ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီက ျပည္တြင္းရွိ ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားအားလံုကုိ အခ်က္ေလးခ်က္ပါရွိသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း မ်က္စိေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)မွ မ်က္စီခြဲစိတ္အထူးကု ပါေမာကၡ ဆရာ၀န္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ အဆိုပါညႊန္ၾကားခ်က္ကို မၾကာေသးမီအခ်ိန္က ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေလးခ်က္မွာ လူနာအားမခြဲစိတ္မီ ႀကိဳတင္၍ ခြဲစိတ္ၿပီးသည့္အခါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီး အသိေပးျခင္း၊ လူနာႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ လူနာရွင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စနစ္တက်ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ကုသျခင္း၊ လူနာအားခ်ိဳသာစြာဆက္ဆံျခင္းစသည္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..