ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႕စည္းေရး သေဘာမတူသျဖင့္ နယ္စပ္တြင္တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ေသာေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တုိက္ပဲြေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္မွလြတ္ေအာင္ အိုးအိမ္ျပစ္ေျပး ေနၾကရေသာ ဒုကၡမ်ားမွာလြန္စြာမွ ၾကီးမားလွေပသည္။ သူတို႔၏ ဒုကၡကို ကုိယ္ျခင္းစာ သနားမိပါသည္။

တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ျပီဆိုရင္ က်ေနာ့္ အျမင္ ေကာင္က်ိဳးမရွိဟုထင္ပါသည္။  ကိုယ္ကႏိုင္ျပီဆိုရင္လဲ ရံႈးသူမ်ားသည္ ေၾကာက္ျပီး ထြက္ေျပးမည္ဟု မထင္ပါ။ ပါးကိုက္လွ်င္နားျပန္ကိုက္မည္ဆိုသည့္အတိုင္း ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ျခင္း ၊ ျပည္တြင္းသို႔၀င္၍ ဗံုးခဲြျခင္မ်ား ျပဳလိမ့္မည္ဟုထင္ပါသည္။ စစ္သားမ်ား ျပည္သူျပည္သားမ်ား မ်ားစြာ အသက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ပါသည္။ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။စစ္စရိပ္မ်ားလည္း မ်ားစြာ ကုန္က်ပါလိမ့္မည္။

နယ္စပ္တြင္ေနသူမ်ားသည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႕ဖဲြရန္ လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ သူတို႔၏ေနရာကို သူတို႔ကာကြယ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံျခားက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ရွိသည္ ဆိုလွ်င္လည္း သူတို႔၏ ေနရာကို ျဖတ္ေက်ာ္ရန္သူတို႕၏ခုခံမႈကို ခံရပါလိမ့္မည္။ သူတို႔ေနရာမွျဖတ္ေက်ာ္လာသည္ကို သူတို႔အေနႏွင့္ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမည္ဟုမထင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အစိုးရႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်စ္ၾကည္ေရးတို႔ ရွိဖို႔လိုမည္ထင္ပါသည္။  သူတို႔သည္လည္း ျပည္ေထာင္စုဘြား တိုင္းရင္းသားမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျခင္းသည္ပင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔ျခင္းသေဘာ ပင္ျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ အကယ္၍ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႕ ဖဲြ႕ျခင္းကို လက္ခံလွ်င္ စစ္တပ္စရိပ္ ေထာက္ပံ့ရသျဖင့္ စရိပ္ပင္ပို၍ ကုန္ပါဦးမည္ဟု ထင္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးပါ၀င္ေသာ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံကို အစိုးရ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့သမိုင္း ရာဇ၀င္တြင္ စာတင္သြားႏိုင္သည္ဟု ထင္မိပါသည္။

စစ္တပ္ျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ စစ္သည္အင္အား မ်ားသည္ႏွင့္ အမွ် စရိပ္မ်ားစြာ ကုန္က်ပါလိမ့္မည္။  ေမတၱာျဖင့္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ စစ္သားအင္အား ေလ၊ွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျပီး စစ္စရိပ္မ်ားလည္း ေလွ်ာ့သြားမည္ဟု ထင္မိပါသည္။တိုင္းျပည္ခ်မ္းသာေရးအတြက္လဲ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ထင္ပါသည္။  ျပည္သူမ်ားကို မိမိ၏ မွန္ကန္ေသာ ေစတနာကို မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ျပသႏိုင္ပါက တေျဖးေျဖးႏွင့္ ျပည္သူတရပ္လံုးသည္ မိမိ၏ အင္အားမ်ားျဖစ္ေစလာႏိုင္ပါသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္လွ်င္လည္း မိမိအားေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ မေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူမ်ားခ်မ္းသာေစလိုေသာေစတနာ ေရွ႕ထား ကူညီပါက ေရရွည္တြင္ျပည္သူတို႔၏ ေလးစားမႈကို ရရွိႏိုင္မည္ထင္ပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ တိုင္ျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္အေ၇းပါသည္ဟု ထင္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ရသည္မွာခက္ေသာ္လည္း ဖ်က္ဆီးရသည္မွာလြယ္ပါသည္။ ကမၻာ့အင္အားၾကီးႏိုင္ငံၾကီးျဖစ္ေသာ အေမရိကန္မွ World Trade Center  ၾကီးသည္ပင္ နာရီပိုင္းမွ်ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရဘူးေလသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ထားလွ်င္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ားလည္း ပေပ်ာက္သြားေစႏိုင္သည္ဟုထင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးစီပြားေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္မွပင္ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးတြင္ အရံႈးခံျပီးႏိုင္ငံေ၇းအ၇ေထာက္ခံမႈ၇ေစ၇န္  ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ရက္စက္စြာႏိွမ္ႏွင္းတတ္ေသာ ရာဇ၀င္ရွိပါသည္။ ရက္စက္မႈကို ခံရသူမ်ားအေၾကာင္းကို ၾကားသိရေသာ ျပည္သူတို႔၏ ရင္ထဲတြင္ အစိုးရကို ရက္စက္သူတဦးအျဖစ္ အရိုးစဲြ ယံုၾကည္ေနၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပဳလုပ္ေပးေသာ ေကာင္းကြက္မ်ားကို လစ္လွ်ဴရႈကာ ဆိုးကြက္မ်ားကိုပင္ ျမင္ေနၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးဆန္႔က်င္သူမ်ား သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာပါသနည္း။ အရင္းစစ္ေတာ့ အျမစ္ေျမကဆိုသလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း လက္ထက္ကတည္းက စတင္ခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာမလံုေလာက္မႈမွ စတင္ခဲ့သည္ဟုထင္ပါသည္။ လစာသည္ စား၀တ္ေနေရး မလံုေလာက္ရာမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အာဏာကို အလဲြသံုးစားအသံုးျပဳ၍ ေငြရွာျခင္း ၊ အာဏာကို အလဲြသံုးစားျပဳ၍ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ မတရားေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ခံရေသာျပည္သူမ်ားသည္ မ်ားစြာ ခံျပင္းေဒါသထြက္ၾကရပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာရသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားတ၇ားဥပေဒကို ယံုၾကည္စြာ ေလးစားလိုက္နာရန္ ၊ တရားဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ တရားသူၾကီးမ်ားသည္ အေရးပါ ပါသည္။ တရားသူၾကီးမ်ားရရွိထားေသာအာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္  လစာသည္လိုက္ေလွ်ာညီေထြရွိသင့္သည္ဟုျမင္ပါသည္။ တရားသူၾကီမ်ား၏ လစာသည္၅သိန္းႏွင္ ၁၀သိန္းၾကားတြင္ ရွိသင့္သည္ဟုထင္ပါသည္။ သို႔မွသာ တရားစီရင္ေရး တြင္အတိမ္းအေစာင္းနဲေအာင္လုပ္ႏိုင္မည္ ထင္ပါသည္။  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၏ လစာ သိန္း၃၀ကို ေလွ်ာ့ယူမည္ဟု ၾကာ းသိရပါသည္။ က်ေနာ့္ အျမင္ကေတာ့ လစာကို ေလွ်ာ့ယူရန္မလိုပါ။ ျငိမ္းခ်မ္း၍ ေခတ္မွီဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္မ်ားခ်၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ထို႔ထက္မကပင္ ယူသင့္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာမ်ားကိုလည္း အာရွတိုက္ရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ကိုမီွေအာင္တေျဖးေျဖးတုိးေပးျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လာဘ္စားမႈသည္လည္း အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းႏိုင္မည္ထင္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အသိစိတ္ဓါက္ႏွင့္  စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာမည္ဟုထင္ပါသည္။ လစာတုိး၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္လွ်င္ လစာကို ကုန္ပစၥည္း အေျခခံေပးသင့္သည္ဟုထင္ပါသည္။ ဥပမာ-လစာကို ဆန္ ၁အိတ္၊ ဆီ ၁ပံုး ၊ ၾကက္သား ၁၀ပိႆာ +လစာ

ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိရန္အတြက္ သတင္းမွန္ထုတ္ျပန္ေရးသည္ လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သတင္းစာမ်ား ႏွင္ တီဗီြတြင္ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားမည့္ သတင္းဦး သတင္းထူး  သတင္းမွန္ မ်ားကို တဘက္သတ္ မေရးပဲ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း ျပည္သူမ်ားစိတ္၀င္စားေစရန္ ထုတ္ျပန္ေစလိုပါသည္။ သို႔မွသာျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို တေျဖးေျဖးႏွင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ထင္ပါသည္။ သတင္းစာမွလည္း အျမတ္မ်ား ရရွိလာႏိုင္ပါသည္။

တေလာက မိုးခါးေရေသာက္ဆိုတဲ့ ပိုစ္ကေလးကို ေရးထားတာ သေဘာက်မိပါသည္။ ဘုရင္ၾကီးသည္ တိုင္းျပည္ကို မိုးခါးေရေသာက္လွ်င္ရူးတတ္သည္ကို ျပည္သူမ်ားအား ၾကိဳတင္ သတင္းေပးထားပါက ျပည္သူမ်ားသည္ မရူးႏိုင္ေတာ့ပါ။ ထိုသို႕မေၾကျငာမိသည့္အတြက္ တတိုင္းျပည္လံုးရူးျပီး ဘုရင္ၾကီးလည္း ေနာက္ဆံုးရူးသြားရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔တတိုင္းျပည္လံုးရူးသြားရျခင္းမွာ ၾကိဳတင္သိေသာ္လည္း သတင္းမွန္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသာ ဘုရင္ၾကီးေၾကာင့္ဟုထင္ပါသည္။ တေလာက ျပည္မွာ ကေလးသူခိုး ေသာင္းက်န္းေနသည္ဟု ပါလာပါသည္။ တကယ္ဟုတ္ပါက သတင္းတြင္ေၾကျငာျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူအားလံုးကသတိရွိရွိျဖင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ေနႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ကေလးသူခိုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မသကၤာစရာသတင္းမ်ားေတြ႕ရွိက ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သတင္းေပးရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားလည္းထည့္ရန္လိုပါလိမ့္မည္။

လစာကိုတိုးေပးျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မွန္မွန္ကန္ကန္ တရားဥပေဒ ႏွင့္ညီေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚလာျပီး ႏိုင္ငံေရးဆန္႔က်င္မႈမ်ားလည္း ပေပ်ာက္သြားေစႏိုင္သည္ဟုထင္ပါသည္။ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ညွာတာစြာဆက္ဆံေပးျခင္းျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ စိတ္ေကာင္းေစတနာကိုျပသသင့္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္လည္း ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်မလား။ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္မလားဆိုတာကို စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

လစာမ်ား လံုေလာက္စြာတိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္ေတာင့္တင္းရန္အေရးၾကီးပါသည္။ စီးပြားေရးေတာင့္တင္းရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျမတ္ရရွိရန္လိုပါသည္။ အျမတ္ခြန္ကိုလည္း ၁၀% ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေကာက္သင့္ပါသည္။ အဓိကကေတာ့ ၀င္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ ခ်ိန္ဆႏိုင္ဘို႔လိုပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာလာလွ်င္ စစ္တပ္အင္အားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျပီး စရိပ္မ်ားစြာ သက္သာလာေစႏိုင္ပါသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံအဘယ္ေၾကာင့္ခ်မ္းသာရသနည္းဟု ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာၾကည္ေသာအခါ MRT ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အျမတ္မ်ားစြာရေနသည္ဟုထင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုမူ သက္သာေသာႏူန္းထားျဖင့္စီးခြင့္ျပဳရန္ေက်ာင္းမွ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ MRT စီးခသည္ ပထမ တဘူတာကို S$ .6(.6*600=360က်ပ္) ၊ တဘူတာတိုးတိုင္း S$0.1~0.2(.1*600=60,  0.2*600=120)။

၅ဘူတာစီးလွ်င္( 0.6+ 5*0.15)*600=S$1.35

S$1.35*600= 810 က်ပ္ရွိပါသည္။

စကၤာပူတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး တြင္ပင္ အခမဲ့ မရွိပါ။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ပို၍ပင္ယူပါသည္။ လုပ္ငန္းတိုင္းက အျမတ္ရရွိေနသျဖင့္ ခ်မ္းသာေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။

နည္းလမ္းမွန္မ်ားျဖင့္ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာမည့္၁၀ႏွစ္အတြင္း အတိုင္းအတာ တခုအထိ ေအးခ်မ္းသာယာျပီး တိုးတက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

 

About nature

has written 52 post in this Website..

THAKHIN CJ #3262011 (5/5/16)

   Send article as PDF