမွာ FEC ဆိုတာ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ “က်ပ္” နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြသာ ရွိေတာ့မွာပါ” ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဧၿပီလ အစိုးရသစ္တက္ၿပီး ပထမဆံုးက်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျဖစ္သည္။

FEC ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြကို အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ေလဆိပ္တြင္ ေဒၚလာ (၂ဝဝ) တန္ဖိုးရွိ FEC မ်ား ဝယ္ယူၾကရၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အကူအညီ ေပးေရးအုပ္စုမ်ားသည္ တရားဝင္ ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းမႈအတြက္ FEC ကိုသာ အသံုးျပဳၾကရၿပီး ေဒၚလာႏွင့္ FEC ၾကား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ကြာဟမႈေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ရွိခဲ့ရသည္။

ေမွာင္ခိုေဈးကြက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ FEC ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြလဲလွယ္ မႈႏႈန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနတာဟာ ႏိုင္ငံျခားေငြကို ဖလွယ္တဲ့ေနရာမွာ အရမ္း ရႈပ္ေထြးပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိုလည္း ျဖစ္ေစပါတယ္” ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္းက ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ ေဒၚလာ FEC တို႔ထက္ စာလွ်င္ အားေကာင္းလာခဲ့ရာ ယင္းမွာ ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ ေဒၚလာ မ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

FEC ကို ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မရွိၾကေစလိုေၾကာင္း၊ အစိုးရသည္ FEC ကို က်ပ္ေငြျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚလာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူမည္ ဆိုသည္ကိုမူ ေျပာၾကားသြားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

(12 August 2011 ရက္စြဲပါ Monsters and Critic မွ “New Myanmar Government to Drop Foreign Exchange Certificate” ကို Y C မွ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)
ျမတ္ေလးငုံ ဆိုဒ္မွ ေဖာ္ျပပါသည္ ။

About ႏြယ္ပင္

ႏြယ္ ပင္ has written 243 post in this Website..