ပတ္ဘလိုရူးအစ္ဝိုင္ပီကာဆို (၁၈၈၁-၁၉၇၃) သည္ စပိန္လူမ်ဳိးပန္ခ်ီပညာရွင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္
ႏိုင္ငံတြင္အေနမ်ားသည္။(၂၀)ရာစုပန္းခ်ီပညာရွင္အား လံုးအနက္လူသိအမ်ားဆံုးဟုဆိုသင့္သည္။ပီကာဆို
သည္ဟန္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ပုံမ်ားေရးဆြဲတတ္သည္။အျခားပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားအေပၚႀကီးမားစြာၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္
ခဲ့သည္။ ပီကာဆို၏အေစာဆံုးလက္ရာမ်ားကိုအဓိကအားျဖင့္အေျပာေရာင္ျဖင့္ျခယ္မႈန္းခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း
တြင္ ဂဲၾသေမႀတီပံုသဏၭာန္အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ ရုပ္ပံုမ်ားစြာေရးဆြဲလာသည္။ Cubism ေခၚပန္းခ်ီေရးနည္း
ေရးဟန္အျဖစ္သိထားၾကသည္။ပီကာဆုိ၏အထင္ရွားဆံုးပန္းခ်ီကားမ်ားစြာအနက္ဂြါနီကာ Guernica လည္း
ပါ၀င္သည္။စပိန္ႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္ကာလအတြင္းၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕ပ်က္စီးသြားရပံုကိုသရုပ္ေဖာ္ထားသည္။

About kyawgyi

kyaw linn htet has written 28 post in this Website..