မ်က္ရည္..။။

စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား..မ်က္ရည္က်ဘူးပါသလား..?
က်ဘူးပါတယ္လို႔သံၿပိဳင္ေၿဖဆိုၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္
ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာက်ဘူးခဲ႔တာပါလဲ ….ခင္ဗ်ား..?
ဟုတ္ကဲ႔ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ေၿဖဆိုၾကမယ္ လို႔ ထင္ပါတယ္ အသံေတြတူနိဳင္မယ္မထင္ေတာ႔ပါဘူး
လူတိုင္းမ်က္ရည္က်ဘူးၾကတယ္လို႔ ေၿပာရမွာပါ ….။
မ်က္ရည္က်ျခင္း အေၾကာင္းအရာအၿဖစ္သနစ္ေတြသာ မတူညီရင္ ေနရမယ္ တစ္ၾကိမ္ေတာ႔ မ်က္ရည္
က်ဘူးခဲ႔ၾကပါတယ္တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုအၾကိမ္ၾကိမ္ မ်က္ရည္ က်ဘူးတဲ႔အတြက္ မိငို/မယ္ငို/ေနာက္ပိုင္းမင္းသမီး/
ေနာက္ပိုင္းမင္းသာၾကီး/အလြမ္းမင္းသမီး/အလြမ္းမင္းသား /တိုက္ၾကီးသံပုရာ  လို႔ေတာင္ ေနာက္ေၿပာင္ေခၚေ၀ၚၾကတာ
ေတြ႕ၾကံဳရဘူးမွာပါ..။။လူေတြဘာေၾကာင္႔မ်က္ရည္က်ရတာပါလဲ..ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ မၿပည္႔မစံုေလ႔လာမွတ္သားမိသမွ်ေလး
စာဖတ္သူအေပါင္း မ်က္စိေညာင္း ေစၿခင္းငွာ ထင္သမွ်ၿမင္သမွ်  မဟုတ္တာေရာဟုတ္တာေရာ ရုပ္တန္းရမ္းတုတ္
မွန္းေၿခေလးနဲ႔ ကုတ္ၿခစ္စဥ္းစားမွတ္သားစိမ္႔ေစေသာငွာ ေရးသားအလုပ္လုပ္ မ်က္စိရႈပ္ေတာ္မူၾကပါရန္ ေစတနာအေပါင္းနဲ႔
ေၾကၿငာေမာင္းခတ္အပ္ပါတယ္…။။။။လူေတြမ်က္ရည္က်ရတဲ႔ အေၾကာင္းတရားေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္..
အဲဒီအေၾကာင္းေတြထဲက  အဓိက လည္းက် ၿဖစ္နိဳင္ေၿခလဲ မ်ားတဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ အေၾကာင္းေလးေတြကိုထုတ္ႏႈတ္
တင္ၿပရရင္ေတာ႔…
“လူတစ္ေယာက္ဟာ သိပ္၀မ္းသာလြန္းအားၾကီးလာရင္..။။”
ဟာဒယ၀တၳဳ ႏွလံုးအိမ္၌ ႏွလံုးေသြးမ်ား ၿပင္းထန္စြာ လႈပ္ရွားစီးဆင္းၿခင္းေၾကာင္႔ မ်က္ရည္ /ႏွပ္ အစရွိေသာ
အေရၾကည္  စီးဆင္းရာေနရာမ်ားက စြတ္ဆိုလာတတ္ၿပီး မ်က္ရည္ ထြက္လာတတ္ပါတယ္ ဒီလိုအၿဖစ္ေၾကာင္႔
လူမွာ ခုန္ေပါက္ေအာ္ဟစ္ၿခင္း လက္ေမာင္းဆန္႔တန္း ၾကိမ္းေမာင္းၿခင္း က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္ရယ္ေမာၿခင္း
တို႔ႏွင္႔အတူမ်က္ရည္က်ၿခင္း မ်က္ရည္စို႔တက္လာၿခင္း မ်က္ရည္၀ဲၿခင္း မ်ားထင္ရွားစြာၿဖစ္တတ္ပါတယ္ ..။။။။
“လူတစ္ေယာက္ဟာ သိပ္၀မ္းနည္းစရာနဲ႔ ၾကံဳေတြရရင္..။။”
လူတစ္ေယာက္ ဟာသိပ္၀မ္းနည္းစရာနဲ႔ ၾကံဳေတြရတဲ႔ အခါ ကမၼဇ ရုပ္၀တၳဳမ်ားမတည္မျငိမ္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ၿဖစ္ၿခင္း
မိမိ၏ ခႏၱာကိုယ္အား  မထိမ္းသိမ္းနိဳင္ၿခင္း စသည္တို႔အၿပင္ အၿခားဆက္စပ္ ရုပ္လကၡဏာ မ်ားအထိမ္းကြပ္မဲ႔
ၿဖစ္ရၿခင္းေၾကာင္႔ ရင္ဘတ္ စည္တီး ေအာ္ၾကီးဟစ္က်ယ္ ၿဖစ္ျခင္း  ဦးတည္ရာမဲ႔ ၿဖစ္ၿခင္းနွင္႔အတူ
မ်က္ရည္ထြက္တတ္ပါတယ္ ..။။
“လူတစ္ေယာက္ဟာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားလြန္းအားၾကီးလာရင္..။။”
လူတစ္ေယာက္ဟာ လုပ္ငန္းခြင္မွာၿဖစ္ေစ ၿပင္ပ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ၿဖစ္ေစ အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပးမႈ
မိမိစြမ္း ေဆာင္ရည္ ႏွင္႔ လုပ္ေဆာင္ရသည္႔ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မမွ်တမႈ မၿဖစ္နိုင္ဟုယူဆေသာကိစၥရပ္မ်ားအား
အတင္းအၾကပ္ လုပ္ေဆာင္ေစၿခင္းၿပန္လွန္ေၿဖရွင္းခ်က္မ်ားအတြက္ အခြင္႔အေရး မရၿခင္းမ်ား အၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ
ၾကံဳေတြ႔ရလာပါက စိတ္ႏွလံုးညိဳးငယ္ၿခင္း   စိတ္မခ်င္႔ မရဲၿဖစ္ၿခင္း မိမိကိုယ္ကိုအလိုမက် ၿခင္း
စေသာ ေ၀ဒနာမ်ားခႏၱာကိုယ္တြင္း ေပၚေပါက္လာကာ
မ်က္ရည္က်ၿခင္း မ်က္ရည္လယ္လာၿခင္း  ငိုေၾကြးၿခင္းမ်ား ၿဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္…။။
“လူတစ္ေယာက္ဟာ သိပ္ေၾကာက္လန္႔ပူပန္စိုးရိမ္လြန္းအားၾကီးလာရင္ ..။။”
လူတစ္ေယာက္ဟာ မိမိကုိယ္တြင္းစိတ္က သိပ္ေၾကာက္လန္႔လြန္းအားၾကီးရင္ ေသာ္လည္းေကာင္း အၿမဲတမ္း
ေၾကာက္လန္႔ေနရရင္ေသာ္လည္ေကာင္း  ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ၿခင္း ခံရမည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း စည္းစိမ္းဥစၥာ
ရာထူးအာဏာအတြက္ ရတက္မေအး ဆံုးရံႈးမည္႔ေဘး အတြက္ ပူပန္ေၾကာက္လန္႔ ေနရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း
ထိုကဲ႔သို႔ေၾကာက္လန္႔ပူပန္စိုးရိမ္ေနရမႈမ်ားေၾကာင္႔ ပူဆူေအာ္ဟစ္ၿခင္း နဲမ်က္ရည္က်တတ္ၿပီး
ဒီလိုမၿဖစ္ပဲထိမ္သိမ္းနိဳင္သူမ်ားမွာေတာ႔
မ်က္ရည္ ေတြေတြ က်တတ္ပါတယ္ ..။။
“လူတစ္ေယာက္ဟာ လိမ္ညာေၿပာဆိုရတဲ႕အခါမွာ ..။။
လူတစ္ေယာက္ဟာလိမ္ညာေၿပာဆိုရတဲ႔အခါ မွာ စိတ္မလံုခ်ံဳ ၿခင္း စိတ္မသန္႔ၿခင္း ေနရထိုင္ရက်ဥ္းက်ပ္လာၿခင္း
အေၾကာင္းအရာခပ္မ်ားမ်ားေတြကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ကြယ္၀ွက္လိမ္ညာ ေနရတဲ႔အခါမွာ။ ဒါမွမဟုတ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု
ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ကြယ္၀ွက္ နိဳင္ေစေရး ၾကိဳးပမ္း ေၿပာဆိုရတဲ႔ အခါမွာ ။ သူတစ္ပါးအက်ိဳးအတြက္
လိမ္ညာေပးရတဲ႔အခါမွာ ၊ မမွန္ကန္မွန္သိသိၾကီးနဲ႔လိမ္ညာ ကြယ္၀ွက္ရတဲ႔ အခါမွာ ။
ဒါမွမဟုတ္ လိမ္ညာေၿပာဆိုဘို႔ စကားလံုးရွာမရေတာ႔တဲ႔အခါမွာ
အဲဒီအခါမ်ိဳးေတြမွာ ေနာက္ေက်ာမလံုတဲ႔ စိတ္ခံစားမႈ လိမ္ညာေနရတဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈကို
ထြက္ေပါက္တစ္ခု ၿဖစ္ရာၿဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ရည္က်တတ္ၿခင္း ဆက္လက္ေၿပာဆို၍ မရေတာ႔ၿခင္း စသည္တို႔ၿဖစ္တတ္ပါတယ္..။။
“ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာရင္မဆိုင္၀ံတဲ႔အရာေတြကိုရင္ဆိုင္ရတဲ႔အခါ..။။
လူတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ္ရင္မဆိုင္၀ံတဲ႔အေၾကာင္းတရားေတြ ရင္မဆိုင္ၿခင္တဲ႔ အၿဖစ္အပ်က္ေတြ ရင္မဆိုင္ၿခင္တဲ႔
လုပ္ရပ္ေတြအတြက္စိုးရြံေနတတ္ၾကပါတယ္ ရင္မဆိုင္ၿခင္တဲ႔အေၾကာင္းတရားေတြကိုၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာရင္ဆိုင္လာရတဲ႔အခါမွာ
ေၿဖရွင္နိဳင္စရာနည္းလမ္းကုန္ခန္းသြားၿခင္း  ေၿဖရွင္းနိဳင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းလာၿခင္းမ်ားၿဖစ္တတ္ပါတယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ
၀မ္းနည္းစိတ္ ၾကီးစိုးလာၿပီး မ်က္ရည္က်တတ္ပါတယ္ ..။။
ကၽြန္ေတာ္ေလ႔လာမိသေလာက္ေလးပါ………………………….
မွန္တယ္မွားတယ္ ေ၀ဖန္ၿခင္းအတြက္ေတာ႔ မည္သိုမည္ပံုမွ်   ၿပန္လည္ေၿခပနိဳင္ၿခင္းမရွိသည္အတြက္
ကၽြန္ေတာ္  မ်က္ရည္က်မိမလားေတာင္မသိေတာ႔ပါဘူး..မန္းေဂးဇက္မွာ လူတစ္ေယာက္ငိုတဲ႔အေၾကာင္း ဖတ္လိုက္ရလို႔
အဲဒီလူရဲ႔ မ်က္ရည္က်ၿခင္းဟာ အထက္ေဖၚၿပပါ အခ်က္မ်ားထဲက ဘယ္အခ်က္နဲမ်ား တိုက္ဆိုင္ခဲ႔သလဲ ….။
အလုပ္ အားအားယားယား  ဒီေန႔ေတာ႔  ထိုင္စဥ္းစားမိသမွ် ေဖာက္သည္ခ်လိုက္ရေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား..။။။
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ဘီလူး။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com

   Send article as PDF