(၁) ေငြေရးေၾကးေရး အရ ဆင္းရဲတဲ့ၿမိဳ႕

(၂) အရသာ ရွိတဲ့ၿမိဳ႕

(၃) ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္ေပမယ့္ ၿမိဳ႕အမည္ မေပါက္တဲ့ ၿမိဳ႕

(၄) ၿမိဳ႕နာမည္က ေစ်းေရာင္းေနတာ

(၅) ေရာဂါရွိတဲ့ၿမိဳ႕မ်ား

(၆) ေရွးေရွးတုန္းက ဂ်ပန္ေတြ ေနတဲ့ၿမိဳ႕

(၇) အုပ္ခ်ဳပ္သူ မရွိတဲ့ၿမိဳ႕

(၈) အဲဒီၿမိဳ႕ေတြကတၳိလိင္

(၉) မာ တဲ့ ၿမိဳ႕မ်ား

(၁၀) အမည္ တစ္လံုးပဲ ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕မ်ား

About moethidasoe

moe thidasoe has written 34 post in this Website..