ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ ( Myanmar Human Rights Body ) ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးတုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာျပဳစုေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ ဖြင့္ပြဲကို ေမ၁၀ရက္ေန႔နံနက္ ၈နာရီက ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ဇုန္ရွိေရႊနန္းေတာ္ဟုိတယ္၌ က်င္းပသည္။ အဆုိပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာျပဳစုေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းရွင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာတမ္းျပဳစုေရးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးမွ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအုိ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတုိ႔မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေမလ ၁၁ရက္ေန႔ထုတ္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..