အားလုံးပဲ မဂၤလာပါ။က်ေနာ္ စစ္မင္းႏိုင္ပါ။

       ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း ဒို့ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစို့သူငယ္ခ်င္း….

ဒီမွာ သူငယ္ခ်င္း…..

ဒို့ငယ္စဥ္ကာလ ကေလးဘ၀ကေပါ့

အတူတူသြား အတူတူစား

အတူတူကစားလို့ ပညာေတြသင္

ျပဳံးေပ်ာ္ရြင္ၾက လက္တြဲၾကေပါ့…

လူမ်ဳိးမတူ ဘာသာမတူလဲ

တေျမတည္းသားညီေနာင္မ်ားမို့

ဒို့ခ်စ္ခင္ၾက လက္တြဲၾကေပါ့….

ငယ္ကၾကီးလာယခုခါမွ…

အတၱမာန ေထာင္ကာၾကြျပီး…

မင္းကဘာေကာင္ ငါဘာေကာင္ႏွင့္

၀ါဒမိႈင္းေအာက္ ဒို့တေတြေရာက္ျပီး

အခ်င္းခ်င္းတိုက္ ဒို့ဆက္မိုက္လို့

ဒို့ညီေနာင္ေသြးေတြ စေတးရတာလ ဲမ်ားလွျပီ

ဒီမယ္သူငယ္ခ်င္း…..

ဒို့ကိုပိုင္းျခား ေသြးခြဲထားသည့္

အာဏာရွင္စနစ္ ၀ါဒမိႈင္းညစ္ညစ္ကို

ဒို့တေတြခြါခ် ခ၀ါခ်ျပီး

ငယ္စဥ္ကာလ ကေလးဘ၀လို

အတူတူလက္တြဲ ယွဥ္ကာႏြဲလို့

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း ဒို့ေလွ်ာက္လွမ္းစို့သူငယ္ခ်င္း….

                                                                    ျပည္သူ့ေစတမာန္

The World News Journal  August.12.2011

 

About sitminnaing

has written 3 post in this Website..