ယေန႕ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေ၀းမွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က …
………….. ျပည္ပသုိ႕ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႕ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာ နိဳင္ငံသားမ်ားကုိ အမိေျမသုိ႕ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ခြင္႕ျပဳလုိက္ျပီျဖစ္ေႀကာင္း
ေႀကျငာလုိက္သည္။ နိဳင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ …….. ထုိသူတုိ႕အား လြတ္လပ္စြာ နိဳင္ငံေရးလုပ္ခြင္႕ျပဳရန္လုိေႀကာင္းႏွင္႕ ေရွးဥိးစြာျပည္တြင္းရွိနိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ
အရင္လႊတ္ေပးရန္လုိေႀကာင္း ထင္ျမင္ခ်က္ေပးႀကသည္။

………….. သတင္းစာမ်ားတြင္ပါေသာ VOA ဘာျဖစ္သည္ BBC DVB ဘာျဖစ္သည္ စသည္႕စာသားမ်ားကုိ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပေနျခင္းမွလည္း
ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျပီျဖစ္သည္။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.

   Send article as PDF