ထိုင္းခရီးသြားဗီဇာေၾကးကိုတစ္ႏွစ္နီးပါး ထပ္မံကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုင္းခရီးသြားဗီဇာ(Tourist Visa)အတြက္ ဗီဇာေၾကး ၃၅ေဒၚလာကို၂၀၁၀ ေမ၁၁ရက္မွစ၍ ၂၀၁၀ မတ္၃၁ရက္အထိ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ထိုင္းသံ႐ုံးက ဧၿပီ၂၉ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ဗီဇာေၾကးကင္း လြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ ယခုအႀကိမ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၀၉မတ္၅ရက္မွ ၂၀၁၀မတ္ ၉ရက္အထိ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ Tourist Visa (ခရီးသြားဗီဇာ)အတြက္ ဗီဇာေၾကး ၃၅ ေဒၚလာကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလုိက္ေသာ္လည္း Tourist Visa အတြက္ ဗီဇာေၾကးေဒၚလာ ၃၀ကိုမူ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..