သတင္းေႀကျငာခ်ိန္ ခန္႕မွန္းေခ် စကၠန္႕ ၃၀ ေလာက္ဘဲဆုိေတာ႕ ကဗ်ာကယာ
ဘုိသီဘတ္သီ ဂ်ြန္းပစ္ျပီးရုိက္လုိက္ရပါတယ္။ မွတ္တမ္းေလးပါ။ ပုံကုိလည္းခ်ံဳ႕ျပီး
ထည္႕ရတာဆုိေတာ႕ ျပတ္တဲ႕ေနရာျပတ္က်န္ခဲ႕ပါတယ္ ..။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.